Overzichtskaart met 13 geboorteplaatsen van 54 personen in alle generaties (0 t/m 5)
  behorende bij Parenteel van Andreas Jantzen (±1695->1742)


 De grootte van de cirkels is evenredig met het aantal geboorten in die plaats.

Cirkelinstellingen:
Grootte:    Kleur:    Vulling: %     zonder markers