Overzichtskaart met 42 geboorteplaatsen van 907 personen in alle generaties (0 t/m 11)
  behorende bij Parenteel van Hendrik Dircksz (±1527-?)


 
Cirkelinstellingen:
Grootte:    Kleur:    Vulling: %     zonder markers