Parenteel Huisman


© 2013-2016  F.Ph. Jantzen, EPE

1 januari 2016

Bij dit overzicht is een index opgenomen

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  ?


Geboorteplaatsen op Google Maps

Deze parenteel bevat 11 generaties Huisman, voornamelijk in de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard. Dubbele afstamming komt 12 keer voor vanaf generatie VIII. De laatste generaties zijn onlangs aangevuld met gegevens uit WieWasWie.nl. Het totaal aantal gevonden nakomelingen van Hendrik Dircksz bedraagt ruim 1000 in 15 generaties. Dit overzicht gaat tot generatie 11. Dat is globaal tot het eind van de 19e eeuw. In de burgerlijke stand lopen de schrijfwijze Huisman en Huijsman soms binnen één gezin door elkaar. Het heeft dus zin om op beide namen te zoeken.
Verbeteringen en aanvullingen zijn welkom.

Generatie I

I  Hendrik Dircksz ook genaamd Hendrik Dircksz Baart, zoon van Dirck Huijsman, wonende Nieuw-Lekkerland (ZH), is geboren rond 1527.

Hendrik trouwt rond 1558 op ongeveer 31-jarige leeftijd met N.N..

Van Hendrik en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  Arien Hendrick Dircksz. is geboren rond 1558, zie II-A.

2  Cornelis Hendricksz is geboren rond 1559, zie II-B.

Generatie II

II-A  Arien Hendrick Dircksz., zoon van Hendrik Dircksz (I) en N.N., is geboren rond 1558.

Op 13 april 1591 comp. Arien Hendricksz ten eenre ende Jacob Willemsz. als bestorven bloedvoogd van het achtergelaten weeskynt van Arien Hendricksz namenlijk Leentgen Ariensdr. geprocureerd bij Merchen Arien Nelendochter. Arien Hendricksz heeft het land van het weeskynt gehuurd.
<1>

Arien trouwt rond 1584 op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Marchgen Arien Nelendr., dochter van Arien Nelen en N.N.. Marchgen is geboren rond 1559, overleden voor apr 1591. Marchgen werd hoogstens 32 jaar.

Van Arien en Marchgen is een kind bekend:

1  Leentgen Ariens is geboren rond 1585.

Zij wordt diverse malen genoemd als weeskind met vader, moeder, oom en als voogd haar neef Jacob Willems. In 1610 mondig.
<2>

II-B  Cornelis Hendricksz ook genaamd Cornelis Hendricksz Baart, zoon van Hendrik Dircksz (I) en N.N., schepen/heemraad 1590...1622, wonende Nieuw-Lekkerland (ZH), is geboren rond 1559, overleden in 1627, wordt vermeld in 1621. Cornelis werd ongeveer 68 jaar.

Schepen/heemraad Nieuw-Lekkerland 1590-91, 1594-96, 1602-03, 1621-22, werd in 1621 aangeslagen voor f3.000,-. Draagt in 1613 land in Jan Francken Hoef over. Gaat rond 1624 naar Bleskensgraaf op de hofstede van zijn schoonmoeder Neeltgen, wed. van Jan Jacob Simonsz. wonen. Van daar de naam Neeltje Jannen 3 weren (N17/18/19, 23,5m). Dit land behoorde in 1558 aan Aert Meertensz.
<3>

Cornelis was mogelijk gehuwd (1) met Engelken Frederick Dirxdr, dochter van Frederick Dircksz. en Marycke Jansdr. van Muylwijck. Engelken is geboren rond 1540.

Cornelis trouwde met Engelke Frederick Dircxsdr, dochter van Frederick Dircksz en Marijke Jansdr van Muijlwijck.1 2 (Engelke Frederick Dircxsdr werd geboren in 1540 in Hoogblokland en overleed vóór 17 apr 1589.)
<4>

Van Cornelis en Engelken is een kind bekend:

1  Floris Cornelisz Baart is geboren rond 1561, overleden voor 2 dec 1627. Floris werd hoogstens 66 jaar.

Floris was gehuwd met Maria Jaspersdr..

Cornelis trouwt in 1590 op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Adriaentgen Jans, dochter van Jan Vrancken en Neeltgen. Adriaentgen is geboren rond 1565, overleden voor 1616. Adriaentgen werd hoogstens 51 jaar.

Van Cornelis en Adriaentgen zijn zes kinderen bekend:

2  Ariaentgen Cornelis is geboren rond 1591.

Ariaentgen was gehuwd met Floor Gerritsz. de Ruyter. Floor is geboren rond 1591.

3  Marrigje Cornelis is geboren rond 1591.

Marrigje trouwt voor 16 dec 1623 op hoogstens 32-jarige leeftijd met de hoogstens 32-jarige Willem Aries. Willem, mr. smid en schout 1628-1658 en secretaris 1632 Nw.Lekkerlnd., wonende Nieuw-Lekkerland (ZH), is geboren rond 1591, overleden voor 15 sep 1661. Willem werd hoogstens 70 jaar.

Bij het huwelijk van Hendrik Cornelis Huisman getuigt diens zwager Willem Ariaens. Mogelijk is dit Willem Aries, meester smid te Nieuw Lekkerland, gehuwd met Marrigje Cornelis. Hij wordt in 1627 aangeslagen voor de 500e penning te Nieuw Lekkerland: 2 pond.
<5>

4  Jan Cornelis Huijsman is geboren rond 1592, zie III-A.

5  Hendrick Cornelisz Huysman is geboren rond 1593 en afkomstig uit Nieuw-Lekkerland (ZH), zie III-B.

6  Pieter Cornelisz. is geboren rond 1594, zie III-C.

7  Barbara Cornelis is geboren rond 1598, zie III-D.

Generatie III

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1622 en 1644. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ridderkerk (ZH) (3x), Bleskensgraaf (ZH) (2x) en Nieuw-Lekkerland (ZH).

III-A  Jan Cornelis Huijsman, zoon van Cornelis Hendricksz (II-B) en Adriaentgen Jans, waarsman 1632, 1655 en schepen/heemraad 1646...1666, wonende Nieuw-Lekkerland (ZH), is geboren rond 1592, overleden in 1666. Jan werd ongeveer 74 jaar.

De relatie tot Hendrick en Barbara is niet zeker. Bij de verkoop in 1653 worden alleen de kinderen van Hendrick genoemd. In 1666 werd zijn weduwe aangeslagen voor f2.000,-.
<6>

Jan trouwt in 1622 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Marichen Foppen. Marichen is geboren rond 1599.

<7>

Van Jan en Marichen zijn zes kinderen bekend:

1  Marygie Jans Huijsman is geboren rond 1622, zie IV-A.

2  Fop Jansz. Huijsman is geboren rond 1624.

Fop was gehuwd met Marigje Cornelis. Marigje is geboren rond 1624.

3  Cornelis Jansz. Huijsman, wonende Nieuw-Lekkerland (ZH), is geboren rond 1624.

Cornelis was gehuwd met Elisabeth Jans. Elisabeth is geboren rond 1606, overleden in 1678. Elisabeth werd ongeveer 72 jaar.

4  Arij Janse Huijsman is geboren rond 1629 en afkomstig uit Nieuw-Lekkerland (ZH), zie IV-B.

5  Ariaentje Jans is geboren rond 1631, zie IV-C.

6  Pieter Jansz. Huijsman is geboren 1644 of 1645.

III-B  Hendrick Cornelisz Huysman, zoon van Cornelis Hendricksz (II-B) en Adriaentgen Jans, bouwman, wonende Bleskensgraaf (ZH), is geboren rond 1593 en afkomstig uit Nieuw-Lekkerland (ZH), overleden voor 28 okt 1658. Hendrick werd hoogstens 65 jaar.

Woont van af 1624 op zijn hofstede te Bleskensgraaf, waar hij in 1627 wordt aangeslagen voor de 500e penning voor 5 pond. Bij zijn huwelijk getuigt zijn zwager Willem Ariaens. Mogelijk is dit Willem Aries, meester smid te Nieuw Lekkerland, gehuwd met Marrigje Cornelis.
<8>

Hendrick trouwt Streefkerk (ZH) op 7 jan 1624 (huwelijksgetuige was haar broer Adriaen Pieters) op ongeveer 31-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Grietgen Pieters, dochter van Pieter Meusz. en N.N.. Grietgen is geboren rond 1598 en afkomstig uit Streefkerk (ZH), overleden voor nov 1653. Grietgen werd hoogstens 55 jaar.


<9>

Van Hendrick en Grietgen zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Hendriksz Huysman is geboren rond 1624, zie IV-D.

2  Cornelis Hendriksz Huysman is geboren rond 1624, zie IV-E.

3  Arien Hendriksz Huysman is geboren rond 1624 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), zie IV-F.

4  Teunis Hendriksz Huysman is geboren rond 1624, zie IV-G.

5  Adriaentge Hendricx is geboren rond 1625 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), zie IV-H.

6  Pieter Hendrikz Huijsman is geboren rond 1626, zie IV-I.

Hendrick was gehuwd (2) met Haesken Cornelis. Haesken, wonende Hofwegen (ZH), is geboren rond 1594.

Haesken was eerder gehuwd (1) met Jan Polsbroek.<10>

III-C  Pieter Cornelisz., zoon van Cornelis Hendricksz (II-B) en Adriaentgen Jans, wonende Bleskensgraaf (ZH), is geboren rond 1594, overleden in 1641. Pieter werd ongeveer 47 jaar.

Pieter trouwt rond 1638 op ongeveer 44-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Neeltgen Goossens. Neeltgen is geboren rond 1613 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH).

Neeltgen was later gehuwd (2) met Arien Ariensz. de Jongh.<11,12>

Van Pieter en Neeltgen is een kind bekend:

1  Cornelis Pietersz. is geboren in 1640 (erft 4 maart 1641, 20 weken oud).

Wegens manslag worden op 6 september 1666 zijn landen in Nieuw Lekkerland door de Hoge Vierschaar in ZH. t.b.v. Hendrick Thonisz., j.m. in Wijngaarden, overgedragen aan Arien Ariensz. de Jonge, zijn stiefvader, won. Bleskensgraaf
<13>

III-D  Barbara Cornelis, dochter van Cornelis Hendricksz (II-B) en Adriaentgen Jans, is geboren rond 1598, overleden voor 1646. Barbara werd hoogstens 48 jaar.

Symon Cornelisz de Vries, Willem Ariensz, schout in Leckerlant ende Hendrick Cornelisz won. in Blesgraeff, als voogden over de nagelaten kinderen van Barbara Cornelis, geprocureerd bij Cornelis Gielen Leegendijck "omme te aen horen eysch als nevens de citatie is thuys gesonden". Te dienen 30.11.1655.
<14>

Barbara trouwt (kerk) Ridderkerk (ZH) op 27 jul 1631 op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Cornelis Michielsz Leegendijck. Cornelis, wonende Ridderkerk (ZH), is geboren rond 1601.

Hij en zijn twee zoons Dirck 18 jr en Michiell 13 jr verkopen op 24-11-1653 geërfd wei- en hooiland van de overleden moeder aan hun neven Cornelis, Arijen, Jan, Theunis en Pieter en hun nicht Adriaentge. ....omtrent 4 morgen 225 roeden zo wei als hooiland in het dorp Bleskensgraaf en in 3 verscheidene weren gemeen en onverdeeld met de landerijen van voornoemde Hendrick Corneliszoon uitgezonderd zijn huyzinge metteen buytenwerff ten oosten ende ten westen belend de wed. & kinderen van Cornelis Corsen ....
De naam Leegendijck komt voor in een Dortse akte (zie: Barbara Cornelis)
<15>

Cornelis was later gehuwd (2) met Barber Cleijsen van Driel.<16,17>

Van Cornelis en Barbara zijn drie kinderen bekend:

1  Dirck Cornelisz Leegendijck is gedoopt Ridderkerk (ZH) op 12 jun 1633.

Dirck trouwt (kerk) Ridderkerk (ZH) in 1661 op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Ida Claes. Ida is geboren rond 1636.

2  Cornelis is gedoopt Ridderkerk (ZH) op 9 nov 1636, waarschijnlijk overleden voor 1653. Cornelis werd hoogstens 16 jaar.

3  Michiell Cornelis is gedoopt Ridderkerk (ZH) op 19 sep 1638, zie IV-J.

Generatie IV

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 35 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1646 en 1679. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Streefkerk (ZH) (6x), Bleskensgraaf (ZH) (4x), Wijngaarden (ZH) (2x), Nieuw-Lekkerland (ZH) (2x), Molenaarsgraaf (ZH) en Brandwijk (ZH).

IV-A  Marygie Jans Huijsman, zoon van Jan Cornelis Huijsman (III-A) en Marichen Foppen, is geboren rond 1622.

sexe veranderd voor overzicht stamhouders.

Marygie was gehuwd met Gerrit Foppen, dochter van Fop Gerritsz. en N.N.. Gerrit, schepen van Wijngaarden 1667-1682, is geboren rond 1621, overleden in 1696. Gerrit werd ongeveer 75 jaar.

Volgens "Kwartierstatenboek Alblasserwaard, enz." was hij geh. met Neeltje Aertsdr, volgens J. Heijns met Marygie Jans Huijsman.
<18>

Van Marygie en Gerrit zijn zeven kinderen bekend:

1  Maeijcken Gerrits Huijsman is geboren rond 1646, zie V-A.

2  Aeltien Gerrits is geboren rond 1650, zie V-B.

3  Huych Gerritsz. Huijsman is geboren rond 1651, overleden Wijngaarden (ZH) in 1719, wordt vermeld. Huych werd ongeveer 68 jaar.

Er zijn geen wettige nakomelingen.

4  Fop Gerritsz. Huijsman is geboren rond 1652, zie V-C.

5  Cornelia Gerrits is geboren rond 1653, overleden voor 1691. Cornelia werd hoogstens 38 jaar.

Cornelia trouwt Wijngaarden (ZH) op 1 jul 1684 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Adriaen Reinen. Adriaen, schoolmeester en schout van rysoort, is geboren rond 1654 en afkomstig uit Sliedrecht (ZH).

6  Aart Gerritsz. Huijsman is afkomstig uit, gedoopt Wijngaarden (ZH) op 9 sep 1663, zie V-D.

7  Jan Gerritsz. Huijsman is afkomstig uit, gedoopt Wijngaarden (ZH) op 9 mei 1666, zie V-E.

IV-B  Arij Janse Huijsman, zoon van Jan Cornelis Huijsman (III-A) en Marichen Foppen, is geboren rond 1629 en afkomstig uit Nieuw-Lekkerland (ZH), overleden na 1696. Arij werd minstens 67 jaar.

Arij gaat in ondertrouw (kerk) Streefkerk (ZH) op 11 okt 1665 op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Lijntje Willems. Lijntje is geboren rond 1640 en afkomstig uit Streefkerk (ZH), overleden na 1696. Lijntje werd minstens 56 jaar.

Van Arij en Lijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Ariens Huijsman is afkomstig uit Streefkerk (ZH), gedoopt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 31 okt 1666, zie V-F.

2  Willempje Ariens Huijsman is gedoopt Streefkerk (ZH) op 17 jun 1672.

Willempje trouwt (kerk) Streefkerk (ZH) op 22 nov 1698 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Hendrik Maartense. Hendrik is geboren rond 1668 en afkomstig uit Lexmond (ZH).

IV-C  Ariaentje Jans, dochter van Jan Cornelis Huijsman (III-A) en Marichen Foppen, is geboren rond 1631.

Ariaentje was gehuwd met Reijer Meertens. Reijer is geboren rond 1639.

Van Reijer en Ariaentje is een kind bekend:

1  Arien is gedoopt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 1 mrt 1671.

IV-D  Jan Hendriksz Huysman, zoon van Hendrick Cornelisz Huysman (III-B) en Grietgen Pieters, lidmaat Brandwijk 1689, wonende Den Donk onder Brandwijk 1680 (1701) (ZH), is geboren rond 1624, overleden voor 12 feb 1701. Jan werd hoogstens 77 jaar.

In 1667 en 1668 pacht hij voor 36 gld. H. Geest-land; broer Teunis is borg. In de stukken staat "Degene die inzet krijgt strijk- of trekgeld. Dan wordt gemijnd, de hoogste bieder wordt huurder. Hij heeft borg nodig."
Op 27-4-1675 leent hij 150 car.gld. van Arien Foppensz en geeft als onderpand 1m.450r. land in "'t huysweer" van Hendrik Cornelis Hendriksz.
Op 8 mei 1680 is hij schuldig aan zijn oom Mees Pieters won. Streefkerk. (In de marge: 27-4-1701 Hendrik Hendrikse Prins is voldaan).
<19>

Jan was gehuwd met Saartje Gerrits. Saartje is geboren rond 1628.

Op 12 februari 1701 draagt zij als wed. en boedelhoudster van Jan Hksz. Huysman, won op den Donck, land in Neeltje Janne Weren over aan Hendrik Hksz. Swartebol.
<20>

Van Jan en Saartje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Jansz. Huijsman, lidmaat Brandwijk 1693, is geboren rond 1655 en afkomstig uit Brandwijk (ZH).

2  Marigje Jans Huijsman, lidmaat Brandwijk 1693, is geboren rond 1655.

IV-E  Cornelis Hendriksz Huysman, zoon van Hendrick Cornelisz Huysman (III-B) en Grietgen Pieters, heemraad Brandwijk en Gijbeland 1690, wonende Bleskensgraaf (ZH) en Brandwijk (ZH), is geboren rond 1624, overleden na 1700. Cornelis werd minstens 76 jaar.

Op 9 april 1668 is hij 300 Car.gld schuldig aan Pieter Dircxz. Crimpen. Onderpand is 2 morgen, zijnde 1/3 part van een weer van 6 morgen op het Westeind van Gijbeland.
Op 14.10.1699 draagt hij land in Blekensgraaf over aan Hendrick Hksz Swartbol en op 19.4.1700 (won. Brandwijk) aan Fop Roockusz Decker.
<21>

Cornelis was gehuwd met Fijgje Jans. Fijgje is geboren rond 1628.

Van Cornelis en Fijgje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Cornelis Huijsman is geboren rond 1655.

Zij lieten in Langerak kinderen dopen (1684-1688).

Grietje was gehuwd met Pieter Willems Stuivenberg ook genaamd de Snijder. Pieter, kleermaker, wonende Lekkerkerk (ZH), is geboren rond 1655.

2  Pieter Cornelis Huijsman is geboren rond 1655.

Pieter Cornelis was gehuwd met Yntje Maartens. Yntje is geboren rond 1655.

3  Marigje Cornelis Huisman, wonende Gijbeland (ZH), is geboren rond 1655.

IV-F  Arien Hendriksz Huysman, zoon van Hendrick Cornelisz Huysman (III-B) en Grietgen Pieters, kerkmeester 1672-1673 en schepen/heemraad 1675-1676 van Bleskensgraaf, is geboren rond 1624 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), overleden Bleskensgraaf (ZH) voor 1679 Op 14-05-1678 zijn Pieter Ariens Huysman en zijn zuster, Grietje Ariens Huysman, kinderen van Arien Hendrikcks Huysman en Ariaentje Teunis, beiden overleden te Bleskensgraaff, 400 kar.gld. schuldig aan hun oudoom Mees Pieters te Streefkerk., wordt vermeld. Arien werd hoogstens 55 jaar.<22>

Op 1 oktober 1674 wordt hij genoemd als weduwnaar bij een aanslag van 6 gld. familiegeld over een kapitaal van 1000,- gld. Hij woont dan aan de Noordzijde van het Westeinde van Bleskensgraaf.
Op 14.10.1699 verkopen zijn kinderen land. De akte vermeldt: Hendrik Ariensz Huysman, won Streefkerk, Aert Gerritsz x Grietjen Ariens Huysman (Leckerlant), Pieternella Ariens de Jongh, getr geweest met Pieter Ariens Huysman (Blesk.), Jan Diercksz x Marichje Ariens Huysman (Wijng.), Pieter Ariens x Cornelia Ariens Huysman (Wijng.) alle kinderen en erfgenamen van Arien Hendricksz Huysman x Ariaentjen Teunis, ovl. in Bleskensgraaf dragen over aan en t.b.v. Hendrick Hksz Swartbol (Blesk.) 2m.312r.6v. gemeen met een gelijk deel lands behorende aan Cornelis Hksz Huysman te Blesk. (in een weer van 23m.300r). Oost: Cornelis Stuyen Weer; west: Leendert Ariensse.
<23>

Arien gaat in ondertrouw (kerk) Goudriaan (ZH) op 1 feb 1654, trouwt (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Ariaentje Teunis. Ariaentje is geboren rond 1628 en afkomstig uit Goudriaan (ZH), overleden voor 1675. Ariaentje werd hoogstens 47 jaar.

Van Arien en Ariaentje zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Arijens Huijsman is geboren rond 1654 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), zie V-G.

2  Hendrik Ariens Huijsman is geboren rond 1654 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), zie V-H.

3  Teuntien Ariens Huijsman is geboren rond 1655.

Zij is overleden verm voor 1699.

4  Grietien Ariens Huijsman is geboren rond 1657, zie V-I.

5  Marijchien Ariens Huijsman is geboren rond 1659, zie V-J.

6  Cornelia Ariens Huijsman is geboren rond 1662 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), zie V-K.

IV-G  Teunis Hendriksz Huysman, zoon van Hendrick Cornelisz Huysman (III-B) en Grietgen Pieters, heilige geestmeester 1678-1679, schepen/heemraad 1681-1682 en oud-heemraad van Bleskensgraaf 1685, wonende Bleskensgraaf 1674 (ZH), is geboren rond 1624, overleden tussen 1695 en 1700. Teunis werd hoogstens 76 jaar.

Hij woont in 1674 aan de Noordzijde van het Westeinde van Bleskensgraaf, waar hij net als zijn broer Arien wordt aangeslagen voor 6 gld. familiegeld over een kapitaal van 1000,- gld. In 1673 en 1674 werden kohieren van het familiegeld opgemaakt, een belasting over het vermogen. Deze belasting werd geheven om de oorlogsschulden af te kunnen lossen.
Cornelis Crijnen en Theunis Hendriksz. (tekent Huijsman) oud-heemraad v. Bleskensgraaf, zijn op 20 juli 1685 voogden van de 3 nagelaten kinderen van Jan Crijnen.
Op 13.3.1695 getuigt hij bij de doop van Teunis, een zoon van Gijsbert Adriaensz Hotekoot. Op 12.2.1701 is zijn vrouw weduwe (zie aldaar).
<24>

Teunis trouwt rond 1655 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Pieterje Jans de Wit. Pieterje is geboren rond 1627, overleden na 1701. Pieterje werd minstens 74 jaar.

Op 12-2-1701 draagt zij 2 morgen 562 1/2 r. in Neeltje Janne weren over aan Hendrik Hksz Swartebol als wed. van Teunis Hendriksz Huysman. Zij wordt vergezeld door haar vier, met name genoemde kinderen.
<25>

Van Teunis en Pieterje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Teunis Huisman is geboren rond 1655, zie V-L.

2  Grietien Teunis Huisman is geboren rond 1656 en afkomstig uit, zie V-M.

3  Pieter Teunis Huisman is geboren rond 1656 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), zie V-N.

4  Lijntien Teunis Huisman is geboren rond 1661, zie V-O.

IV-H  Adriaentge Hendricx, dochter van Hendrick Cornelisz Huysman (III-B) en Grietgen Pieters, is geboren rond 1625 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH).

Adriaentge trouwt (kerk) Molenaarsgraaf (ZH) op 13 feb 1650 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hendrik Huyberts Swartbol, zoon van Huijbert Adriaensz. en Neeltje Heijndrijcx. Hendrik, wonende Streefkerk (ZH), is geboren rond 1625 en afkomstig uit Molenaarsgraaf (ZH).

Van Hendrik en Adriaentge zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter is gedoopt Streefkerk (ZH) op 30 mei 1655.

2  Heijndrick is gedoopt Streefkerk (ZH) op 26 dec 1656.

IV-I  Pieter Hendrikz Huijsman, zoon van Hendrick Cornelisz Huysman (III-B) en Grietgen Pieters, wonende Streefkerk (ZH), is geboren rond 1626, overleden na 30 jul 1703. Pieter werd minstens 77 jaar.

Hij leent op 20-2-1675 500 kar.gld. van Arien Foppens. Als onderpand geeft hij enkele stukjes land, tezamen 2m.2h. Op 30-6-1696 laat hij een kwijting van zijn betaling zien. Op 27-4-1675 leent hij nog eens 100 car.gld., nu van Arien Aerde, jonghman. Hij geeft het zelfde land als onderpand.
<26>

Pieter trouwt (kerk) Molenaarsgraaf (ZH) op 26 dec 1660 op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Ariaentje Huijbertsdr., dochter van Huijbert Adriaensz. en Neeltje Heijndrijcx. Ariaentje is geboren rond 1630 en afkomstig uit Molenaarsgraaf (ZH), overleden na 20 apr 1692. Ariaentje werd minstens 62 jaar.

Van Pieter en Ariaentje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pietertje Pieters Huijsman, doopgetuige in 1699, is geboren rond 1660.

Pietertje was gehuwd met Jacob Claasz Brand. Jacob, wonende Bleskensgraaf (ZH), is geboren rond 1660.


<27>

2  Huibert Pieters Huijsman is geboren rond 1661, zie V-P.

3  Barbara Pieters Huijsman is geboren rond 1663 en afkomstig uit, zie V-Q.

4  Neeltje Pietersdr. Huijsman is geboren rond 1675 en afkomstig uit Molenaarsgraaf (ZH).

Neeltje gaat in ondertrouw (kerk) Wijngaarden (ZH) op 2 nov 1697, trouwt (kerk) Wijngaarden (ZH) op 24 nov 1697 op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Pieter Hendriks van der Graaf. Pieter, wonende Bleskensgraaf (ZH), is geboren rond 1667 en afkomstig uit Wijngaarden (ZH), wordt vermeld.

Zij zijn in 1700 van Bleskensgraaf naar Stolwijk vertrokken. 8 kinderen. In acte van 1717 genoemd als woonachtig in Bleskensgraaf.
<28>

5  Hendrik Pieters Huijsman is geboren voor 1676.

6  Grietje Pieters Huijsman is gedoopt Streefkerk (ZH) op 6 apr 1676.

Grietje was gehuwd met Claas Jansz. Claas, wonende Giessen-buitendams (ZH), is geboren rond 1676.


<29>

7  Arij Pieterse Huijsman is gedoopt Streefkerk (ZH) op 18 jun 1679, zie V-R.

IV-J  Michiell Cornelis, zoon van Cornelis Michielsz Leegendijck (III-D) en Barbara Cornelis, is gedoopt Ridderkerk (ZH) op 19 sep 1638.

Michiel Corn. Leegendick is waarsman 1692-'93 en schepen (1694-'96, 1700-'01, 1709-'11 van Nieuw-Lekkerland.
<30>

Michiell trouwt rond 1670 op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Neeltge Cornelis Cort, dochter van Cornelis Pouwelsz en Marygie Leenderts Huybrechtsz.. Neeltge is geboren rond 1644 en afkomstig uit Nieuw-Lekkerland (ZH).

Van Michiell en Neeltge is een kind bekend:

1  Cornelis Chielen is gedoopt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 9 feb 1670.

Generatie V

In deze generatie zijn 18 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 60 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1675 en 1727. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH) (24x), Wijngaarden (ZH) (20x), Molenaarsgraaf (ZH) (4x), Streefkerk (ZH) (3x), Giessen-Nieuwkerk (ZH) (2x), Ruijbroek (ZH) en Oud-Alblas (ZH).

V-A  Maeijcken Gerrits Huijsman, dochter van Marygie Jans Huijsman (IV-A) en Gerrit Foppen, is geboren rond 1646, als overleden aangegeven Wijngaarden (ZH) op 1 mei 1705. Maeijcken werd ongeveer 59 jaar.

Doopgetuige in 1701.

Maeijcken trouwt (kerk) Wijngaarden (ZH) op 25 mei 1675 op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Maerten Pietersz. Vogel, zoon van Pieter Maertensz. Vogel en Marrigje Ariensdr.. Maerten, bouwman, schepen/heemraad 1680-1669, stadhouder en ouderling, wonende Wijngaarden (ZH), is geboren rond 1643 en afkomstig uit Wijngaarden (ZH), overleden Wijngaarden (ZH) op 1 nov 1712. Maerten werd ongeveer 69 jaar.


<31>

Van Maerten en Maeijcken zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Maertens Vogel is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 17 aug 1676, overleden na 1738. Maria werd minstens 62 jaar.

Maria was gehuwd met Theunis Jans Roskam, zoon van Jan Dirksz. Roskam en Marijchien Ariens Huijsman (V-J). Theunis is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 26 dec 1692, overleden Wijngaarden (ZH) in 1734 zonder wettige nakomelingen. , wordt vermeld. Theunis werd 42 jaar.<32>


<33>

2  Niesje Maertens Vogel is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 26 feb 1679, zie VI-A.

3  Aaltje Maartensdr. Vogel is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 14 nov 1688, zie VI-B.

V-B  Aeltien Gerrits, dochter van Marygie Jans Huijsman (IV-A) en Gerrit Foppen, is geboren rond 1650.

Aeltien gaat in ondertrouw (kerk) Wijngaarden (ZH) op 14 jun 1676, trouwt (kerk) Hoornaar (ZH) op 28 jun 1676 op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Gerrit Gijsbertse van den Brande. Gerrit is geboren rond 1645 en afkomstig uit Wijngaarden (ZH).

Van Gerrit en Aeltien zijn vijf kinderen bekend:

1  Gijsbert van den Brande is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 2 jun 1677.

2  Fop van den Brande is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 14 apr 1680.

3  Jannetie van den Brande is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 26 dec 1681.

4  Gijsbert van den Brande is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 11 jul 1683.

5  Cornelis van den Brande is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 1 jul 1685.

V-C  Fop Gerritsz. Huijsman, zoon van Marygie Jans Huijsman (IV-A) en Gerrit Foppen, is geboren rond 1652.

Fop trouwt (kerk) Wijngaarden (ZH) op 5 mrt 1684 op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Soetien Ariens, dochter van Arijen Woutersz. en N.N.. Soetien is geboren rond 1656.

Van Fop en Soetien is een kind bekend:

1  Arijen Foppen Huijsman is geboren rond 1685.

Transporteert in 1721 met erfgenamen en kinderen van 3 ooms land in Wijngaarden.
<34>

V-D  Aart Gerritsz. Huijsman, zoon van Marygie Jans Huijsman (IV-A) en Gerrit Foppen, bouwman, wonende Bleskensgraaf (ZH), is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 9 sep 1663, overleden voor 1721. Aart werd hoogstens 57 jaar.


<35>

Aart trouwt Wijngaarden (ZH) op 9 aug 1693 op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Sijgje Simonsdr. Houtkoper, dochter van Sijmon Adriaensz. Houtkoper en Neeltje Dirksdr.. Sijgje Simonsdr. is geboren Bleskensgraaf (ZH) rond 1666, als overleden aangegeven Bleskensgraaf (ZH) op 7 feb 1744. Sijgje Simonsdr. werd ongeveer 78 jaar.

Van Aart en Sijgje Simonsdr. zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje Aartsdr. Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 6 feb 1695, als overleden aangegeven Giessendam (ZH) op 28 jan 1784. Neeltje Aartsdr. werd 88 jaar.

Neeltje Aartsdr. trouwt Bleskensgraaf (ZH) op 22 nov 1716 op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelis de Jongh. Cornelis, schepen/heemraad 1758-1776, is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 30 apr 1695.


<36>

2  Gerrit Aartse Huijsman is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 26 mei 1697, zie VI-C.

3  Adriana Huijsman is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 5 sep 1700.

4  Aaltje Huijsman is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 7 jan 1703.

5  Geertrui Huijsman is geboren rond 1 sep 1704, overleden voor 7 sep 1704.

Doopgetuige zou zijn: Neeltien Dirksdr. (Overleden voor de bediening van de H. doop op 7 september.)

6  Sijmon Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 11 okt 1705.

7  Maijken Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 27 mrt 1708.

V-E  Jan Gerritsz. Huijsman, zoon van Marygie Jans Huijsman (IV-A) en Gerrit Foppen, schepen van Wijngaarden 1704, is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 9 mei 1666, overleden voor 1716 , wordt vermeld. Jan werd hoogstens 49 jaar.<37>

Jan trouwt Wijngaarden (ZH) op 9 jan 1701 op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Neeltje Korssen van de Graaf, dochter van Corst Dirksen en Annigje Jans van Houwelingen. Neeltje is geboren rond 1670 en afkomstig uit Giessen-Nieuwkerk (ZH).

Herbert Jansen Huisman, won. Sliedrecht, Neeltje Huisman, e.v. Arij Cornelisse Stuy uit Alblasserdam en Neeltje Korssen, e.v. Leendert Claassen 'tRiet, eerder e.v. Jan Gerrits Huisman verkopen aan Gerrit Jansen Huisman de halve hofstede met 21 m., 5 h, 7 r. op Neerpolder te Giessen N.K. Deze hofstede was verm. eigendom van Annigje Jans van Houwelingen, e.v. Cors Dirksen van Bleskensgraaf, de ouders van Neeltje Korssen.

Neeltje was later gehuwd (2) met Leendert Claassen 't Riet.<38>

Van Jan en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Jansen Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 26 jan 1701, zie VI-D.

2  Herbert Jansz. Huijsman is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 1 mrt 1705, zie VI-E.

3  Neeltje Huijsman is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 22 jul 1708.

Neeltje was gehuwd met Arij Claassen Stuy. Arij is geboren rond 1708 en afkomstig uit Alblasserdam (ZH).


<39>

V-F  Jan Ariens Huijsman, zoon van Arij Janse Huijsman (IV-B) en Lijntje Willems, is afkomstig uit Streefkerk (ZH), gedoopt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 31 okt 1666, overleden voor 1699. Jan werd hoogstens 32 jaar.

Jan trouwt Streefkerk (ZH) op 11 nov 1691 op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Niesje Jacobs Prins, dochter van Jacob Claesz. Prins en Teuntje Pieters Cacq. Niesje is gedoopt Lekkerkerk (ZH) op 7 apr 1670.

Niesje was later gehuwd (2) met Jasper Claesse den Blieck.<40,41>

Van Jan en Niesje zijn drie kinderen bekend:

1  Pietertje Huijsman is gedoopt Streefkerk (ZH) op 23 nov 1692, begraven Brandwijk / Gijbeland (ZH) op 16 aug 1755 pro deo. Pietertje werd 62 jaar.

Pietertje gaat in ondertrouw Lekkerkerk (ZH) op 4 jan 1715 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Cornelis Centen Vermeulen. Cornelis is geboren rond 1685.

2  Lijsbeth Huijsman is gedoopt Streefkerk (ZH) op 31 dec 1694.

3  Cornelia Huijsman is gedoopt Streefkerk (ZH) op 25 mrt 1696, begraven Brandwijk / Gijbeland (ZH) op 14 jul 1755 (verm. overleden te Brandwijk bij zus Pietetje Janse Huijsman. Aangifte door haar zoon Teunis Willemse). Cornelia werd 59 jaar.

V-G  Pieter Arijens Huijsman, zoon van Arien Hendriksz Huysman (IV-F) en Ariaentje Teunis, wonende Bleskensgraaf 1699 (ZH), is geboren rond 1654 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), overleden voor 1699 Zijn vroow draagt op 14-10-1699 land over in Bleskensgraaf.. Pieter werd hoogstens 45 jaar.<42>

Op 14-05-1678 zijn Pieter Ariens Huysman en zijn zuster, Grietje Ariens Huysman 400 kar.gld. schuldig aan hun oudoom Mees Pieters te Streefkerk. Op 31-5-1692 is hij met zijn vrouw 900 kar.gld schuldig aan domine Adrianus van Cruijskercke.
<43>

Pieter trouwt (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 13 mei 1685 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Pieternella Arijnse de Jong, dochter van Arien Ariensz. de Jongh en Neeltgen Goossens (III-C). Pieternella is geboren rond 1650 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), overleden na 1700 Genoemd 14-4-1701 als weduwe. . Pieternella werd minstens 50 jaar.<44>

Zij krijgt van haar eerste man 5 kinderen tussen 1675 en 1682.

Pieternella was eerder gehuwd (1) met Arien Jansen Bakker.<45,46>

Van Pieter en Pieternella is een kind bekend:

1  Adriana Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 30 jun 1686.

V-H  Hendrik Ariens Huijsman ook genaamd Hendrik Arientz Huisman, zoon van Arien Hendriksz Huysman (IV-F) en Ariaentje Teunis, wonende Streefkerk 1699 (ZH), is geboren rond 1654 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH).

Hendrik trouwt (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 21 nov 1683 op ongeveer 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Marija Teunis Koijman. Marija is geboren rond 1658 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), overleden voor 27 mrt 1687 . Marija werd hoogstens 29 jaar.<47>

Van Hendrik en Marija zijn twee kinderen bekend:

1  Arije Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 22 okt 1684, verdronken op 21 mei 1686 "Geschouwd doot kindt van Hendrick Ariens Huysman, oudt 7 vierendeels jaers, genaemt Arien Hendricksz Huysman, op 21.2.1686 des namiddags int water in den dijksloot bij haer huys hebben gevonden ende daer uyt gehaelt noch levendich sijnde heeft omtrent 1/4 uers daer na de geest gegeve. Connen andrs niet oordeelen alst water dat int lijff gecomen is en het hert heeft overstulpt.". Arije werd 1 jaar.<48>

2  Marichie Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 12 mei 1686, overleden op 27 mrt 1687.

Hendrik trouwt (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 22 jan 1690 op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Neeltien Ariens de Jager. Neeltien is geboren rond 1665 en afkomstig uit Lekkerkerk (ZH).

V-I  Grietien Ariens Huijsman, dochter van Arien Hendriksz Huysman (IV-F) en Ariaentje Teunis, wonende Lekkerland (ZH), is geboren rond 1657.

Grietien trouwt (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 22 mrt 1684 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Aert Gerritsen. Aert is geboren rond 1653 en afkomstig uit Hofwegen (ZH).

Van Aert en Grietien zijn twee kinderen bekend:

1  Neeltie is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 24 jun 1685.

2  Ariaentie is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 25 mei 1687.

V-J  Marijchien Ariens Huijsman, dochter van Arien Hendriksz Huysman (IV-F) en Ariaentje Teunis, wonende Wijngaarden 1699 (ZH), is geboren rond 1659, verdronken Wijngaarden (ZH) op 18 aug 1708 Op 18 augustus 1708 hebben Dirck Jans van den Bergh en Bastiaen Aerjens Baron, schepenen te Wijngaarden het dode lichaam van Maighjen Aerjens Huysman geschouwd en vastgesteld dat het lichaam geheel gaaf en ongeschonden was en dat zij dus verdronken is. . Marijchien werd ongeveer 49 jaar.<49>

Volgens Heijns (H16b) 6 kinderen.

Marijchien gaat in ondertrouw (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 10 feb 1691, trouwt (kerk) Wijngaarden (ZH) op 4 mrt 1691 op ongeveer 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan Dirksz. Roskam, zoon van Dirck Wouters Roskam en Grietje Theunis. Jan, schepen, is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 17 mrt 1669, wordt vermeld.

Koopt in 1717 7m land te Wijngaarden.
<50>

Jan was later gehuwd (2) met Neeltje Jans Hofwegen.<51,52> Jan was later gehuwd (3) met Baartje Willems Streefkerk.<53,54>

Van Jan en Marijchien zijn vier kinderen bekend:

1  Ariaantie Roskam is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 23 dec 1691, jong overleden.

2  Theunis Jans Roskam is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 26 dec 1692, overleden Wijngaarden (ZH) in 1734 zonder wettige nakomelingen. , wordt vermeld. Theunis werd 42 jaar.<55>


<56>

Theunis was gehuwd met Maria Maertens Vogel, dochter van Maerten Pietersz. Vogel (V-A) en Maeijcken Gerrits Huijsman. Maria is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 17 aug 1676, overleden na 1738. Maria werd minstens 62 jaar.

3  Arij Roskam is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 12 sep 1694.

4  Ariaantje Jans Roskam is gedoopt Ruijbroek (ZH) op 13 apr 1704.


<57>

V-K  Cornelia Ariens Huijsman, dochter van Arien Hendriksz Huysman (IV-F) en Ariaentje Teunis, wonende Wijngaarden 1699 (ZH), is geboren rond 1662 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH).


<58>

Cornelia trouwt (kerk) Wijngaarden (ZH) op 19 apr 1693 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Pieter Ariensz. Pieter is geboren rond 1663 en afkomstig uit Wijngaarden (ZH).

Van Pieter en Cornelia is een kind bekend:

1  Ary is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 19 feb 1696.

V-L  Jan Teunis Huisman ook genaamd Jan Teunisz, zoon van Teunis Hendriksz Huysman (IV-G) en Pieterje Jans de Wit, wonende Brandwijk (ZH), is geboren rond 1655.

Hij wordt diverse malen genoemd bij dopen van kinderen van broer en zus. In 1701 genoemd (zie moeder).

Jan was gehuwd met Marigje Cornelisd. Bode. Marigje is geboren rond 1649.

Van Jan en Marigje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Janse Huisman is geboren rond 1675, zie VI-F.

2  Lijntje Jansd. Huisman is geboren rond 1678.

Lijntje trouwt (kerk) Brandwijk (ZH) op 7 mrt 1706 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Simonse van de Lek. Jan is geboren rond 1676 en afkomstig uit Gijbeland (ZH).

V-M  Grietien Teunis Huisman, dochter van Teunis Hendriksz Huysman (IV-G) en Pieterje Jans de Wit, wonende Bleskensgraaf 1701 (ZH), is geboren rond 1656 en afkomstig uit.

Zij wordt genoemd bij dopen van kinderen van Pieter Teunis Huisman.

Grietien gaat in ondertrouw (kerk) Bleskensgraaf (ZH), trouwt (kerk) Oud-Alblas (ZH) op 16 apr 1684 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 34-jarige Geen Sijmons de Vos, zoon van Sijmon Reijniers de Vos en Jaepken Willems. Geen is gedoopt Oud-Alblas (ZH) op 5 sep 1649.

Van Geen en Grietien is een kind bekend:

1  Willem de Vos is gedoopt Oud-Alblas (ZH) op 23 jan 1685.

V-N  Pieter Teunis Huisman ook genaamd Pieter Teunisz Huisman, zoon van Teunis Hendriksz Huysman (IV-G) en Pieterje Jans de Wit, wonende Bleskensgraaf 1701 (ZH), is geboren rond 1656 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH).

Pieter gaat in ondertrouw (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 27 sep 1687, trouwt (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 19 okt 1687 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige IJgien Dirks, waarschijnlijk dochter van Dirk N.N.. IJgien is geboren rond 1664 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH).

Met attestatie van Albasserdam (aant bij huw). Mogelijk is zij een zuster van Jan Dirks de Groot (zie aldaar).

Van Pieter en IJgien zijn dertien kinderen bekend:

1  Jacob Pieterz. Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 22 feb 1688 (doopgetuigen waren Jan Teunisz (zie V-L), Jan Dirkz en Pietertien Jacobsd), zie VI-G.

2  Teunis Pieterse Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 31 jul 1689 (doopgetuigen waren Jan Teunisz (zie V-L), Arien Dirksz en Lijntien Teunisd (zie V-O)), zie VI-H.

3  Arij Pieterse Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 26 aug 1691 (doopgetuigen waren Hendrik Arientz Huisman (zie V-H), Jan Dirkz en Teuntje Dirksd), zie VI-I.

4  Jan Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 11 apr 1694, jong overleden voor 1704. Jan werd hoogstens 9 jaar.

5  Abraham Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 11 apr 1694, jong overleden voor 1702. Abraham werd hoogstens 7 jaar.

6  Huibert Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 17 apr 1695.

7  Pietertje Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 10 feb 1697.

8  Sychje Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 30 aug 1699, jong overleden voor 1706. Sychje werd hoogstens 6 jaar.

9  Abraham Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 8 jan 1702.

10  Jan Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 24 aug 1704, jong overleden voor 1708. Jan werd hoogstens 3 jaar.

11  Sychien Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 29 nov 1705.

12  Jan Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 1 jan 1708, jong overleden.

13  Jan Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 14 jul 1709.

V-O  Lijntien Teunis Huisman ook genaamd Lijntien Teunisd, dochter van Teunis Hendriksz Huysman (IV-G) en Pieterje Jans de Wit, is geboren rond 1661.

Lijntien trouwt (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 13 apr 1692 op ongeveer 31-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 49-jarige Jan Harmens Polsbroek. Jan is geboren rond 1643 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), overleden rond 1694. Jan werd ongeveer 51 jaar.

Lijntien gaat in ondertrouw (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 4 dec 1694 op ongeveer 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 31-jarige Jan Dirks de Groot ook genaamd Jan Dirkz, waarschijnlijk zoon van Dirk N.N.. Jan is geboren rond 1663 en afkomstig uit Bergambacht (ZH).

mogelijk is hij een broer van IJgien Dirks (kw.nr. 2817).

Van Jan en Lijntien is een kind bekend:

1  Jacob de Groot is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 12 mei 1695 (doopgetuigen waren Pieter Teunisz Huisman (zie V-N) en IJgien Dirks).

V-P  Huibert Pieters Huijsman, zoon van Pieter Hendrikz Huijsman (IV-I) en Ariaentje Huijbertsdr., schepen te Molenaarsgraaf 1725, wonende Molenaarsgraaf (ZH) en Gijbeland (ZH), is geboren rond 1661, begraven Molenaarsgraaf (ZH) op 30 nov 1730 pro deo, wordt vermeld of vermeld. Huibert werd ongeveer 69 jaar.

Verkrijgt in 1717 geerft land van zijn broer en zusters (3 morgen in Molenaarsgraaf). Draagt in 1717 als weduwnaar en boedelhouder van Cornelia Jacobs land in Wijngaarden over aan zijn zwager Johannis Jacobsz won te Wijngaarden. Op 27-4-1728 leent hij 1000 car guldens. Op 30-5-1737 toont zijn zoon Adriaen de schuldbrief met algehele kwijting.
<59>

Huibert trouwt (kerk) Molenaarsgraaf (ZH) op 23 feb 1698 op ongeveer 37-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Cornelia Jacobsdr., dochter van Jacob Cornelis en Aerjaentje Leenderts Kroefftem. Cornelia is geboren rond 1673, overleden voor 1718. Cornelia werd hoogstens 45 jaar.

Van Huibert en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 18 okt 1699, begraven Molenaarsgraaf (ZH) op 8 okt 1721 (vermoedelijk). Pieter werd 21 jaar.

2  Cornelis Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 15 jan 1702.

3  Adriaan Huibertsen Huijsman is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 31 jul 1707, zie VI-J.

4  Jacob Huijsman is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 24 mrt 1709.

Hij werd op Palmzondag gedoopt tijdens de watersnood, waarbij de dijk op dinsdag 19 maart boven Hardinxveld doorgebroken was.

5  Willem Huibertsen Huijsman is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 11 sep 1712, zie VI-K.

Huibert trouwt (kerk) Wijngaarden (ZH) op 7 nov 1717 op ongeveer 56-jarige leeftijd (2) met N.N..

<60>

V-Q  Barbara Pieters Huijsman, dochter van Pieter Hendrikz Huijsman (IV-I) en Ariaentje Huijbertsdr., doopgetuige in 1701, wonende Brandwijk (ZH), is geboren rond 1663 en afkomstig uit.

Barbara trouwt (kerk) Wijngaarden (ZH) op 1 mei 1695 op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Johannes Jacobszn.. Johannes, wonende Wijngaarden (ZH), is geboren rond 1664.

Van Johannes en Barbara is een kind bekend:

1  Jacob Johanneszn. is geboren rond 1695.

Jacob was gehuwd met Maijcken Cornelisdr. Stuij, dochter van Cornelis Ariensz. Stuij en Niesje Maertens Vogel (VI-A). Maijcken is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 22 mrt 1711.

V-R  Arij Pieterse Huijsman, zoon van Pieter Hendrikz Huijsman (IV-I) en Ariaentje Huijbertsdr., wonende Nieuwland (ZH) en Neder-Slingeland (ZH), is gedoopt Streefkerk (ZH) op 18 jun 1679, overleden na 1727. Arij werd minstens 48 jaar.

Genoemd in akte 25-4-1717 bij overdracht van de erfenis van zijn oom Michiel Huyberden Swartbol.
<61>

Arij trouwt (kerk) Molenaarsgraaf (ZH) op 3 mrt 1709 op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Neeltje Jansdr. Verhoef ook genaamd Neeltje Jans, dochter van Jan Teunis Aarts Verhoef en Neeltje Jans Vasen. Neeltje is gedoopt Ottoland (ZH) op 21 jan 1688, als overleden aangegeven Bleskensgraaf (ZH) op 5 feb 1761. Neeltje werd 73 jaar.


<62>

Van Arij en Neeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ariaantje Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 20 jul 1710.

2  Neeltje Ariens Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 15 okt 1712, zie VI-L.

3  Pieter Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 13 dec 1716.

4  Jan Ariensz. Huijsman is afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 4 jun 1724, zie VI-M.

5  Marghjen Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 15 jun 1727.

Generatie VI

In deze generatie zijn 13 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 95 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1703 en 1781. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Molenaarsgraaf (ZH) (24x), Bleskensgraaf (ZH) (14x), Stolwijk (ZH) (11x), Giessen-Nieuwkerk (ZH) (10x), Hardinxveld (ZH) (8x), Bergambacht (ZH) (7x), Wijngaarden (ZH) (5x), Sliedrecht (ZH) (5x), Oud-Alblas (ZH) (3x), Giessendam (ZH) (3x), Benedenberg (ZH) (2x), Brandwijk (ZH) en Berkenwoude (ZH).

VI-A  Niesje Maertens Vogel, dochter van Maerten Pietersz. Vogel (V-A) en Maeijcken Gerrits Huijsman, is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 26 feb 1679.

Niesje was gehuwd (1) met Adriaen Jacobsz.. Adriaen is geboren rond 1679.


<63>

Niesje trouwt (kerk) op 10 mei 1705 op 26-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Cornelis Ariensz. Stuij. Cornelis, schepen 1712, wonende Wijngaarden (ZH), is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 10 nov 1680.

Van Cornelis en Niesje is een kind bekend:

1  Maijcken Cornelisdr. Stuij is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 22 mrt 1711.

Maijcken was gehuwd met Jacob Johanneszn., zoon van Johannes Jacobszn. (V-Q) en Barbara Pieters Huijsman. Jacob is geboren rond 1695.

VI-B  Aaltje Maartensdr. Vogel, dochter van Maerten Pietersz. Vogel (V-A) en Maeijcken Gerrits Huijsman, is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 14 nov 1688.

Aaltje trouwt (kerk) Wijngaarden (ZH) op 24 mei 1711 op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Claes Maertensz. Tuytel. Claes, wonende Streefkerk (ZH), is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 2 jul 1684, overleden na 1726. Claes werd minstens 42 jaar.

Transporteert land te Molenaarsgraaf op 4-7-1726.
<64>

Van Claes en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Maarten Claasz. Tuytel is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 14 apr 1714, zie VII-A.

2  Fop Klaasze Tuitel is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 1 sep 1715.

Fop was gehuwd met Jacomijntje Peeters Broer, dochter van Peter Ariens Maurits Broer en Cornelia Pauwels Starrenburg. Jacomijntje is gedoopt Brandwijk (ZH) op 17 jan 1717.

3  Pieter Tuitel, bouwman, wonende Wijngaarden (ZH), is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 16 mei 1717.

Pieter was gehuwd met Neeltje van den Berg, dochter van Dirk Janse van der Berg en Willemijntje Thomasdr de Boo. Neeltje is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 7 mrt 1723, overleden Wijngaarden (ZH) op 13 okt 1796. Neeltje werd 73 jaar.


<65>

VI-C  Gerrit Aartse Huijsman, zoon van Aart Gerritsz. Huijsman (V-D) en Sijgje Simonsdr. Houtkoper, is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 26 mei 1697.

Gerrit was gehuwd met Geertje Hendrikse Swartbol, dochter van Hendrick Pietersz. Swartbol en Ariaentie Gijsberts Hardenbol. Geertje is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 31 mrt 1709 .<66>

Op 4-7-1700 gedoopt een dochter van Hendrick Pieters Swartbol, daarna niet meer. (J. Heijns S18b)

Van Gerrit en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Aart Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 8 mrt 1726.

In Hardinxveld gedoopt wegens watersnood in Bleskensgraaf.

2  Cornelia Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 30 nov 1727.

3  Adriaantje Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 24 jul 1730.

4  Adriaan Gerritse Huijsman is geboren rond 1731, zie VII-B.

5  Adriaan Gerritsz. Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 27 jul 1732, zie VII-C.

6  Zijgje Huisman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 26 aug 1736.

7  Pietertje Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) rond 1741, overleden Klaaswaal (ZH) op 22 jan 1821. Pietertje werd ongeveer 80 jaar.


<67>

Pietertje gaat in ondertrouw (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 18 mei 1764 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Ary van Harthals. Ary is gedoopt Dubbeldam (NH) op 24 mei 1739, als overleden aangegeven Sint Anthoniepolder (ZH) op 30 okt 1770. Ary werd 31 jaar.

VI-D  Gerrit Jansen Huijsman, zoon van Jan Gerritsz. Huijsman (V-E) en Neeltje Korssen van de Graaf, is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 26 jan 1701.

Herbert Jansen Huisman, won. Sliedrecht, Neeltje Huisman, e.v. Arij Cornelisse Stuy uit Alblasserdam en Neeltje Korssen, e.v. Leendert Claassen 'tRiet, eerder e.v. Jan Gerrits Huisman verkopen aan Gerrit Jansen Huisman de halve hofstede met 21 m., 5 h, 7 r. op Neerpolder te Giessen N.K.

Gerrit trouwt (kerk) Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 20 mrt 1729 op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Teuntje Gerrits Swijnenburg. Teuntje is geboren rond 1704 en afkomstig uit Ottoland (ZH).

Van Gerrit en Teuntje zijn tien kinderen bekend:

1  Jan Gerritsz Huijsman is afkomstig uit, gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 29 jan 1730, zie VII-D.

2  Geertje Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 18 feb 1731, overleden voor mrt 1738. Geertje werd hoogstens 7 jaar.

3  Gerrit Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 24 feb 1732.

4  Dirk Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 1 mrt 1733, overleden voor jun 1734. Dirk werd hoogstens 1 jaar.

5  Dirk Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 6 jun 1734, zie VII-E.

6  Geeloff Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 7 okt 1736, overleden voor mrt 1742. Geeloff werd hoogstens 5 jaar.

7  Geertje Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 9 mrt 1738.

Geertje was gehuwd met Jan van 't Hof, zoon van Ary van Hof en Neeltje de Groot. Jan is gedoopt Meerkerk (ZH) op 26 dec 1738.


<68>

8  Neeltje Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 12 jun 1740.

9  Geeloff Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 4 mrt 1742, overleden voor nov 1747. Geeloff werd hoogstens 5 jaar.

10  Geloff Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 19 nov 1747.

VI-E  Herbert Jansz. Huijsman, zoon van Jan Gerritsz. Huijsman (V-E) en Neeltje Korssen van de Graaf, is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 1 mrt 1705, begraven Sliedrecht (ZH) op 25 nov 1784. Herbert werd 79 jaar.

Herbert trouwt Wijngaarden (ZH) op 25 jan 1727 op 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Marichje Cornelisdr. Hofman. Marichje Cornelisdr. is geboren rond 1702, overleden voor 1731. Marichje Cornelisdr. werd hoogstens 29 jaar.

Marichje Cornelisdr. was eerder gehuwd (1) met Jan Ariensz Hartog.<69>

Van Herbert en Marichje Cornelisdr. is een kind bekend:

1  Jan Huijsman is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 14 jan 1728, zie VII-F.

Herbert gaat in ondertrouw (kerk) Giessendam (ZH) op 10 mrt 1731, trouwt (kerk) Hardinxveld (ZH) op 1 apr 1731 op 26-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Aagje Florisdr. de Rover, dochter van Floris Jans de Rover en Geertie Willems van Houwelingen. Aagje is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 6 jan 1704.

Van Herbert en Aagje zijn vijf kinderen bekend:

2  Geertruyd Huisman is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 5 apr 1733.

3  Floris Herbers Huisman is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 16 mei 1734, zie VII-G.

4  Geertruy Huisman is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 4 mei 1738, begraven Sliedrecht (ZH) op 8 jan 1787. Geertruy werd 48 jaar.

Geertruy gaat in ondertrouw Sliedrecht (ZH) op 20 apr 1759 op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jacobus Corneliszn. Hartog. Jacobus is geboren rond 1729.

5  Klaas Huisman is gedoopt Giessendam (ZH) (???) op 8 apr 1742.

Volgens Heijns trouwt hij met Alida Rietveld. Dit is twijfelachtig, mede gezien de naam Suzanna, naar Susanna van Dulst.
<70>

6  Willem Herberts Huisman is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 26 jan 1744, zie VII-H.

VI-F  Hendrik Janse Huisman, zoon van Jan Teunis Huisman (V-L) en Marigje Cornelisd. Bode, is geboren rond 1675.

Hendrik was gehuwd met Marrigje Janse van Vliet. Marrigje is geboren rond 1677.

Van Hendrik en Marrigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Marigje Huisman is gedoopt Brandwijk (ZH) op 1 jul 1703.

2  Pieter Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 6 jun 1706.

3  Teunis Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 20 nov 1707.

4  Grietje Hendriks Huisman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 15 sep 1709.

Grietje trouwt Alphen A/d Rijn (ZH) op 13 mei 1731 op 21-jarige leeftijd met Cornelis van Schalkwijk. Cornelis is afkomstig uit Werkhoven (Utr).

5  Soetje Huisman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 24 jun 1714.

VI-G  Jacob Pieterz. Huisman, zoon van Pieter Teunis Huisman (V-N) en IJgien Dirks, veenarbeider, is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 22 feb 1688 (doopgetuigen waren Jan Teunisz (zie V-L), Jan Dirkz (zie V-O) en Pietertien Jacobsd).

Het lijkt er op dat twee zonen Pieter volwassen zijn geworden (2) en (6). Zijn vrouw getuigt enkele malen bij dopen van kinderen van Pieter J. Huijsman (2). Dochter Lijntje (Leentje?) Jacobse Huijsman getuigt bij kinderen van beide Pieters.

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 2 dec 1712, trouwt (kerk) Stolwijk (ZH) op 4 dec 1712 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Marygie Pieters van der Heck. Marygie is geboren Stolwijk (ZH) (???) rond 1687.

Per att. van Stolwijk d.d. 11 november 1712.

Van Jacob en Marygie zijn acht kinderen bekend:

1  Huybert Huisman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 3 sep 1713.

2  Leentje Huisman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 1 sep 1715, zie VII-I.

3  Pieter Jacobse Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) op 5 dec 1717, zie VII-J.

4  Eijgje Huisman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 31 mei 1722.

5  Pietertje Huisman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 4 jul 1724.

6  Pieter Huisman is gedoopt Stolwijk (ZH) in mei 1727.

7  Pieter Jacobse Huisman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 9 jan 1729, zie VII-K.

8  Cornelis Jacobsz. Huisman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 21 okt 1731, zie VII-L.

VI-H  Teunis Pieterse Huijsman, zoon van Pieter Teunis Huisman (V-N) en IJgien Dirks, is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 31 jul 1689 (doopgetuigen waren Jan Teunisz (zie V-L), Arien Dirksz en Lijntien Teunisd (zie V-O)), als overleden aangegeven Bleskensgraaf (ZH) op 28 apr 1763 door Jan van Meyeren. Teunis werd 73 jaar.

Hij verhuist van de Alblasserwaard naar de Krimpenerwaard. Pas in de 19e eeuw keert zijn bet-achterkleinzoon Cornelis terug naar Brandwijk. Volgens een akte van indemniteit verhuist hij in juni 1716 met vrouw en kind (beide genoemd) naar Berkenwoude.

<71>

Teunis trouwt (kerk) Stolwijk (ZH) op 9 dec 1714 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Angenietje Teunisse van Meijeren, dochter van Tonis van Meijeren en Margie Cornelisse. Angenietje is gedoopt Bergambacht (ZH) op 25 sep 1689 gen. Agniet, als overleden aangegeven op 17 dec 1751. Angenietje werd 62 jaar.

Van Teunis en Angenietje zijn acht kinderen bekend:

1  Teunis Teunisse Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 30 jun 1715, zie VII-M.

2  Pietertje Huijsman is gedoopt Berkenwoude (ZH) op 14 feb 1717, als overleden aangegeven Zuidbroek (Gr) in mei 1801. Pietertje werd 84 jaar.

Waarschijnlijk overlijdt zij in 1801, want op 15-5-1801 doet L. van der Pijl aangifte van het lijk van Pietertje Huijsman, overl. te Zuidbroek. Het Gaardersboek van Bergambacht bevat twee losse aktes, waaruit toestemming blijkt om haar lijk over te brengen naar Bergambacht om begraven te worden.
<72>

3  Leendert Teunisse Huijsman is geboren Benedenberg (ZH), gedoopt Bergambacht (ZH) op 16 mrt 1721, zie VII-N.

4  Hendrik Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 12 dec 1723.

5  Trijntje Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 18 feb 1725.

6  Neeltje Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 15 dec 1726, als overleden aangegeven Bergambacht (ZH) op 3 mei 1727.

7  Neeltje Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 11 mrt 1728.

8  Hendricus Huijsman is geboren Benedenberg (ZH), gedoopt Bergambacht (ZH) op 4 aug 1731, als overleden aangegeven Bergambacht (ZH) op 9 aug 1731.

VI-I  Arij Pieterse Huisman, zoon van Pieter Teunis Huisman (V-N) en IJgien Dirks, is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 26 aug 1691 (doopgetuigen waren Hendrik Arientz Huisman (zie V-H), Jan Dirkz (zie V-O) en Teuntje Dirksd).

Arij trouwt (kerk) Giessendam (ZH) op 14 dec 1719 op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Philipse Brouwer, dochter van Philip Brouwer en N.N.. Maria is gedoopt Giessendam (ZH) op 19 jan 1697.

Van Arij en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Anna Arientz Huisman is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 14 apr 1721.

Anna trouwt Stolwijk (ZH) op 7 apr 1743 op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Hendrik Jacobse Verheul. Hendrik is geboren rond 1713 en afkomstig uit Stolwijk (ZH).

2  Pieter Huisman is gedoopt Giessendam (ZH) op 23 aug 1722, zie VII-O.

3  Michiel Huisman is gedoopt Giessendam (ZH) op 26 mrt 1724.

4  Dirk Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 22 sep 1725, zie VII-P.

5  Pietertje Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 1 mrt 1727.

6  Machiel Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 14 mei 1730.

7  Cuner Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 9 feb 1732.

8  Philippus Arentz. Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 29 mei 1734, zie VII-Q.

9  Eygje Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 2 feb 1737.

10  Michiel Ariensz Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 1 feb 1739, zie VII-R.

VI-J  Adriaan Huibertsen Huijsman, zoon van Huibert Pieters Huijsman (V-P) en Cornelia Jacobsdr., armmeester Molenaarsgraaf 1740, is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 31 jul 1707, begraven Molenaarsgraaf (ZH) op 10 jan 1789 pro deo. Adriaan werd 81 jaar.

Adriaan trouwt Molenaarsgraaf (ZH) op 8 dec 1731 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Zijgje Teunis Boer. Zijgje is geboren rond 1706, overleden voor 1789. Zijgje werd hoogstens 83 jaar.

Van Adriaan en Zijgje zijn negen kinderen bekend:

1  Huybert Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 9 nov 1732.

2  Pieter Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 11 apr 1734, verdronken op 12 mei 1744, begraven Molenaarsgraaf (ZH) op 16 mei 1744. Pieter werd 10 jaar.

3  Geertruij Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 28 aug 1735, begraven Molenaarsgraaf (ZH) op 4 jan 1736 pro deo.

4  Geertrui Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) in dec 1736.

5  Teunis Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 17 mei 1738, begraven Molenaarsgraaf (ZH) op 1 okt 1738 pro deo.

6  Cornelia Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 14 nov 1739, begraven Molenaarsgraaf (ZH) op 22 sep 1741. Cornelia werd 1 jaar.

7  Teunis Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 22 jul 1742, begraven Molenaarsgraaf (ZH) op 21 jun 1765 voor f 3,-. Teunis werd 22 jaar.

8  Pieter Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 27 sep 1744, begraven Molenaarsgraaf (ZH) op 14 okt 1744.

9  Knelia Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 15 mei 1749.

VI-K  Willem Huibertsen Huijsman, zoon van Huibert Pieters Huijsman (V-P) en Cornelia Jacobsdr., is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 11 sep 1712, begraven Molenaarsgraaf (ZH) op 17 mrt 1768 pro deo. Willem werd 55 jaar.

Willem trouwt Molenaarsgraaf (ZH) op 17 jan 1745 op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Susanna Claase van Dulst, dochter van Claes Hermanse van Dulst en Lijsbeth Dirks Schilt. Susanna is geboren rond 1718, overleden na okt 1777. Susanna werd minstens 59 jaar.

Van Willem en Susanna zijn dertien kinderen bekend:

1  Huybert Willemse Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 13 mrt 1746, overleden voor 1780. Huybert werd hoogstens 33 jaar.

Huybert trouwt (kerk) op 12 apr 1775 op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Barbara Leendertze Stout, dochter van Leendert Jansz Stout en Lijntje Jaquesse Roos. Barbara is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 5 dec 1750, overleden Alblasserdam (ZH) op 1 sep 1808. Barbara werd 57 jaar.

Barbara was later gehuwd (2) met Hermanus Leendertsz Pijl.<73,74>

2  Klaas Huisman is afkomstig uit, gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 27 mei 1747, zie VII-S.

3  Cornelis Willemsz. Huisman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 5 okt 1748, zie VII-T.

4  Dirk Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 5 apr 1750, overleden voor jul 1751. Dirk werd hoogstens 1 jaar.

5  Dirk Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 11 jul 1751, overleden voor feb 1758. Dirk werd hoogstens 6 jaar.

6  Pieter Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 26 nov 1752, overleden voor feb 1759. Pieter werd hoogstens 6 jaar.

7  Lijsbeth Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 23 dec 1754, overleden voor jun 1755.

8  Lijsbeth Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 1 jun 1755, overleden voor nov 1760. Lijsbeth werd hoogstens 5 jaar.

9  Cornelis Knelis Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 7 apr 1756.

10  Dirk Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 19 feb 1758.

11  Pieter Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 25 feb 1759.

12  Lijsbeth Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 16 nov 1760.

13  Knelia Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 25 dec 1763.

VI-L  Neeltje Ariens Huijsman, dochter van Arij Pieterse Huijsman (V-R) en Neeltje Jansdr. Verhoef, is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 15 okt 1712, als overleden aangegeven Stolwijk (ZH) op 17 jan 1781. Neeltje werd 68 jaar.


<75>

Neeltje gaat in ondertrouw Stolwijk (ZH) op 25 sep 1733 op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Teunis Ingensz den Baas. Teunis, bouwman, is gedoopt Stolwijk (ZH) op 6 dec 1705, als overleden aangegeven Stolwijk (ZH) op 16 dec 1782. Teunis werd 77 jaar.

Van Teunis en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Arij Baas, bouwman te Stolwijk, is gedoopt Stolwijk (ZH) op 29 mrt 1739, overleden Stolwijk (ZH) op 31 dec 1830. Arij werd 91 jaar.


<76>

2  Jannigje Baas, bouwvrouw, wonende Stolwijk (ZH), is gedoopt Stolwijk (ZH) op 1 mei 1746, overleden Stolwijk (ZH) op 7 jun 1825. Jannigje werd 79 jaar.


<77>

VI-M  Jan Ariensz. Huijsman, zoon van Arij Pieterse Huijsman (V-R) en Neeltje Jansdr. Verhoef, is afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 4 jun 1724.

Jan trouwt (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 10 dec 1747 op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Marrigje Cornelis van der Tang. Marrigje is geboren rond 1722 en afkomstig uit Hazerswoude (ZH).

Jan was waarschijnlijk gehuwd (2) met Marie van Ardenne. Marie is geboren rond 1722.

Van Jan en Marie is een kind bekend:

1  Neeltje Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 28 jan 1748 (doopgetuige was haar grootmoeder Neeltje Jans (zie V-R)).

Jan trouwt Bleskensgraaf (ZH) op 19 jun 1761 op 37-jarige leeftijd (3) met de 18-jarige Maria Claesze Lingen, dochter van Claas Jansse Linge en Anna Barentse Burggraaf. Maria is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 16 sep 1742, overleden na 1804. Maria werd minstens 62 jaar.

Doopgetuige in 1804.

Van Jan en Maria zijn twaalf kinderen bekend:

2  Klaas Huisman is geboren rond 1761 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), zie VII-U.

3  Neeltje Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 27 sep 1761, overleden voor jan 1767. Neeltje werd hoogstens 5 jaar.

4  Anna Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 13 okt 1765.

Anna was gehuwd met Pieter Alblas. Pieter is geboren rond 1765.

5  Neeltje Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 18 jan 1767.

6  Ary Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 17 jan 1768, overleden voor mrt 1778. Ary werd hoogstens 10 jaar.

7  Marrigje Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 16 apr 1769, overleden voor aug 1770. Marrigje werd hoogstens 1 jaar.

8  Marrigje Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 26 aug 1770.

9  Pieter Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 8 dec 1771, overleden voor aug 1781. Pieter werd hoogstens 9 jaar.

10  Pietertje Huijsman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 2 mrt 1773.

11  Aagje Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 27 aug 1775.

12  Ary Huijsman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 8 mrt 1778, gedoopt Oud-Alblas (ZH) op 15 mrt 1778, zie VII-V.

13  Pieter Huijsman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 22 aug 1781, gedoopt Oud-Alblas (ZH) op 26 aug 1781, zie VII-W.

Generatie VII

In deze generatie zijn 23 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 136 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1735 en 1818. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sliedrecht (ZH) (25x), Oud-Alblas (ZH) (24x), Hardinxveld (ZH) (21x), Bergambacht (ZH) (12x), Stolwijk (ZH) (10x), Bleskensgraaf (ZH) (9x), Papendrecht (ZH) (8x), Alblasserdam (ZH) (5x), Giessen-Nieuwkerk (ZH) (5x), Moordrecht (ZH) (4x), Brandwijk (ZH) (4x), Wijngaarden (ZH) (2x), Giessendam (ZH), Gouderak (ZH), Molenaarsgraaf (ZH), Noordeloos (ZH) en Hoornaar (ZH).

VII-A  Maarten Claasz. Tuytel, zoon van Claes Maertensz. Tuytel (VI-B) en Aaltje Maartensdr. Vogel, is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 14 apr 1714, overleden na 23 nov 1755. Maarten werd minstens 41 jaar.

Maarten trouwt Ottoland (ZH) op 10 sep 1738 op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Neeltje Verhoef, dochter van Cornelis Jans Verhoef en Garrichje Cornelis Sterrenburg. Neeltje is gedoopt Ottoland (ZH) op 5 jul 1716, overleden na 23 nov 1755. Neeltje werd minstens 39 jaar.

Van Maarten en Neeltje is een kind bekend:

1  Gerrigje Maartens Tuytel is geboren Wijngaarden (ZH), gedoopt Sliedrecht (ZH) op 29 jan 1741, als overleden aangegeven Sliedrecht (ZH) op 30 jun 1787. Gerrigje werd 46 jaar.


<78>

VII-B  Adriaan Gerritse Huijsman, zoon van Gerrit Aartse Huijsman (VI-C) en Geertje Hendrikse Swartbol, is geboren rond 1731.

Het lijkt er sterk op dat hij een zoon is van Gerrit Aartse Huijsman en Geertje Hendrikse Swartbol. De daar genoemde Adriaan Gerritsz. is echter al gehuwd als Gerrit in 1763 wordt geboren. De doopgetuige Cornelia Gerritz. Aartse past weer precies in het gezin van Gerrit en Geertje. Is dit kind in onecht geboren? of is het toeval en zijn er 2 Adriaan Gerritsz. en kent Cornelia het echtpaar?

Adriaan was gehuwd met Jannigje Jans Boer. Jannigje Jans is geboren rond 1737.

Van Adriaan en Jannigje Jans is een kind bekend:

1  Gerrit Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 8 mei 1763.

VII-C  Adriaan Gerritsz. Huisman, zoon van Gerrit Aartse Huijsman (VI-C) en Geertje Hendrikse Swartbol, is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 27 jul 1732.

Adriaan trouwt Bleskensgraaf (ZH) op 19 nov 1762 op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jannigje Dirksdr. Schoonderwoert. Jannigje is geboren rond 1737.

Van Adriaan en Jannigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Dirk Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 17 jun 1764, overleden voor apr 1780. Dirk werd hoogstens 15 jaar.

2  Jannigje Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 27 jul 1766.

3  Geertje Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 25 dec 1767, overleden voor aug 1769. Geertje werd hoogstens 1 jaar.

4  Geertje Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 6 aug 1769.

5  Gerrit Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 10 okt 1773, overleden voor sep 1778. Gerrit werd hoogstens 4 jaar.

6  Gerrit Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 27 sep 1778.

7  Dirk Huijsman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 23 apr 1780, zie VIII-A.

VII-D  Jan Gerritsz Huijsman, zoon van Gerrit Jansen Huijsman (VI-D) en Teuntje Gerrits Swijnenburg, is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 29 jan 1730, overleden Giessendam (ZH) op 13 feb 1821. Jan werd 91 jaar.

Zijn zoon Gerrit (53) doet aangifte van zijn overlijnen.

Jan trouwt (kerk) Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 3 mei 1766 op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Teuntje van Es, dochter van Hermen van Es en Maria de Ruijter. Teuntje is geboren rond 1741 en afkomstig uit Ottoland (ZH), overleden Giessendam (ZH) op 4 okt 1815 (84 jaar, dan geb rond 1731). Teuntje werd ongeveer 74 jaar.

Van Jan en Teuntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerrit Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 22 mrt 1767, overleden Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 22 mrt 1845. Gerrit werd 78 jaar.

Gerrit was gehuwd met Neeltje Vink, dochter van Jan Vink en Teuntje van Vliet. Neeltje is geboren rond 1754, overleden Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 29 dec 1828. Neeltje werd ongeveer 74 jaar.

2  Herber Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 23 apr 1769, zie VIII-B.

3  Geerit Huijsman is gedoopt op 14 jun 1771, ongehuwd overleden Giessendam (ZH) op 11 jun 1845. Geerit werd 73 jaar.

4  Maria Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 20 feb 1774, overleden Giessendam (ZH) op 15 mei 1841. Maria werd 67 jaar.

Maria was gehuwd met Jacob Romijn.

5  Teuntje Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 27 okt 1776.

VII-E  Dirk Huijsman, zoon van Gerrit Jansen Huijsman (VI-D) en Teuntje Gerrits Swijnenburg, is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 6 jun 1734, overleden Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 30 aug 1823. Dirk werd 89 jaar.

Dirk trouwt Giessendam (ZH) op 1 jan 1757 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Machteltje Adriaanse Hengstman. Machteltje Adriaanse is geboren rond 1726 en afkomstig uit Giessen-Oudekerk (ZH), overleden Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 16 dec 1812. Machteltje Adriaanse werd ongeveer 86 jaar.

Van Dirk en Machteltje Adriaanse zijn zes kinderen bekend:

1  Teuntje Huijsman is geboren rond 1758, overleden Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 5 mei 1821. Teuntje werd ongeveer 63 jaar.

2  Neeltje Huijsman is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 3 feb 1760.

3  Gerrit Huijsman is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 24 okt 1762.

4  Gerret Huijsman is gedoopt Brandwijk (ZH) op 24 feb 1765.

5  Dirksje Huijsman is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 29 mrt 1767.

6  Gerritje Huijsman ook genaamd Gerrigje Huisman is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 8 jan 1771, overleden op 7 nov 1850. Gerritje werd 79 jaar.

Gerritje was gehuwd met Giel Baardwijk.

VII-F  Jan Huijsman, zoon van Herbert Jansz. Huijsman (VI-E) en Marichje Cornelisdr. Hofman, is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 14 jan 1728, overleden voor jul 1783. Jan werd hoogstens 55 jaar.

Jan gaat in ondertrouw Sliedrecht (ZH) op 29 okt 1751 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Aaltje Melsdr. Kuijl. Aaltje is geboren Giessendam (ZH) rond 1726.

Aaltje was later gehuwd (2) met Baan Ariensz. Baan.<79,80>

Van Jan en Aaltje is een kind bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren Sliedrecht (ZH) op 5 feb 1752.

VII-G  Floris Herbers Huisman, zoon van Herbert Jansz. Huijsman (VI-E) en Aagje Florisdr. de Rover, is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 16 mei 1734.

Floris trouwt Sliedrecht (ZH) op 19 jun 1756 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Hendriksdr. Prins, dochter van Hendrik Pietersz. Prins en Swana Ariens Verhoek. Anna is gedoopt Wijngaarden (ZH) op 23 jan 1735, overleden na feb 1788. Anna werd minstens 53 jaar.


<81>

Van Floris en Anna zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Flore Huijsman is geboren Sliedrecht (ZH) op 5 jan 1757, zie VIII-C.

2  Aagje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 27 sep 1758.

3  Klaas Floriszn. Huijsman is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 7 sep 1760, zie VIII-D.

4  Marrigje Huisman is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 11 okt 1761, overleden voor nov 1766. Marrigje werd hoogstens 5 jaar.

5  Herber Huisman is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 25 dec 1762.

6  Japik Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 11 sep 1764, overleden voor okt 1765. Japik werd hoogstens 1 jaar.

7  Japik Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 okt 1765.

8  Marrigje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 27 nov 1766, overleden voor apr 1777. Marrigje werd hoogstens 10 jaar.

9  Wijntje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 2 mei 1772.

10  Marrigje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 20 apr 1777.

VII-H  Willem Herberts Huisman, zoon van Herbert Jansz. Huijsman (VI-E) en Aagje Florisdr. de Rover, is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 26 jan 1744, begraven Sliedrecht (ZH) op 16 mrt 1787. Willem werd 43 jaar.

Willem trouwt Sliedrecht (ZH) op 17 jan 1765 op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Lena Jansdr. van der Steeg. Lena is geboren rond 1740.

Lena was later gehuwd (2) met Marcelis Groenewegen.<82,83>

Van Willem en Lena zijn dertien kinderen bekend:

1  Herbert Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 9 aug 1765, begraven Sliedrecht (ZH) op 26 aug 1765.

2  Herber Willemsz. Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 1 aug 1766, gedoopt Sliedrecht (ZH) op 5 aug 1766, zie VIII-E.

3  Jan Willemsz. Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 26 aug 1768, zie VIII-F.

4  Klaas Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 14 okt 1770.

5  Cornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 27 jan 1772.

6  Hendrik Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 11 nov 1773, overleden voor mei 1775. Hendrik werd hoogstens 1 jaar.

7  Hendrik Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 19 mei 1775.

Op 8-7-1783 wordt Heindrik geboren. Voorlopig aangenomen dat Hendrik nog in leven was.

8  Huig Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 jun 1777.

9  Kornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 17 mrt 1779.

10  Neeltje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 25 sep 1780, overleden voor mrt 1782. Neeltje werd hoogstens 1 jaar.

11  Neeltje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 9 mrt 1782, begraven Sliedrecht (ZH) op 20 sep 1784. Neeltje werd 2 jaar.

12  Hendrik Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 8 jul 1783, zie VIII-G.

13  Neeltje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 25 jul 1785.

Willem, niet bij de moeder wonend, ontkent de vader te zijn.

VII-I  Leentje Huisman, dochter van Jacob Pieterz. Huisman (VI-G) en Marygie Pieters van der Heck, is gedoopt Stolwijk (ZH) op 1 sep 1715.

Leentje gaat in ondertrouw (kerk) Stolwijk (ZH) op 25 sep 1733, trouwt (kerk) Stolwijk (ZH) op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Pieter Tijssen Verkaa. Pieter is geboren rond 1709 en afkomstig uit Bergambacht (ZH).


<84>

Van Pieter en Leentje is een kind bekend:

1  Pietertje Pietersdr. Verkaayk is afkomstig uit, gedoopt Stolwijk (ZH) op 8 jan 1747, zie VIII-H.

VII-J  Pieter Jacobse Huijsman, zoon van Jacob Pieterz. Huisman (VI-G) en Marygie Pieters van der Heck, is geboren Stolwijk (ZH) op 5 dec 1717.

Zie ook opm. bij de vader.

Pieter trouwt Stolwijk (ZH) op 22 nov 1743 op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 32-jarige Barber Ariens van der Velde. Barber is geboren rond 1711 en afkomstig uit Loopwijk (Utr), overleden Stolwijk (ZH) op 4 feb 1763. Barber werd ongeveer 52 jaar.

Van Pieter en Barber zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacoba Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 28 jun 1744.

2  Arij Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 13 jan 1746, zie VIII-I.

3  Grietje Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 1 dec 1748.

Grietje was gehuwd met Klaas de Bruijn. Klaas is geboren rond 1748.

4  Marrigje Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 26 dec 1749.

Marrigje was gehuwd met Hendrik Anker. Hendrik is geboren rond 1749.

5  Jacob Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 17 okt 1751.

6  Ernst Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 20 jan 1754.

7  Pietertje Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 4 jan 1756.

Pietertje was gehuwd met Willem den Uijl. Willem is geboren rond 1737.

Willem was later gehuwd (2) met Eigje Tysse Verkaijk.<85..87>

Pieter trouwt Stolwijk (ZH) op 8 mrt 1767 op 49-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Eigje Tysse Verkaijk. Eigje is geboren rond 1742.

huw nagaan! Zelfde datum met Den Uil.

VII-K  Pieter Jacobse Huisman, zoon van Jacob Pieterz. Huisman (VI-G) en Marygie Pieters van der Heck, is gedoopt Stolwijk (ZH) op 9 jan 1729.

Pieter trouwt Stolwijk (ZH) op 7 sep 1753 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jacomijntje Hendrikse Cramer. Jacomijntje is geboren rond 1728 en afkomstig uit Leerdam (ZH).

Van Pieter en Jacomijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Marigje Huisman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 19 mei 1754.

2  Maria Huisman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 13 mrt 1757.

VII-L  Cornelis Jacobsz. Huisman, zoon van Jacob Pieterz. Huisman (VI-G) en Marygie Pieters van der Heck, veenarbeider, is gedoopt Stolwijk (ZH) op 21 okt 1731.

Cornelis trouwt (kerk) Moordrecht (ZH) op 21 okt 1753 op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Neeltje Pieters Overrijnder, dochter van Pieter Kornelisse Overrijnder en Ariaantje Dane Solbol. Neeltje is gedoopt Zevenhuizen (ZH) op 29 apr 1725.

Van Cornelis en Neeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Huisman is gedoopt Moordrecht (ZH) op 3 jul 1757.

2  Pieter Huisman is gedoopt Moordrecht (ZH) op 27 aug 1758.

3  Marigje Huisman is gedoopt Moordrecht (ZH) op 11 okt 1759.

4  Jacob Huisman is gedoopt Moordrecht (ZH) op 18 dec 1763, overleden Mijdrecht (Utr) op 31 mei 1800. Jacob werd 36 jaar.

Jacob trouwt Mijdrecht (Utr) op 25 nov 1787 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Houniet, dochter van Jan Cornelisz. Houniet en Wilhelmina Huibregts Vermeer. Cornelia is gedoopt Hillegersberg (ZH) op 11 jan 1761, overleden Mijdrecht (Utr) op 27 mrt 1806. Cornelia werd 45 jaar.

VII-M  Teunis Teunisse Huijsman, zoon van Teunis Pieterse Huijsman (VI-H) en Angenietje Teunisse van Meijeren, is gedoopt Stolwijk (ZH) op 30 jun 1715.

Teunis trouwt Wijngaarden (ZH) op 17 okt 1734 op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Marrigje Bastiaanse den Olden baron. Marrigje is geboren rond 1709 en afkomstig uit.

Van Teunis en Marrigje zijn elf kinderen bekend:

1  Bastiaan Huisman is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 28 mei 1735.

2  Hendrik Huisman is gedoopt Brandwijk (ZH) op 23 sep 1736.

3  Ariaantje Huisman is gedoopt Brandwijk (ZH) op 1 jun 1738.

4  Annigje Huisman is gedoopt Brandwijk (ZH) op 10 apr 1740.

5  Jan Teunisse Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 14 feb 1742, zie VIII-J.

6  Teuntje Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 8 sep 1743, ongehuwd overleden Kralingen (ZH) op 20 apr 1823 (moeder genaamd: Margje Bron). Teuntje werd 79 jaar.

7  Hendrikje Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 19 apr 1745.

8  Adriaan Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 11 dec 1746.

9  Willem Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 23 jun 1748.

10  Anthonij Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 1 feb 1750.

11  Arij Teunisse Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 27 jun 1751, zie VIII-K.

VII-N  Leendert Teunisse Huijsman, zoon van Teunis Pieterse Huijsman (VI-H) en Angenietje Teunisse van Meijeren, is geboren Benedenberg (ZH), gedoopt Bergambacht (ZH) op 16 mrt 1721.

Hij verhuist in mei 1749 naar Gouderak met vrouw en 4 kinderen.
<88>

Leendert trouwt (kerk) Bergambacht (ZH) op 10 sep 1741 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Baartje Cornelisse den Ouden, dochter van Cornelis Sijbrandse den Oude en Grietje Barends. Baartje is gedoopt Ammerstol (ZH) op 4 feb 1720, als overleden aangegeven Bergambacht (ZH) op 26 mrt 1791 (Pro Deo) (aangever overlijden was haar zoon Cornelis Leendertze Huijsman (zie VIII-L)). Baartje werd 71 jaar.

Van Leendert en Baartje zijn zes kinderen bekend:

1  Weijntje Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 15 apr 1742.

2  Cornelis Leendertze Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 28 jul 1743, zie VIII-L.

3  Teunis Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 19 sep 1745.

4  Hendrik Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 12 feb 1747, zie VIII-M.

5  Grietje Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 19 jan 1749, als overleden aangegeven Bergambacht (ZH) op 21 jan 1749.

Het kindje heeft maar enkele dagen geleefd; de vader doet op 21 jan. aangifte van haar overlijden (pro deo).

6  Marij Huijsman is gedoopt Gouderak (ZH) op 12 dec 1749.

VII-O  Pieter Huisman, zoon van Arij Pieterse Huisman (VI-I) en Maria Philipse Brouwer, is gedoopt Giessendam (ZH) op 23 aug 1722.

Pieter was gehuwd met Jakomijntje Dompeling, dochter van Cornelis Dompeling en Berber Holst. Jakomijntje is gedoopt Papendrecht (ZH) op 8 aug 1723.

Van Pieter en Jakomijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Arij Huisman is gedoopt Papendrecht (ZH) op 9 mrt 1749, overleden voor sep 1758. Arij werd hoogstens 9 jaar.

2  Kornelis Huisman is gedoopt Papendrecht (ZH) op 30 aug 1750.

3  Maria Huisman is gedoopt Papendrecht (ZH) op 6 mei 1753.

4  Cornelis Pietersz Huisman is gedoopt Papendrecht (ZH) op 23 nov 1755, zie VIII-N.

5  Arij Huisman is gedoopt Papendrecht (ZH) op 17 sep 1758.

6  Barber Huisman is gedoopt Papendrecht (ZH) op 27 apr 1760.

7  Adriana Huisman is gedoopt Papendrecht (ZH) op 19 jun 1763.

8  Jannitie Huisman is gedoopt Papendrecht (ZH) op 2 feb 1766.

VII-P  Dirk Huisman, zoon van Arij Pieterse Huisman (VI-I) en Maria Philipse Brouwer, is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 22 sep 1725.

Dirk was gehuwd met Ingetje Sterrenburg. Ingetje is geboren rond 1725.

Van Dirk en Ingetje is een kind bekend:

1  Annigie Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 9 jan 1751.

VII-Q  Philippus Arentz. Huisman, zoon van Arij Pieterse Huisman (VI-I) en Maria Philipse Brouwer, is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 29 mei 1734, overleden Giessendam (ZH) op 9 okt 1776. Philippus werd 42 jaar.

Philippus was gehuwd (1) met Marigje Pieters Verkaayk. Marigje is geboren rond 1736, overleden voor jul 1767. Marigje werd hoogstens 31 jaar.

Van Philippus en Marigje zijn drie kinderen bekend:

1  Arij Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 10 jan 1762, overleden voor jun 1764. Arij werd hoogstens 2 jaar.

In het doopboek staat als plaats van herkomst Giessendam.

2  Arij Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 24 jun 1764, overleden voor jan 1766. Arij werd hoogstens 1 jaar.

3  Arij Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 19 jan 1766, zie VIII-O.

Philippus trouwt (kerk) Hardinxveld (ZH) op 17 jul 1767 op 33-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Marigje Pons Vogel. Marigje is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 22 sep 1743, overleden Papendrecht (ZH) op 13 dec 1813. Marigje werd 70 jaar.

Van Philippus en Marigje zijn vijf kinderen bekend:

4  Dirkje Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 31 jul 1768, overleden Papendrecht (ZH) op 16 jul 1822. Dirkje werd 53 jaar.

Dirkje trouwt Giessendam (ZH) op 3 mrt 1793 op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Bastiaan Broer, zoon van Leendert Bastiaanse Broer en Kuindertje Teunissen Middelkoop. Bastiaan, bouwman, is geboren op 28 nov 1764, overleden Papendrecht (ZH) op 3 mei 1828. Bastiaan werd 63 jaar.

5  Maria Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 6 aug 1769, zie VIII-P.

6  Jan Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 6 okt 1771, overleden voor sep 1775. Jan werd hoogstens 3 jaar.

7  Neeltje Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 22 aug 1773.

8  Jan Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 10 sep 1775.

VII-R  Michiel Ariensz Huisman, zoon van Arij Pieterse Huisman (VI-I) en Maria Philipse Brouwer, is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 1 feb 1739, overleden Neder-Hardinxveld (ZH) (?) op 14 jan 1803. Michiel werd 63 jaar.

Michiel trouwt Stolwijk (ZH) op 26 mei 1765 op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige Pietertje Pietersdr. Verkaayk, zie VIII-H.

Van Michiel en Pietertje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Maria Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 22 jun 1766 komende van Giessendam.

2  Arij Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 26 feb 1769.

3  Leentje Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 1 apr 1770.

4  Pieter Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 22 dec 1771, zie VIII-Q.

5  Marigje Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 22 mei 1774, overleden voor 1780. Marigje werd hoogstens 5 jaar.

6  Dirksje Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 22 okt 1775, overleden Hardinxveld (ZH) op 28 mrt 1823. Dirksje werd 47 jaar.

Dirksje was gehuwd (1) met Cornelis de Keizer. Cornelis is geboren rond 1775, overleden voor nov 1810. Cornelis werd hoogstens 35 jaar. Dirksje gaat in ondertrouw (kerk) op 9 nov 1810 op 35-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Gerrit Klop. Gerrit, arbeider, is geboren rond 1780.

7  Philippus Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 9 mrt 1777, zie VIII-R.

8  Jacob Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 13 sep 1778, zie VIII-S.

9  Marrigje Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 12 mrt 1780.

10  Jan Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 25 nov 1781, zie VIII-T.

11  Maria Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 27 apr 1783.

12  Cornelis Gielsz. Huisman is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 14 mei 1786, zie VIII-U.

VII-S  Klaas Huisman, zoon van Willem Huibertsen Huijsman (VI-K) en Susanna Claase van Dulst, is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 27 mei 1747, overleden voor jul 1783. Klaas werd hoogstens 36 jaar.

Klaas trouwt Noordeloos (ZH) op 7 okt 1771 op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Alida Rietveld, dochter van Herbert Klaasse Rietveld en Grietje Matijse Timmerman. Alida, dienstbaar, is gedoopt Noordeloos (ZH) op 6 dec 1750, overleden na nov 1804. Alida werd minstens 53 jaar.

Zij is doopgetuige in 1796 als h.v. Teunis van Muggen, won. Peursum.
<89>

Alida was later gehuwd (2) met Teunis van Muggen.<90>

Van Klaas en Alida zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Huisman is geboren Hoornaar (ZH) op 27 mei 1772, zie VIII-V.

2  Grietje Huisman is gedoopt Noordeloos (ZH) op 22 jan 1775.

3  Susanna Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 25 okt 1777.

VII-T  Cornelis Willemsz. Huisman, zoon van Willem Huibertsen Huijsman (VI-K) en Susanna Claase van Dulst, is gedoopt Molenaarsgraaf (ZH) op 5 okt 1748, overleden Alblasserdam (ZH) op 1 sep 1808. Cornelis werd 59 jaar.

Cornelis trouwt Alblasserdam (ZH) op 24 feb 1782 op 33-jarige leeftijd met de 36-jarige Adriaantje de Ridder, dochter van Arie Jansz. de Ridder en Ariaantje Abramse Scheer. Adriaantje is afkomstig uit Vianen (Utr), gedoopt Vianen (Utr) op 9 jan 1746.

Van Cornelis en Adriaantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Willempje Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 6 jul 1783 (doopgetuige was Alida Rietveld (zie VII-S)).

2  Aartje Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 11 dec 1785, overleden voor aug 1789. Aartje werd hoogstens 3 jaar.

3  Aartje Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 30 aug 1789, overleden voor nov 1792. Aartje werd hoogstens 3 jaar.

4  Aartje Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 11 nov 1792.

5  Arij Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 6 sep 1795.

VII-U  Klaas Huisman, zoon van Jan Ariensz. Huijsman (VI-M) en Maria Claesze Lingen, is geboren rond 1761 en afkomstig uit Bleskensgraaf (ZH), overleden Alblasserdam (ZH) op 29 jul 1833. Klaas werd ongeveer 72 jaar.

Geen geboorte of doop in Bleskensgraaf. Maria Lingen e.v. Jan Huisman getuigt bij doop van twee kinderen.

Klaas trouwt Oud-Alblas (ZH) op 15 mei 1791 op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Anna Catarina van Gelderen. Anna Catarina is geboren rond 1766 en afkomstig uit Ooijen (Lim), overleden voor 1797. Anna Catarina werd hoogstens 31 jaar.

Van Klaas en Anna Catarina zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 12 mrt 1792.

2  Jannigje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 27 apr 1793.

3  Johannes Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 18 jan 1795, overleden in feb 1795.

Klaas trouwt Oud-Alblas (ZH) op 19 nov 1797 op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Baligje de Bes. Baligje is geboren Oud-Alblas (ZH) rond 1772.

Van Klaas en Baligje zijn acht kinderen bekend:

4  Neeltje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 10 jun 1798, zie VIII-W.

5  Janna Klaassen Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 29 okt 1799.

Janna trouwt Oud-Alblas (ZH) op 3 okt 1818 op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Arij Arijsz. van Wingerden. Arij is geboren in 1799.

6  Krijntje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 18 dec 1801.

Krijntje trouwt Oud-Alblas (ZH) op 20 dec 1822 op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter de Spron. Pieter is geboren in 1799.

7  Marija Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 5 mei 1805.

8  Willem Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 25 jul 1806.

9  Pleuntje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 19 mei 1809.

Pleuntje trouwt Oud-Alblas (ZH) op 6 mei 1826 op 16-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Marcus. Johannes, klompenmaker, is geboren Best (NBr) in 1799.

10  Willem Klaasz Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 12 apr 1814, zie VIII-X.

11  Marija Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 15 nov 1816, overleden Alblasserdam (ZH) op 15 dec 1851. Marija werd 35 jaar.

VII-V  Ary Huijsman, zoon van Jan Ariensz. Huijsman (VI-M) en Maria Claesze Lingen, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 8 mrt 1778, gedoopt Oud-Alblas (ZH) op 15 mrt 1778.

Ary trouwt Oud-Alblas (ZH) op 23 aug 1799 op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Dirkje Groeneveld. Dirkje is geboren rond 1774.

Van Ary en Dirkje zijn acht kinderen bekend:

1  Maria Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 23 apr 1801, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 29 aug 1887. Maria werd 86 jaar.

Maria trouwt Nieuw-Lekkerland (ZH) in 1823 op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Jan Verschoor. Jan is geboren rond 1793. Maria trouwt Nieuw-Lekkerland (ZH) in 1851 op 50-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Cornelis de Jong. Cornelis is geboren rond 1821.

2  Lijntje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 7 mei 1802.

3  Lijntje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 21 okt 1803.

4  Jan Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 29 dec 1804, zie VIII-Y.

5  Lijntje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 13 aug 1806.

6  Dirk Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 13 aug 1806.

7  Lijntje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 28 sep 1807.

Lijntje was gehuwd (1) met Wouter Prins. Wouter is geboren rond 1807, overleden voor 1834. Wouter werd hoogstens 27 jaar. Lijntje trouwt Alblasserdam (ZH) op 2 nov 1833 op 26-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Jacob Schouten, zoon van Cornelis Schouten en Aaltje Slagboom. Jacob is geboren Alblasserdam (ZH) op 15 nov 1807, overleden voor 1835. Jacob werd hoogstens 27 jaar. Lijntje trouwt Alblasserdam (ZH) op 24 jan 1835 op 27-jarige leeftijd (3) met de 29-jarige Rudolf Conjong, zoon van Teunis Conjong en Kornelia Ze elen. Rudolf, schilder, is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 23 apr 1805, overleden Alblasserdam (ZH) op 23 mei 1845. Rudolf werd 40 jaar.

Rudolf was eerder gehuwd (1) met Jannigje Stout.<91,92>

8  Neeltje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 5 nov 1810.

VII-W  Pieter Huijsman, zoon van Jan Ariensz. Huijsman (VI-M) en Maria Claesze Lingen, werkman, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 22 aug 1781, gedoopt Oud-Alblas (ZH) op 26 aug 1781, overleden Oud-Alblas (ZH) op 5 nov 1864. Pieter werd 83 jaar.

Pieter trouwt Oud-Alblas (ZH) op 28 apr 1805 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Aartje Bakker, dochter van Huig Bakker en Neeltje Vermeulen. Aartje is geboren Hardinxveld (ZH) op 5 apr 1778, overleden Oud-Alblas (ZH) op 21 jun 1849. Aartje werd 71 jaar.

Volgens Bev.reg. Oud Alblas fol 163 geb. Giessendam 1793.

Van Pieter en Aartje zijn vijf kinderen bekend:

1  Marija Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 19 apr 1806.

Marija trouwt Oud-Alblas (ZH) op 10 mrt 1833 op 26-jarige leeftijd met de 38-jarige Johannis Ceton. Johannis, koperslager, is geboren Rotterdam (ZH) in 1795.

2  Neeltje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 20 jan 1808, overleden voor jul 1809. Neeltje werd hoogstens 1 jaar.

3  Neeltje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 17 jul 1809, overleden Oud-Alblas (ZH) op 10 mei 1880. Neeltje werd 70 jaar.

Volgens akte van ovl. bijna 75 jaar oud.

4  Janna Huisman, boerendienstmeid, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 12 sep 1810, overleden Oud-Alblas (ZH) op 22 apr 1884. Janna werd 73 jaar.

Janna trouwt Nieuwpoort (ZH) op 29 mrt 1832 op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Jan Schutte. Jan, werkman, is geboren Nieuwpoort (ZH) op 16 feb 1813, overleden Oud-Alblas (ZH) op 22 mrt 1869. Jan werd 56 jaar.

5  Huyg Huijsman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 6 aug 1818.

Generatie VIII

In deze generatie zijn 25 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 151 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1766 en 1846. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sliedrecht (ZH) (47x), Giessendam (ZH) (30x), Hardinxveld (ZH) (19x), Alblasserdam (ZH) (13x), Stolwijk (ZH) (12x), Oud-Alblas (ZH) (11x), Bergambacht (ZH) (6x), Ouderkerk aan den IJssel (ZH) (5x), Giessen-Nieuwkerk (ZH) (4x), Zwijndrecht (ZH), Peursum (ZH) en Benedenberg (ZH).

VIII-A  Dirk Huijsman, zoon van Adriaan Gerritsz. Huisman (VII-C) en Jannigje Dirksdr. Schoonderwoert, is gedoopt Bleskensgraaf (ZH) op 23 apr 1780, overleden Sliedrecht (ZH) op 8 mrt 1860. Dirk werd 79 jaar.

Dirk was gehuwd met Neeltje Kleijn, dochter van Adriaan Willemsz. Klein en Maria Ariesd. Dekker. Neeltje is geboren Sliedrecht (ZH), gedoopt Sliedrecht (ZH) op 14 mrt 1784, overleden Sliedrecht (ZH) op 18 feb 1860. Neeltje werd 75 jaar.

Van Dirk en Neeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Adriaan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 23 okt 1809, jong overleden.

2  Adriaan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 3 dec 1810, overleden Sliedrecht (ZH) op 21 aug 1820. Adriaan werd 9 jaar.

3  Jannigje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 25 sep 1813, overleden Sliedrecht (ZH) op 18 aug 1815. Jannigje werd 1 jaar.

4  Jan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 16 apr 1816, overleden Sliedrecht (ZH) op 30 dec 1817. Jan werd 1 jaar.

5  Adriaan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 20 feb 1819, zie IX-A.

6  Jan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 mrt 1822, zie IX-B.

7  Adriaan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 mrt 1822.

8  Gerrit Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 14 dec 1824, overleden Sliedrecht (ZH) op 20 apr 1825.

9  Gerrit Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 8 jan 1828, overleden Sliedrecht (ZH) op 22 feb 1828.

VIII-B  Herber Huijsman, zoon van Jan Gerritsz Huijsman (VII-D) en Teuntje van Es, is gedoopt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 23 apr 1769, overleden Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 5 dec 1844. Herber werd 75 jaar.

Herber was gehuwd (1) met Marrigje Verhoef, dochter van Kornelis Verhoef en Pietertje van der Giessen. Marrigje is overleden Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 21 feb 1823.

Van Herber en Marrigje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 30 dec 1812, zie IX-C.

2  Cornelis Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 6 mei 1814, zie IX-D.

3  Teunis Huijsman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 27 okt 1815.

Teunis trouwt Streefkerk (ZH) op 25 jun 1842 op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Neeltje Verhek, dochter van Pieter Verhek en Niesje van der Velde. Neeltje is geboren Ammerstol (ZH) in 1815.

Herber trouwt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 3 jan 1839 op 69-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Geertje de Haan. Geertje is geboren Goudriaan (ZH) in 1800.

Van Herber en Geertje is een kind bekend:

4  Teuntje Huijsman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 1 mrt 1839, overleden Giessendam (ZH) op 2 sep 1902. Teuntje werd 63 jaar.

Teuntje was gehuwd met Gerit de Ruiter.

VIII-C  Hendrik Flore Huijsman, zoon van Floris Herbers Huisman (VII-G) en Anna Hendriksdr. Prins, wonende Sliedrecht (ZH), is geboren Sliedrecht (ZH) op 5 jan 1757, begraven Sliedrecht (ZH) op 30 aug 1809. Hendrik werd 52 jaar.

Hendrik trouwt Sliedrecht (ZH) op 29 nov 1783 op 26-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Jannigje Lucasdr. Visser, dochter van Lucas Ariensz. Visser en Fijgje Abrahamsdr. Seret. Jannigje is geboren op 12 dec 1762, overleden Sliedrecht (ZH) op 31 mrt 1796. Jannigje werd 33 jaar.

Van Hendrik en Jannigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Floris Huijsman is geboren Sliedrecht (ZH) op 25 feb 1784, begraven Sliedrecht (ZH) op 20 aug 1784.

2  Fijgje Huijsman is geboren Sliedrecht (ZH) op 13 okt 1785, overleden Sliedrecht (ZH) op 19 mrt 1813. Fijgje werd 27 jaar.

Fijgje trouwt Sliedrecht (ZH) op 6 mrt 1813 op 27-jarige leeftijd met de 43-jarige Wouter Arijsz Teeuw, zoon van Arie Andries Teeuw en Digna Woutersdr Kok. Wouter is geboren Sliedrecht (ZH) op 1 dec 1769, gedoopt Sliedrecht (ZH) op 3 dec 1769.

3  Anna Huijsman is geboren Sliedrecht (ZH) op 10 feb 1788, gedoopt Sliedrecht (ZH) op 17 feb 1788, overleden Sliedrecht (ZH) op 1 jun 1832. Anna werd 44 jaar.

Anna trouwt op 3 sep 1808 op 20-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Adriaan Ariensz. Teeuw, zoon van Arij Andriesz. Teeuw en Dingena Woutersdr. Kok. Adriaan is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 10 aug 1783. Anna trouwt Sliedrecht (ZH) op 17 jun 1813 op 25-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Floris Jacobszn Buijser. Floris is geboren Sliedrecht (ZH) op 4 aug 1785, overleden Sliedrecht (ZH) op 4 mei 1824. Floris werd 38 jaar.

4  Floris Huijsman is geboren Sliedrecht (ZH) op 13 sep 1790, begraven Sliedrecht (ZH) op 2 nov 1790.

5  Flora Huijsman is geboren Sliedrecht (ZH) op 28 sep 1791, overleden Sliedrecht (ZH) op 17 aug 1869. Flora werd 77 jaar.

Flora trouwt Sliedrecht (ZH) op 17 mrt 1814 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Lauwerens Pijl. Lauwerens is geboren rond 1784.

6  Pietertje Huijsman is geboren Sliedrecht (ZH) op 27 sep 1793, begraven Sliedrecht (ZH) op 5 feb 1810. Pietertje werd 16 jaar.

7  Lucas Huijsman is geboren Sliedrecht (ZH) op 4 okt 1795, overleden Sliedrecht (ZH) op 14 jan 1826. Lucas werd 30 jaar.

Hendrik trouwt Sliedrecht (ZH) op 1 mrt 1797 voor Schout en Schepenen op 40-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Jannigje Dubbeldam, dochter van Hendrik Klaasz. Dubbeldam en Pietertje Arijsdr. de Jager. Jannigje is geboren Sliedrecht (ZH) op 9 jan 1775.

Van Hendrik en Jannigje zijn zes kinderen bekend:

8  Hendrik Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 6 jan 1798, begraven Sliedrecht (ZH) op 13 jul 1798.

9  Neeltje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 30 jan 1799, overleden Papendrecht (ZH) op 22 dec 1838. Neeltje werd 39 jaar.

Neeltje was gehuwd met Klaas Dubbeldam. Klaas is gedoopt Papendrecht (ZH) op 19 apr 1801.

10  Pietertje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 11 aug 1800, overleden Sliedrecht (ZH) op 4 aug 1858. Pietertje werd 57 jaar.

Pietertje trouwt Sliedrecht (ZH) op 7 feb 1833 op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Cornelis Maartensz van der Graaf. Cornelis, arbeider, is geboren rond 1803.

11  Hendrika Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 23 sep 1802, overleden Sliedrecht (ZH) op 7 feb 1827. Hendrika werd 24 jaar.

12  Floris Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 19 sep 1804, begraven Sliedrecht (ZH) op 13 jun 1805.

13  Zwaantje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 23 nov 1806, zie IX-E.

VIII-D  Klaas Floriszn. Huijsman, zoon van Floris Herbers Huisman (VII-G) en Anna Hendriksdr. Prins, is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 7 sep 1760, overleden Sliedrecht (ZH) voor 1825. Klaas werd hoogstens 64 jaar.

Klaas trouwt (kerk) Bleskensgraaf (ZH) op 1 dec 1793 op 33-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Marigje Abrahamsdr. Kool, dochter van Abraham Gerritsz. Kool en Marygje Cornelis Vlot. Marigje is gedoopt Gorinchem (ZH) op 9 jul 1770, begraven Sliedrecht (ZH) op 17 mrt 1800. Marigje werd 29 jaar.

Van Klaas en Marigje zijn twee kinderen bekend:

1  Abraham Huijsman is geboren Sliedrecht (ZH) op 5 jan 1795, begraven Sliedrecht (ZH) op 3 aug 1795.

2  Abraham Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 16 dec 1797, zie IX-F.

Klaas gaat in ondertrouw Sliedrecht (ZH) op 22 apr 1801 op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Alida Abrahamsdr. Kool, dochter van Abraham Gerritsz. Kool en Marygje Cornelis Vlot. Alida is geboren rond 1772.

Van Klaas en Alida zijn twee kinderen bekend:

3  Anna Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 13 sep 1801, begraven Sliedrecht (ZH) op 21 jun 1803. Anna werd 1 jaar.

4  Floris Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 12 nov 1804, begraven Sliedrecht (ZH) op 28 nov 1804.

VIII-E  Herber Willemsz. Huisman, zoon van Willem Herberts Huisman (VII-H) en Lena Jansdr. van der Steeg, arbeider, is geboren Sliedrecht (ZH) op 1 aug 1766, gedoopt Sliedrecht (ZH) op 5 aug 1766, overleden Sliedrecht (ZH) op 6 jun 1817. Herber werd 50 jaar.

50 jaar bij overlijden. Zoon Willem (27) doet aangifte.

Herber trouwt Sliedrecht (ZH) op 19 sep 1788 op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Dirkje Klaasdr. Brandwijk, dochter van Klaas Cornelisz. Brandwijk en Anna Sterrenburg. Dirkje is gedoopt Sliedrecht (ZH) op 1 okt 1769.

Van Herber en Dirkje zijn achttien kinderen bekend:

1  Willem Huisman, arbeider, is geboren Sliedrecht (ZH) op 31 jan 1789, overleden Sliedrecht (ZH) op 24 jan 1832. Willem werd 42 jaar.

Hij getuigt in 1820 bij huwelijk Anna.

2  Klaas Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 27 feb 1790, begraven Sliedrecht (ZH) op 2 mei 1791. Klaas werd 1 jaar.

3  Klaas Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 12 okt 1791, ongehuwd overleden Sliedrecht (ZH) op 2 apr 1831. Klaas werd 39 jaar.

4  Jan Huisman, arbeider, is geboren Sliedrecht (ZH) op 19 okt 1792, ongehuwd overleden Sliedrecht (ZH) op 5 dec 1867. Jan werd 75 jaar.

Hij getuigt in 1820 bij huwelijk Anna.

5  Anna Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 8 mei 1794, zie IX-G.

6  Lena Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 sep 1796, gedoopt Sliedrecht (ZH) op 25 sep 1796, zie IX-H.

7  Cornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 26 okt 1797, begraven Sliedrecht (ZH) op 26 okt 1797.

8  Huyg Huisman, arbeider, is geboren Sliedrecht (ZH) op 7 mei 1799, ongehuwd overleden Oud-Beijerland (ZH) op 25 dec 1848. Huyg werd 49 jaar.

Hij getuigt in 1820 bij huwelijk Anna.

9  Maria Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 2 mrt 1801, overleden Sliedrecht (ZH) op 22 mei 1877 . Maria werd 76 jaar.<93>

Maria trouwt Sliedrecht (ZH) op 21 apr 1825 op 24-jarige leeftijd waarschijnlijk met de ongeveer 30-jarige Jasper Nederlof. Jasper is geboren rond 1795.

10  Ariaantje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 12 jul 1802, zie IX-I.

11  Neeltje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 dec 1803, overleden Sliedrecht (ZH) op 11 nov 1846. Neeltje werd 42 jaar.

volgens ovl akte 38 jr.Nog een Neeltje?

12  Cornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 12 mei 1805, begraven Sliedrecht (ZH) op 10 mei 1806.

13  Cornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 15 nov 1806, overleden Sliedrecht (ZH) op 30 nov 1857. Cornelis werd 51 jaar.

Cornelis trouwt Oud-Beijerland (ZH) op 26 jan 1850 op 43-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Hendriksje Pluimert, dochter van Johannis Pluimert en Mansje Broers. Hendriksje is geboren 's-Gravendeel (ZH) rond 1827.

14  Hendrik Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 19 feb 1808, begraven Sliedrecht (ZH) op 15 mrt 1810. Hendrik werd 2 jaar.

15  Arij Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 6 jun 1809, begraven Sliedrecht (ZH) op 28 sep 1809.

16  Jan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 20 nov 1810, overleden Sliedrecht (ZH) op 29 dec 1813. Jan werd 3 jaar.

17  Hendrika Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 5 aug 1812, overleden Sliedrecht (ZH) op 21 jul 1814. Hendrika werd 1 jaar.

18  Jan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 28 feb 1815.

VIII-F  Jan Willemsz. Huisman, zoon van Willem Herberts Huisman (VII-H) en Lena Jansdr. van der Steeg, is geboren Sliedrecht (ZH) op 26 aug 1768, begraven Sliedrecht (ZH) op 16 apr 1810. Jan werd 41 jaar.

Jan trouwt Sliedrecht (ZH) op 17 mei 1806 voor het gemeentebestuur op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Janna van Wijk. Janna is geboren rond 1780 en afkomstig uit Sliedrecht (ZH), overleden voor 1832. Janna werd hoogstens 52 jaar.

Niet zeker of dit de zelfde Jan is.

Van Jan en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Ariaantje Huisman is geboren rond 1806, begraven Sliedrecht (ZH) op 19 mei 1807. Ariaantje werd ongeveer 1 jaar.

2  Willem Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 24 aug 1808, zie IX-J.

VIII-G  Hendrik Huisman, zoon van Willem Herberts Huisman (VII-H) en Lena Jansdr. van der Steeg, is geboren Sliedrecht (ZH) op 8 jul 1783, begraven Sliedrecht (ZH) op 21 sep 1806. Hendrik werd 23 jaar.

Hendrik gaat in ondertrouw Sliedrecht (ZH) op 4 nov 1803 op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Annigje Jansdr. de Grijp. Annigje is geboren rond 1777 en afkomstig uit Giessendam (ZH).

Van Hendrik en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 22 dec 1803, begraven Sliedrecht (ZH) op 29 dec 1803.

2  Willemijntje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 13 feb 1805.

VIII-H  Pietertje Pietersdr. Verkaayk, dochter van Pieter Tijssen Verkaa (VII-I) en Leentje Huisman, is gedoopt Stolwijk (ZH) op 8 jan 1747.

Pietertje trouwt Stolwijk (ZH) op 26 mei 1765 op 18-jarige leeftijd met de 26-jarige Michiel Ariensz Huisman, zie VII-R.

VIII-I  Arij Huijsman, zoon van Pieter Jacobse Huijsman (VII-J) en Barber Ariens van der Velde, is gedoopt Stolwijk (ZH) op 13 jan 1746, overleden Stolwijk (ZH) op 23 okt 1810. Arij werd 64 jaar.

Arij trouwt Stolwijk (ZH) op 22 mrt 1780 op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Maria Trouwborst. Maria is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) rond 1755.

In Kw.st.boek Alblasserwaard enz. blz 108, 189 afk. uit Ouderkerk IJ.

Van Arij en Maria zijn twaalf kinderen bekend:

1  Cornelis Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 16 apr 1781, zie IX-K.

2  Barbara Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 22 dec 1782.

3  Pieter Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 8 feb 1784, zie IX-L.

4  Geertje Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 14 aug 1785.

5  Grietje Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 10 dec 1786.

6  Maria Huijsman is gedoopt Stolwijk (ZH) op 20 jan 1788.

7  Teunis Huijsman is geboren op 27 jan 1790, gedoopt Stolwijk (ZH) op 31 jan 1790.

8  Jacob Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) op 19 dec 1790.

9  Geertje Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) op 6 mei 1792.

10  Jacob Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) op 3 jan 1794.

11  Geertje Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) op 15 jul 1796.

12  Jacob Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) op 18 okt 1797.

VIII-J  Jan Teunisse Huijsman, zoon van Teunis Teunisse Huijsman (VII-M) en Marrigje Bastiaanse den Olden baron, is gedoopt Bergambacht (ZH) op 14 feb 1742, overleden Vlist (ZH) op 26 sep 1812 (moeder genaamd: Marrigje Bron). Jan werd 70 jaar.

in het overzicht van CCJ Lans: Toegang op de archieven van Ouderkerk aan den IJssel na 1700 wordt alleen Kornelis (1783) genoemd.

Jan trouwt Stolwijk (ZH) op 8 sep 1771 op 29-jarige leeftijd (1) met de minstens 35-jarige Ariaantje Pouwlisse Slappendel. Ariaantje is geboren voor 1736.

Ariaantje was eerder gehuwd (1) met Daam Aartse Boer.<94,95>

Van Jan en Ariaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Teunis Huijsman is gedoopt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 26 jul 1772, als overleden aangegeven Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 5 aug 1772.

Jan Teunis Huijsman, vader doet aangifte van ovl.

2  Marrigje Huijsman is gedoopt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 21 nov 1773, als overleden aangegeven Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 28 dec 1785. Marrigje werd 12 jaar.

Jan Huisman, vader doet aangifte van ovl.

3  Sijgje Huijsman is gedoopt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 30 okt 1774, als overleden aangegeven Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 3 dec 1774.

Jan Huisman, vader doet aangifte van ovl.

4  Teunis Huisman is gedoopt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 29 nov 1777, zie IX-M.

Jan trouwt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 1 jun 1783 op 41-jarige leeftijd (2) met Jannigje de Bes.

Jannigje was eerder gehuwd (1) met Jacob Blonk.<96>

Van Jan en Jannigje is een kind bekend:

5  Kornelis Huijsman is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 31 dec 1783, gedoopt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 4 jan 1784 (doopgetuige was Neeltje de Bes).

VIII-K  Arij Teunisse Huijsman, zoon van Teunis Teunisse Huijsman (VII-M) en Marrigje Bastiaanse den Olden baron, is gedoopt Bergambacht (ZH) op 27 jun 1751, overleden Broekhuizen op 3 mrt 1823 (moeder genaamd: Margje Bron). Arij werd 71 jaar.

Arij trouwt Bergambacht (ZH) op 12 apr 1778 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Annigje Claasse Pons. Annigje is geboren rond 1752.

Van Arij en Annigje zijn drie kinderen bekend:

1  Teunis Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 11 okt 1778.

2  Teuntje Huijsman is geboren Bergambacht (ZH) op 14 nov 1779.

3  Teuntje Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 17 jul 1785.

VIII-L  Cornelis Leendertze Huijsman, zoon van Leendert Teunisse Huijsman (VII-N) en Baartje Cornelisse den Ouden, is gedoopt Bergambacht (ZH) op 28 jul 1743, als overleden aangegeven Bergambacht (ZH) op 8 jul 1801 (f 3.0.0) (aangever overlijden was zijn schoonzoon Johannis Besemer), aangever van overlijden van Baartje Cornelisse den Ouden Bergambacht (ZH) op 26 mrt 1791, aangever van overlijden van Bastiaan Huijsman Bergambacht (ZH) op 23 dec 1796 (pro deo). Cornelis werd 57 jaar.

Cornelis trouwt (kerk) Bergambacht (ZH) op 3 jun 1770 op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Neeltje Cornelisse de Man, dochter van Cornelis Jacobs de Man en Neeltje Cornelis van der Souwe. Neeltje is gedoopt Ottoland (ZH) op 24 mrt 1748.

Van Cornelis en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Cornelis Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 12 aug 1770, als overleden aangegeven Bergambacht (ZH) op 14 aug 1800 (aangever overlijden was haar man Johannis Besemer). Grietje werd 30 jaar.

Grietje trouwt Bergambacht (ZH) op 20 nov 1789 Zij betalen f 6.0.0. bij hun huwelijk. op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannis Besemer, zoon van Frederik Besemer en Christina Nederburg. Johannis is gedoopt Bergambacht (ZH) op 17 apr 1763, aangever van overlijden van Grietje Cornelis Huijsman Bergambacht (ZH) op 14 aug 1800, aangever van overlijden van Cornelis Leendertze Huijsman Bergambacht (ZH) op 8 jul 1801 (f 3.0.0).


<97>

2  Leendert Cornelisze Huijsman is geboren Benedenberg (ZH), gedoopt Bergambacht (ZH) op 29 dec 1771, zie IX-N.

VIII-M  Hendrik Huijsman, zoon van Leendert Teunisse Huijsman (VII-N) en Baartje Cornelisse den Ouden, is gedoopt Bergambacht (ZH) op 12 feb 1747, begraven Polsbroek (Utr) op 10 nov 1808 . Hendrik werd 61 jaar.<98>

Hendrik was waarschijnlijk gehuwd met Lena Blonk, dochter van Arie Blonk en Ingetje Jense van der Burg. Lena is geboren Alphen A/d Rijn (ZH) op 20 sep 1755, overleden Noord-Polsbroek (Utr) op 6 apr 1823. Lena werd 67 jaar.

Van Hendrik en Lena zijn twee kinderen bekend:

1  Leendert Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 8 okt 1780, zie IX-O.

2  Ingetje Huijsman is gedoopt Bergambacht (ZH) op 3 nov 1782.

VIII-N  Cornelis Pietersz Huisman, zoon van Pieter Huisman (VII-O) en Jakomijntje Dompeling, werkman, is gedoopt Papendrecht (ZH) op 23 nov 1755, overleden Alblasserdam (ZH) op 27 apr 1835. Cornelis werd 79 jaar.

Cornelis trouwt Alblasserdam (ZH) op 9 feb 1783 op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Hooggeboren. Johanna is geboren Alblasserdam (ZH) op 29 apr 1759, overleden Alblasserdam (ZH) op 28 aug 1809. Johanna werd 50 jaar.

Van Cornelis en Johanna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Pieter Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 11 mei 1783.

2  Anna Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 29 aug 1784, overleden voor aug 1787. Anna werd hoogstens 2 jaar.

3  Jacob Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 15 jan 1786, overleden Alblasserdam (ZH) op 9 feb 1807. Jacob werd 21 jaar.

4  Anna Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 26 aug 1787, overleden voor aug 1791. Anna werd hoogstens 3 jaar.

5  Arij Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 22 nov 1789.

6  Jan Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 22 nov 1789, overleden voor nov 1793. Jan werd hoogstens 3 jaar.

7  Anna Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 28 aug 1791, overleden voor jul 1798. Anna werd hoogstens 6 jaar.

8  Jan Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 24 nov 1793.

9  Adrianus Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 13 sep 1795, jong overleden.

10  Adrianus Huijsman is geboren Alblasserdam (ZH) op 17 dec 1796, gedoopt Alblasserdam (ZH) op 25 dec 1796, zie IX-P.

11  Anna Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 14 jul 1798.

12  Jacomijntje Huijsman is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 8 jun 1800.

Jacomijntje trouwt Alblasserdam (ZH) op 8 jul 1826 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Hendrik Pijl. Hendrik is geboren rond 1796.

VIII-O  Arij Huisman, zoon van Philippus Arentz. Huisman (VII-Q) en Marigje Pieters Verkaayk, is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 19 jan 1766, overleden Hardinxveld (ZH) op 11 aug 1838. Arij werd 72 jaar.

Arij was gehuwd met Maria Hengstman. Maria is geboren rond 1784, overleden Hardinxveld (ZH) op 11 feb 1854. Maria werd ongeveer 70 jaar.

Van Arij en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia Huisman is geboren Hardinxveld (ZH) op 25 feb 1821, overleden Hardinxveld (ZH) op 4 mei 1883. Cornelia werd 62 jaar.

Cornelia trouwt Hardinxveld (ZH) op 2 mrt 1844 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Arie aan de Wiel, zoon van Bastiaan aan de Wiel en Wijntje Pronk. Arie is geboren Hardinxveld (ZH) op 27 sep 1820.

2  Merrigje Huisman is geboren Hardinxveld (ZH) op 30 aug 1825, overleden Hardinxveld (ZH) op 26 dec 1825.

VIII-P  Maria Huisman, dochter van Philippus Arentz. Huisman (VII-Q) en Marigje Pons Vogel, is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 6 aug 1769, overleden Hendrik-Ido-Ambacht (ZH) op 14 apr 1809. Maria werd 39 jaar.

Maria was gehuwd met Adrianus van der Rhee. Adrianus is geboren Strijen (ZH) in 1760, overleden Meerdervoort (ZH) op 17 jan 1812. Adrianus werd 52 jaar.


<99>

Van Adrianus en Maria is een kind bekend:

1  Maaike van der Rhee is geboren Zwijndrecht (ZH) op 20 aug 1799, overleden Hardinxveld (ZH) in jul 1870. Maaike werd 70 jaar.

Maaike trouwt Hardinxveld (ZH) op 2 dec 1826 op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Willem Hoogendonk. Willem is geboren Hardinxveld (ZH) op 6 jul 1805, overleden Hardinxveld (ZH) op 3 jun 1885. Willem werd 79 jaar.

VIII-Q  Pieter Huisman, zoon van Michiel Ariensz Huisman (VII-R) en Pietertje Pietersdr. Verkaayk (VIII-H), is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 22 dec 1771, overleden Giessendam (ZH) op 15 jan 1825. Pieter werd 53 jaar.

Pieter trouwt Giessendam (ZH) op 30 jan 1817 op 45-jarige leeftijd met de 38-jarige Engeltje Paulusdr Brand, dochter van Paulus Brand en Annigje Huisman. Engeltje is geboren Giessen-Oudekerk (ZH) op 1 mrt 1778, overleden Giessendam (ZH) op 1 aug 1855. Engeltje werd 77 jaar.

Van Pieter en Engeltje is een kind bekend:

1  Pietertje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 22 apr 1818, overleden Giessendam (ZH) op 6 nov 1857. Pietertje werd 39 jaar.

Pietertje trouwt Giessendam (ZH) op 14 jun 1839 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Arie de Rouwe, zoon van Jan Dirkszn de Rouwe en Anna Jansdr Greve. Arie is geboren Giessendam (ZH) op 8 jan 1814.

VIII-R  Philippus Huisman, zoon van Michiel Ariensz Huisman (VII-R) en Pietertje Pietersdr. Verkaayk (VIII-H), dagloner, is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 9 mrt 1777, overleden Hardinxveld (ZH) op 28 nov 1816. Philippus werd 39 jaar.

Philippus trouwt Giessendam (ZH) op 7 dec 1806 op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Pietertje Hengstman, dochter van Arij Adriaansz. Hengstman en Cornelia Pietersdr. Ambagtsheer. Pietertje is gedoopt Neder-Hardinxveld (ZH) op 22 apr 1787, overleden Hardinxveld (ZH) op 27 jan 1834. Pietertje werd 46 jaar.


<100>

Van Philippus en Pietertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Maria Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 11 mei 1807.

2  Maria Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 5 nov 1808.

3  Arie Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 14 nov 1810, overleden Hardinxveld (ZH) op 5 nov 1820. Arie werd 9 jaar.

4  Pietertje Huisman is geboren Hardinxveld (ZH) op 29 mrt 1812.

5  Giel Huisman is geboren Hardinxveld (ZH) op 9 jun 1814.

6  Cornelia Huisman is geboren Hardinxveld (ZH) op 22 sep 1815, overleden Hardinxveld (ZH) op 12 dec 1815.

7  Cornelis Huisman is geboren Hardinxveld (ZH) op 11 nov 1816, overleden Hardinxveld (ZH) op 10 mei 1818. Cornelis werd 1 jaar.

VIII-S  Jacob Huisman, zoon van Michiel Ariensz Huisman (VII-R) en Pietertje Pietersdr. Verkaayk (VIII-H), arbeider, is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 13 sep 1778, overleden Giessendam (ZH) op 2 mei 1854 aangegeven door zijn zoon Pieter.. Jacob werd 75 jaar.

Hij doet aangifte van het overlijden van zijn broer Pieter in 1825.

Jacob trouwt Giessendam (ZH) op 26 nov 1809 op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Elyzebet de Keizer, dochter van Pieter Janse de Keizer en Jannigje Cornelisse Schaar. Elyzebet is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 16 jul 1786, overleden Giessendam (ZH) op 22 apr 1863. Elyzebet werd 76 jaar.

Van Jacob en Elyzebet zijn twaalf kinderen bekend:

1  Chiel Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 27 nov 1810, overleden Amsterdam (NH) op 9 dec 1831 in de Garnizoens Ziekenzaal. Chiel werd 21 jaar.

Hij diende bij 3e cie, 2e bat. 17e Afd, Infanterie.
<101>

2  Jannigje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 17 feb 1812, zie IX-Q.

3  Pieter Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 30 dec 1813, overleden Giessendam (ZH) op 20 nov 1825. Pieter werd 11 jaar.

4  Tijs Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 25 feb 1816, zie IX-R.

5  Jan Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 16 okt 1818, zie IX-S.

6  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 14 dec 1819, overleden Giessendam (ZH) op 31 mei 1820.

7  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 1 jan 1821, overleden Giessendam (ZH) op 17 jan 1821.

8  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 3 aug 1822, zie IX-T.

9  Pieternella Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 8 nov 1823, zie IX-U.

10  Arie Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 29 sep 1825, overleden Giessendam (ZH) op 23 nov 1825.

11  Pieter Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 3 jan 1827, zie IX-V.

12  Arie Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 23 okt 1828, zie IX-W.

VIII-T  Jan Huisman, zoon van Michiel Ariensz Huisman (VII-R) en Pietertje Pietersdr. Verkaayk (VIII-H), is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 25 nov 1781, overleden Giessendam (ZH) op 6 mrt 1849 (Leeftijd 69; moeder genoemd: Pietje den Nachtegaal). Jan werd 67 jaar.

Hij tekent in 1815 Jan Giele Huijsman en getuigt in 1841 bij de aangifte van de geboorte van zijn neefje Machiel.

Jan trouwt Giessendam (ZH) op 14 feb 1808 op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Barbara den Toom. Barbara is geboren rond 1782 en afkomstig uit Giessen-Nieuwkerk (ZH), overleden voor nov 1826. Barbara werd hoogstens 44 jaar.

Van Jan en Barbara zijn vier kinderen bekend:

1  Pietertje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 27 sep 1808, overleden voor mrt 1810. Pietertje werd hoogstens 1 jaar.

2  Pietertje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 13 mrt 1810, overleden Giessendam (ZH) op 23 okt 1827. Pietertje werd 17 jaar.

3  Lijntje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 16 okt 1813, overleden Giessendam (ZH) op 21 feb 1891. Lijntje werd 77 jaar.

Lijntje was gehuwd met Hendrik Verheul. Hendrik is geboren rond 1813, overleden voor 1891. Hendrik werd hoogstens 78 jaar.

4  Magdalena Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 8 dec 1815, overleden Giessendam (ZH) op 14 mei 1821. Magdalena werd 5 jaar.

Jan trouwt Giessendam (ZH) op 18 nov 1826 op 44-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 44-jarige Lijsbeth Terlouw, dochter van Cornelis Nijszn Terlouw en Geertrui Jacobsdr Boer. Lijsbeth is geboren Brandwijk (ZH) rond 1782.

VIII-U  Cornelis Gielsz. Huisman, zoon van Michiel Ariensz Huisman (VII-R) en Pietertje Pietersdr. Verkaayk (VIII-H), arbeider, is gedoopt Hardinxveld (ZH) op 14 mei 1786, overleden op 19 jul 1825. Cornelis werd 39 jaar.

Cornelis trouwt (kerk) op 25 nov 1810 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Willemijntje Ariensdr. de Graaf, dochter van Arie de Graauw en N.N.. Willemijntje, wonende Giessendam (ZH), is geboren Sliedrecht (ZH) rond 1787, overleden na 1845. Willemijntje werd minstens 58 jaar.

Van Cornelis en Willemijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Machiel Huisman is geboren Hardinxveld (ZH) rond 1812, overleden Dordrecht (ZH) op 7 sep 1836. Machiel werd ongeveer 24 jaar.

Geb en overl. volgens supplement akte Giessendam 1836: Hij overleed in de Garnizoens Infermerie te Dordrecht, 24 jaar oud, ouders genoemd.

2  Arie Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 9 okt 1814, zie IX-X.

3  Philippus Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 19 aug 1817, zie IX-Y.

4  Leendert Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 9 dec 1819, overleden Giessendam (ZH) op 20 jan 1846. Leendert werd 26 jaar.

5  Cornelis Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 16 sep 1821, overleden Giessendam (ZH) op 27 jan 1842. Cornelis werd 20 jaar.

Opa Arie de Graauw (62) doet aangifte van zijn geboorte; zijn broer Arie van zijn overlijden.

6  Johannes Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 25 nov 1822.

7  Pietertje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 23 okt 1824, zie IX-Z.

VIII-V  Willem Huisman, zoon van Klaas Huisman (VII-S) en Alida Rietveld, werkman, is geboren Hoornaar (ZH) op 27 mei 1772, overleden na 1826. Willem werd minstens 54 jaar.

Willem was gehuwd met Jannigje de Graaf. Jannigje is geboren rond 1771, overleden na 1826. Jannigje werd minstens 55 jaar.

Van Willem en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 3 nov 1797, zie IX-AA.

2  Jan Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 6 feb 1799, gedoopt (doopgetuige was Lena de Graaf), zie IX-AB.

3  Herbert Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 24 apr 1802.

4  Alida Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 5 nov 1804.

5  Maria Huisman is geboren Peursum (ZH) op 20 sep 1807.

VIII-W  Neeltje Huisman, dochter van Klaas Huisman (VII-U) en Baligje de Bes, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 10 jun 1798.

Neeltje trouwt Oud-Alblas (ZH) op 18 mrt 1823 op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Rooijakkers. Johannes is geboren Breugel (NBr) in 1796.

Van Johannes en Neeltje is een kind bekend:

1  Adriaan Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 20 dec 1820, zie IX-AC.

VIII-X  Willem Klaasz Huisman, zoon van Klaas Huisman (VII-U) en Baligje de Bes, werkman, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 12 apr 1814, overleden Oud-Alblas (ZH) op 6 mrt 1853. Willem werd 38 jaar.


<102>

Willem trouwt Oud-Alblas (ZH) op 11 jun 1833 op 19-jarige leeftijd met de 28-jarige Jannigje Erkelens, dochter van Frans Erkelens en Lijntje Besemer. Jannigje is geboren Oud-Alblas (ZH) op 6 feb 1805, overleden Oud-Alblas (ZH) op 28 nov 1890. Jannigje werd 85 jaar.

Van Willem en Jannigje zijn tien kinderen bekend:

1  Krijntje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 2 sep 1833.

Krijntje trouwt Oud-Alblas (ZH) op 2 mrt 1863 op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Loeve. Cornelis, arbeider, is geboren in 1839 en afkomstig uit Meerkerk (ZH).

2  Lijntje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 24 jun 1835, zie IX-AD.

3  Baligje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 7 aug 1836, overleden Oud-Alblas (ZH) op 24 okt 1837. Baligje werd 1 jaar.

4  Nicolaas Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 4 mrt 1838.

5  Francijntje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 27 feb 1840, zie IX-AE.

6  Nicolaas Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 3 feb 1842, zie IX-AF.

7  Jan Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 15 apr 1844, overleden Oud-Alblas (ZH) op 5 jul 1845. Jan werd 1 jaar.

8  Willemijntje Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) na 1846.


<103>

9  Willem Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) na 1846.


<104>

10  Jan Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 2 sep 1846, overleden Oud-Alblas (ZH) op 1 feb 1866. Jan werd 19 jaar.

VIII-Y  Jan Huisman, zoon van Ary Huijsman (VII-V) en Dirkje Groeneveld, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 29 dec 1804, overleden Alblasserdam (ZH) op 5 feb 1867. Jan werd 62 jaar.

Jan trouwt Alblasserdam (ZH) op 9 mei 1829 op 24-jarige leeftijd met de 33-jarige Maria van Veen, dochter van Jan van Veen en Marrigje Velthuizen. Maria, dienstmeid, is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 16 mei 1795, overleden Alblasserdam (ZH) op 28 dec 1853. Maria werd 58 jaar.

Van Jan en Maria is een kind bekend:

1  Jan Huisman is geboren Alblasserdam (ZH) op 7 nov 1830, overleden Alblasserdam (ZH) op 7 aug 1832. Jan werd 1 jaar.

Generatie IX

In deze generatie zijn 32 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 158 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1792 en 1901. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Giessendam (ZH) (57x), Sliedrecht (ZH) (29x), Giessen-Nieuwkerk (ZH) (12x), Peursum (ZH) (8x), Giessen-Oudekerk (ZH) (8x), Oud-Alblas (ZH) (7x), Alblasserdam (ZH) (7x), Stolwijk (ZH) (6x), Polsbroek (Utr) (6x), Vlist (ZH) (3x), Noord-Polsbroek (Utr) (3x), Kadijk (ZH) (2x), Bergambacht (ZH) (2x), Noordeloos (ZH) en Benedenberg (ZH).

IX-A  Adriaan Huisman, zoon van Dirk Huijsman (VIII-A) en Neeltje Kleijn, arbeider, is geboren Sliedrecht (ZH) op 20 feb 1819, overleden Sliedrecht (ZH) op 27 mei 1868. Adriaan werd 49 jaar.

Adriaan trouwt Sliedrecht (ZH) op 24 okt 1844 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Teuntje Mellegers, dochter van Cornelis Mellegers en Neeltje Buijzert. Teuntje is geboren Zierikzee (Zld) rond 1819 (25 jaar bij huwelijk.), overleden Sliedrecht (ZH) op 26 nov 1873. Teuntje werd ongeveer 54 jaar.

Van Adriaan en Teuntje zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 8 feb 1845, overleden Sliedrecht (ZH) op 18 sep 1864. Dirk werd 19 jaar.

2  Adriaan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 6 jul 1846, overleden Sliedrecht (ZH) op 20 okt 1867. Adriaan werd 21 jaar.

3  Neeltje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 26 jan 1849, overleden Sliedrecht (ZH) op 17 aug 1881. Neeltje werd 32 jaar.

Neeltje trouwt Sliedrecht (ZH) op 19 mei 1877 op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jan Hartog, zoon van Floor Hartog en Annigje Nederlof. Jan is geboren Sliedrecht (ZH) rond 1851.

4  Kornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 22 okt 1851, overleden Sliedrecht (ZH) op 12 mrt 1858. Kornelis werd 6 jaar.

5  Kornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) in 1852 (6 jaar oud bij overl.), overleden Sliedrecht (ZH) op 12 mrt 1858. Kornelis werd 6 jaar.

6  Maria Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 28 feb 1854, overleden Sliedrecht (ZH) op 6 dec 1926. Maria werd 72 jaar.

Maria trouwt Sliedrecht (ZH) op 7 jul 1877 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Johannis Jacob de Raad, zoon van Teunis de Raad en Jana Bastiana Aaldijk. Johannis Jacob is geboren Sliedrecht (ZH) rond 1854.

7  Wilhelmina Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 2 mei 1857, overleden Sliedrecht (ZH) op 30 jul 1859. Wilhelmina werd 2 jaar.

8  Kornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 1 jan 1860, zie X-A.

IX-B  Jan Huisman, zoon van Dirk Huijsman (VIII-A) en Neeltje Kleijn, is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 mrt 1822, overleden Sliedrecht (ZH) op 5 aug 1854. Jan werd 32 jaar.

Jan trouwt Sliedrecht (ZH) op 26 nov 1846 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Cornelia Mellegers, dochter van Cornelis Mellegers en Neeltje Buijzert. Cornelia is geboren rond 1823.

Van Jan en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Dirk Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 3 okt 1847, zie X-B.

2  Kornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 25 aug 1849, overleden Sliedrecht (ZH) op 1 mrt 1871. Kornelis werd 21 jaar.

3  Kornelia Huisman is geboren rond 1850, overleden Sliedrecht (ZH) op 1 mrt 1871. Kornelia werd ongeveer 21 jaar.

4  Jan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 19 mrt 1852, overleden Sliedrecht (ZH) op 1 sep 1870. Jan werd 18 jaar.

IX-C  Jan Huisman, zoon van Herber Huijsman (VIII-B) en Marrigje Verhoef, is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 30 dec 1812, overleden Giessendam (ZH) op 2 dec 1890. Jan werd 77 jaar.

Jan trouwt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 25 aug 1838 op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrika Muilwijk ook genaamd Hendriksje Muilwijk, dochter van Hendrik Muilwijk en Barbera van der Zouwen. Hendrika is geboren Peursum (ZH) op 25 dec 1816, overleden Giessendam (ZH) op 2 aug 1858. Hendrika werd 41 jaar.

Van Jan en Hendrika zijn vijftien kinderen bekend:

1  Jan Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 23 feb 1839.

2  Geerit Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 23 feb 1839, zie X-C.

3  Barbera Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 28 feb 1840, overleden Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 6 jan 1842. Barbera werd 1 jaar.

4  Marigje Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 28 jul 1841, overleden Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 12 jan 1842.

5  Hendrik Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 1 dec 1842, zie X-D.

6  Gerrit Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 8 mei 1844, zie X-E.

7  Barbera Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 7 nov 1845, overleden Giessendam (ZH) op 28 jan 1847. Barbera werd 1 jaar.

8  Barbera Huisman is geboren Giessen-Oudekerk (ZH) op 6 feb 1847, overleden Giessendam (ZH) op 15 mrt 1926. Barbera werd 79 jaar.

Barbera trouwt Giessendam (ZH) op 8 okt 1869 op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Krijn Kuiper, zoon van Gerrit Kuiper en Eijgje de Baat. Krijn is geboren Wijngaarden (ZH) op 1 jan 1850.

9  Herbert Huisman is geboren Giessen-Oudekerk (ZH) op 31 aug 1848, zie X-F.

10  Marigje Huisman is geboren Giessen-Oudekerk (ZH) op 3 mrt 1850.

Marigje trouwt Giessendam (ZH) op 12 aug 1880 op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Daniel Johannes Schreuders, zoon van Cornelis Schreuders en Johanna Cecilia Duijter. Daniel Johannes is geboren Veen (NBr) op 1 jan 1856.

11  Cornelis Huisman is geboren Giessen-Oudekerk (ZH) op 11 jun 1851, ongehuwd overleden Giessendam (ZH) op 27 okt 1930. Cornelis werd 79 jaar.

12  Hendrika Huisman is geboren Giessen-Oudekerk (ZH) op 15 okt 1852, overleden Giessendam (ZH) op 30 jan 1853.

13  Jan Huisman is geboren Giessen-Oudekerk (ZH) op 12 jul 1854, overleden Giessendam (ZH) op 29 jul 1854.

14  Hendrika Huisman is geboren Giessen-Oudekerk (ZH) op 19 jun 1856, overleden Giessendam (ZH) op 24 sep 1856.

15  Hendrika Huisman is geboren Giessen-Oudekerk (ZH) op 2 mrt 1858, overleden Peursum (ZH) op 30 jul 1858.

IX-D  Cornelis Huisman, zoon van Herber Huijsman (VIII-B) en Marrigje Verhoef, is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 6 mei 1814, overleden Peursum (ZH) op 9 apr 1907. Cornelis werd 92 jaar.

Cornelis trouwt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 10 apr 1835 op 20-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Ariaantje de Ruiter, dochter van Arie de Ruiter en Grietje de Bruin. Ariaantje is geboren Ottoland (ZH) op 24 aug 1811.

Van Cornelis en Ariaantje zijn zes kinderen bekend:

1  Arie Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 1 sep 1835.

2  Gerrit Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 16 sep 1837, overleden Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 15 okt 1837.

3  Marigje Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 1 apr 1839.

Marigje trouwt Peursum (ZH) op 3 jan 1862 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 44-jarige Jan den Boer, zoon van Gerrit den Boer en Teuntje Verduin. Jan is geboren Noordeloos (ZH) rond 1818.

4  Gerrit Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 18 dec 1841.

Gerrit trouwt Schelluinen (ZH) op 23 mrt 1872 op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Teuntje Vuurens, dochter van Cornelis Vuurens en Pietertje Both. Teuntje is geboren Schelluinen (ZH) rond 1850.

5  Herber Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 4 dec 1843, zie X-G.

6  Pieter Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 19 feb 1846, ongehuwd overleden Peursum (ZH) op 26 feb 1906. Pieter werd 60 jaar.

Cornelis trouwt Peursum (ZH) op 29 apr 1853 op 38-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige Grietje de Ruiter, dochter van Jacob de Ruiter en Jannigje Vlot. Grietje is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) rond 1830.

Van Cornelis en Grietje zijn acht kinderen bekend:

7  Jannigje Huisman is geboren Peursum (ZH) op 16 feb 1854, overleden Peursum (ZH) op 5 mrt 1855. Jannigje werd 1 jaar.

8  Jacob Huisman is geboren Peursum (ZH) op 22 feb 1855, overleden Peursum (ZH) op 30 okt 1863. Jacob werd 8 jaar.

9  Arie Huisman is geboren Peursum (ZH) op 9 mrt 1857, overleden Peursum (ZH) op 22 apr 1857.

10  Arie Huisman is geboren Peursum (ZH) op 11 apr 1858, overleden Peursum (ZH) op 2 jan 1860. Arie werd 1 jaar.

11  Jannigje Huisman is geboren Peursum (ZH) op 17 dec 1860, ongehuwd overleden Peursum (ZH) op 22 aug 1936. Jannigje werd 75 jaar.

12  Cornelia Huisman is geboren Peursum (ZH) op 7 mei 1863, overleden Giessendam (ZH) op 31 mrt 1931. Cornelia werd 67 jaar.

Cornelia trouwt Peursum (ZH) op 9 jun 1887 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jacob den Dikken, zoon van Huibert den Dikken en Neeltje Bos. Jacob is geboren Bleskensgraaf (ZH) rond 1861.

13  Jacoba Huisman is geboren Peursum (ZH) op 25 mrt 1865.

Jacoba trouwt Peursum (ZH) op 7 sep 1888 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Frederik Slob, zoon van Cornelis Slob en Eijgje Bruijn. Frederik is geboren Noordeloos (ZH) op 4 mei 1865.

14  Jacob Huisman is geboren Peursum (ZH) op 15 aug 1867, overleden Peursum (ZH) op 6 jan 1882. Jacob werd 14 jaar.

IX-E  Zwaantje Huisman, dochter van Hendrik Flore Huijsman (VIII-C) en Jannigje Dubbeldam, naaister, is geboren Sliedrecht (ZH) op 23 nov 1806, overleden Papendrecht (ZH) op 4 aug 1868. Zwaantje werd 61 jaar.

Zwaantje was partner van N.N..

Van N.N. en Zwaantje is een kind bekend:

1  Lucas Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 2 nov 1826, overleden Sliedrecht (ZH) op 22 jan 1827.

IX-F  Abraham Huisman, zoon van Klaas Floriszn. Huijsman (VIII-D) en Marigje Abrahamsdr. Kool, arbeider, is geboren Sliedrecht (ZH) op 16 dec 1797, overleden Sliedrecht (ZH) op 10 apr 1869. Abraham werd 71 jaar.

Abraham trouwt Sliedrecht (ZH) op 25 jun 1825 op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Jannigje van der Aa, dochter van Teunis Hendrikszn van der A en Cornelia van den Donk. Jannigje is geboren Sliedrecht (ZH) op 11 dec 1793, overleden Sliedrecht (ZH) op 6 sep 1848. Jannigje werd 54 jaar.

Van Abraham en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 dec 1825, zie X-H.

2  Teunis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 23 dec 1827, zie X-I.

3  Marigje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 12 sep 1832, overleden Sliedrecht (ZH) op 29 apr 1834. Marigje werd 1 jaar.

4  Marigje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 25 mrt 1837, overleden Sliedrecht (ZH) op 27 okt 1837.

IX-G  Anna Huisman, dochter van Herber Willemsz. Huisman (VIII-E) en Dirkje Klaasdr. Brandwijk, is geboren Sliedrecht (ZH) op 8 mei 1794, overleden Oud-Beijerland (ZH) op 3 mei 1878. Anna werd 83 jaar.

Anna trouwt Sliedrecht (ZH) op 14 dec 1820 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Arie Bastiaanszn. van Genderen. Arie is geboren rond 1792.

Van Arie en Anna is een kind bekend:

1  Marigje van Genderen is geboren Sliedrecht (ZH) rond 1827.

IX-H  Lena Huisman, dochter van Herber Willemsz. Huisman (VIII-E) en Dirkje Klaasdr. Brandwijk, is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 sep 1796, gedoopt Sliedrecht (ZH) op 25 sep 1796, overleden Sliedrecht (ZH) op 9 apr 1883. Lena werd 86 jaar.

Lena was gehuwd (1) met N.N..

Van N.N. en Lena zijn twee kinderen bekend:

1  Lena Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 5 jan 1824, overleden Sliedrecht (ZH) op 15 jan 1824.

2  Lena Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 6 jul 1829, overleden Sliedrecht (ZH) op 25 mrt 1849. Lena werd 19 jaar.

Lena trouwt Sliedrecht (ZH) op 11 jan 1832 op 35-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Bastiaan Visser, zoon van Willem Pieterszn. Visser en Aagje Klaasdr. Teeuw. Bastiaan, arbeider, is geboren Sliedrecht (ZH) op 26 jan 1800, overleden Sliedrecht (ZH) op 11 jul 1887. Bastiaan werd 87 jaar.

Vijf kinderen te Sliedrecht; vier jong overleden.

Van Bastiaan en Lena is een kind bekend:

3  Willemijntje Visser is geboren Sliedrecht (ZH) op 11 aug 1835, overleden Sliedrecht (ZH) op 27 okt 1891. Willemijntje werd 56 jaar.

IX-I  Ariaantje Huisman, dochter van Herber Willemsz. Huisman (VIII-E) en Dirkje Klaasdr. Brandwijk, is geboren Sliedrecht (ZH) op 12 jul 1802, overleden Alblasserdam (ZH) op 19 jul 1867. Ariaantje werd 65 jaar.

Ariaantje was partner (1) van N.N..

Van N.N. en Ariaantje is een kind bekend:

1  Adriaan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 23 mrt 1828.

Volgens de geboorteakte is de moeder 27 jaar. Is er nog een Ariaantje Huisman in Sliedrecht?

Ariaantje trouwt Alblasserdam (ZH) op 6 mei 1846 op 43-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Gijsbert van der Leer, zoon van Hendrik van der Leer en Jannigje Hoogstraten. Gijsbert is geboren Dubbeldam (NH) op 1 jan 1824.

IX-J  Willem Huisman, zoon van Jan Willemsz. Huisman (VIII-F) en Janna van Wijk, arbeider, is geboren Sliedrecht (ZH) op 24 aug 1808, overleden op 29 sep 1859. Willem werd 51 jaar.

Willem trouwt Sliedrecht (ZH) op 8 nov 1832 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 42-jarige Gerrigje van Putten ook genaamd Grietje van Putten, dochter van Hermanus van Putten en Jannigje Visser. Gerrigje is geboren Sliedrecht (ZH) rond 1790, overleden Sliedrecht (ZH) op 5 jul 1866. Gerrigje werd ongeveer 76 jaar.

Gerrigje was eerder gehuwd (1) met Arie Roos.<105>

Van Willem en Gerrigje is een kind bekend:

1  Jan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 10 dec 1832, overleden Sliedrecht (ZH) op 9 jun 1834. Jan werd 1 jaar.

IX-K  Cornelis Huijsman, zoon van Arij Huijsman (VIII-I) en Maria Trouwborst, arbeider, is gedoopt Stolwijk (ZH) op 16 apr 1781.

Cornelis trouwt Stolwijk (ZH) op 18 apr 1808 op 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Elisabeth van Vliet. Elisabeth is geboren rond 1785, overleden Stolwijk (ZH) op 2 apr 1814. Elisabeth werd ongeveer 29 jaar.

Van Cornelis en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) op 29 jun 1809.

2  Arie Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) op 29 okt 1811.

Cornelis trouwt Stolwijk (ZH) op 24 dec 1815 op 34-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Wijntje van der Wijden, dochter van Ary van der Weijde en Neeltje Trappenburg. Wijntje, boerenwerkmeid, is geboren rond 1791 en afkomstig uit Berkenwoude (ZH).


<106>

Van Cornelis en Wijntje zijn vier kinderen bekend:

3  Arie Huijsman, schippersknecht, is geboren rond 1818, overleden Stolwijk (ZH) op 16 jun 1888. Arie werd ongeveer 70 jaar.

Getuigt in 1844 bij huw. broer; oud 26 jr.
<107>

Arie was gehuwd met Antje van der Winden.

4  Jacobus Huisman is geboren Stolwijk (ZH) op 24 jan 1820, zie X-J.

5  Pieter Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) rond 1824.

Pieter trouwt Sluipwijk (ZH) op 10 sep 1842 op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Gijsje van Es, dochter van Fredrik van Es en Teuntje Burger. Gijsje is geboren Stein (ZH) rond 1819.

6  Neeltje Huijsman is geboren rond 1827, overleden Stolwijk (ZH) op 17 okt 1841. Neeltje werd ongeveer 14 jaar.

IX-L  Pieter Huijsman, zoon van Arij Huijsman (VIII-I) en Maria Trouwborst, is gedoopt Stolwijk (ZH) op 8 feb 1784.

Pieter trouwt Stolwijk (ZH) op 8 jan 1809 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Adriaantje Burger, dochter van Thijs Burger en Elizabeth Schilt. Adriaantje is geboren rond 1783.

Ouders mogelijk: zie Kwst.boek Albl.w enz blz 187.

Van Pieter en Adriaantje zijn twee kinderen bekend:

1  Arie Huisman is geboren Stolwijk (ZH) op 13 jul 1809, zie X-K.

2  Dirk Huisman is geboren Stolwijk (ZH) op 19 sep 1810, zie X-L.

IX-M  Teunis Huisman, zoon van Jan Teunisse Huijsman (VIII-J) en Ariaantje Pouwlisse Slappendel, wonende Vlist (ZH), is gedoopt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 29 nov 1777.

Teunis trouwt Polsbroek (Utr) op 20 feb 1807 op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Maria van der Hel ook genaamd Maria van der Veld en Maria van der Stel, dochter van Cornelis van der Hel en Gerrigje Middag. Maria is geboren Noord-Polsbroek (Utr) rond 1782, overleden Vlist (ZH) op 19 sep 1825. Maria werd ongeveer 43 jaar.

Van Teunis en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Huisman is geboren op 20 feb 1808, gedoopt Polsbroek (Utr) op 27 feb 1808 (doopgetuige was zijn grootmoeder Gerrigje Middag).

2  Ariaentje Huisman is geboren op 21 mrt 1809, gedoopt Polsbroek (Utr) op 26 mrt 1809 (doopgetuige was Neeltje van der Hel).

3  Gerrigje Huisman is geboren op 18 mei 1810, gedoopt Polsbroek (Utr) op 27 mei 1810.

4  Maargje Huisman is geboren Polsbroek (Utr) op 29 sep 1812, overleden Vlist (ZH) op 19 apr 1816. Maargje werd 3 jaar.

5  Jan Huisman is geboren Polsbroek (Utr) op 3 mrt 1816 (moeder genoemd Van der Veld), zie X-M.

6  Maargje Huisman is geboren Polsbroek (Utr) op 5 mrt 1817.

7  Cornelis Huisman is geboren Vlist (ZH) op 18 sep 1819.

8  Adrianus Huisman is geboren Vlist (ZH) op 30 okt 1821, zie X-N.

9  Teunis Huisman is geboren Vlist (ZH) op 30 jan 1825, zie X-O.

IX-N  Leendert Cornelisze Huijsman, zoon van Cornelis Leendertze Huijsman (VIII-L) en Neeltje Cornelisse de Man, is geboren Benedenberg (ZH), gedoopt Bergambacht (ZH) op 29 dec 1771, als overleden aangegeven Bergambacht (ZH) op 5 sep 1804 (pro deo) (aangever overlijden was zijn schoonvader Cornelis Hooijkaas). Leendert werd 32 jaar.


<108>

Leendert trouwt (kerk) Bergambacht (ZH) op 29 jan 1792 op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Hooijkaas ook genaamd Grietje Ooijkaas, dochter van Cornelis Hooijkaas en Jannigje Stigter. Grietje is gedoopt Willige Langerak (Utr) op 25 aug 1765, overleden 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 28 jul 1844. Grietje werd 78 jaar.

Van Leendert en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Huijsman is geboren Benedenberg (ZH), gedoopt Bergambacht (ZH) op 20 mei 1792, jong overleden voor 1796. Cornelis werd hoogstens 3 jaar.

2  Bastiaan Huijsman is geboren Kadijk (ZH) op 29 okt 1793, gedoopt Bergambacht (ZH) op 3 nov 1793, als overleden aangegeven Bergambacht (ZH) op 23 dec 1796 (aangever overlijden was zijn grootvader Cornelis Leendertze Huijsman (zie VIII-L)). Bastiaan werd 3 jaar.

3  Cornelis Huisman is geboren Kadijk (ZH) op 5 aug 1795, gedoopt Bergambacht (ZH) op 9 aug 1795, zie X-P.

4  Bastiaan Huisman is geboren Bergambacht (ZH) op 29 jan 1797, zie X-Q.

5  Neeltje Huijsman is geboren rond 1799, ongehuwd overleden 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 1 nov 1875. Neeltje werd ongeveer 76 jaar.

6  Grietje Huijsman is geboren Bergambacht (ZH) op 30 apr 1804, overleden Moordrecht (ZH) op 21 mrt 1886. Grietje werd 81 jaar.


<109>

Grietje trouwt Moordrecht (ZH) op 9 jul 1826 op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Abraham van Vlaardingen, zoon van Leendert van Vlaardingen en Martijntje Breure. Abraham, tuinder, is gedoopt Moordrecht (ZH) op 3 aug 1800, overleden Moordrecht (ZH) op 16 sep 1880. Abraham werd 80 jaar.

IX-O  Leendert Huijsman, zoon van Hendrik Huijsman (VIII-M) en Lena Blonk, bouwman, is gedoopt Bergambacht (ZH) op 8 okt 1780, overleden Noord-Polsbroek (Utr) op 19 apr 1836. Leendert werd 55 jaar.

Leendert trouwt Noord-Polsbroek (Utr) op 22 feb 1823 op 42-jarige leeftijd met de 18-jarige Aagje Demper, dochter van Pieter Demper en Marrigje Verveen. Aagje, landbouwster, is geboren Jaarsveld (Utr) op 21 mrt 1804, overleden Noord-Polsbroek (Utr) op 7 mei 1875. Aagje werd 71 jaar.


<110>

Van Leendert en Aagje zijn drie kinderen bekend:

1  Marrigje Huisman is geboren Noord-Polsbroek (Utr) rond 1825.

Marrigje trouwt Benschop (Utr) op 28 nov 1857 op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 42-jarige Kornelis van der Vlist, zoon van Gerrit van der Vlist en Adriana van der Schee. Kornelis is geboren Hekendorp (ZH) rond 1815.

2  Maria Huijsman is geboren Noord-Polsbroek (Utr) op 20 aug 1827, overleden Benschop (Utr) op 26 jan 1900. Maria werd 72 jaar.

3  Janna Jacoba Huijsman is geboren Noord-Polsbroek (Utr) op 18 jun 1834, zie X-R.

IX-P  Adrianus Huijsman, zoon van Cornelis Pietersz Huisman (VIII-N) en Johanna Hooggeboren, horloge-versteller, is geboren Alblasserdam (ZH) op 17 dec 1796, gedoopt Alblasserdam (ZH) op 25 dec 1796, overleden Alblasserdam (ZH) op 11 mrt 1868. Adrianus werd 71 jaar.

Adrianus trouwt Alblasserdam (ZH) op 10 nov 1823 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Celia Mudde, dochter van Jacob Mudde en Maria Mes. Celia is geboren Krimpen aan de Lek (ZH) rond 1799, overleden Ridderkerk (ZH) op 27 dec 1885. Celia werd ongeveer 86 jaar.

Van Adrianus en Celia zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Huijsman is geboren Alblasserdam (ZH) op 17 dec 1823, overleden Alblasserdam (ZH) op 11 dec 1830. Cornelis werd 6 jaar.

2  Maria Huijsman is geboren Alblasserdam (ZH) op 13 okt 1825.

Maria trouwt Alblasserdam (ZH) op 28 apr 1849 op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Pieter van Dijk, zoon van Jasper van Dijk en Gerrigje van Es. Pieter, werkman, is geboren Alblasserdam (ZH) op 17 aug 1827, overleden Hoorn (NH) op 7 aug 1861. Pieter werd 33 jaar.

3  Jacob Huijsman is geboren Alblasserdam (ZH) op 15 dec 1829, overleden Alblasserdam (ZH) op 11 mrt 1830.

4  Kornelis Huisman is geboren Alblasserdam (ZH) op 23 feb 1831, zie X-S.

5  Johanna Huijsman is geboren Alblasserdam (ZH) op 23 feb 1835.

Johanna trouwt Alblasserdam (ZH) op 20 sep 1861 op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Frank Blok, zoon van Frank Blok en Trijntje de Keijzer. Frank, werkman, is geboren Alblasserdam (ZH) op 26 jan 1834.

6  Celis Leendert Huijsman is geboren Alblasserdam (ZH) op 7 feb 1838, overleden Alblasserdam (ZH) op 31 aug 1838.

7  Jan Celis Huijsman is geboren Alblasserdam (ZH) op 8 mrt 1843, overleden Alblasserdam (ZH) op 10 dec 1846. Jan Celis werd 3 jaar.

IX-Q  Jannigje Huisman, dochter van Jacob Huisman (VIII-S) en Elyzebet de Keizer, is geboren Giessendam (ZH) op 17 feb 1812.

Jannigje was partner van N.N..

Van N.N. en Jannigje is een kind bekend:

1  Flip Huisman is geboren op 26 mrt 1833, overleden Giessendam (ZH) op 28 mrt 1833.

IX-R  Tijs Huisman, zoon van Jacob Huisman (VIII-S) en Elyzebet de Keizer, arbeider, is geboren Giessendam (ZH) op 25 feb 1816, overleden Giessendam (ZH) op 27 mei 1857. Tijs werd 41 jaar.

Tijs trouwt Giessendam (ZH) op 9 apr 1836 op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Pietertje van Noordenne, dochter van Gerrit van Noordenne en Pietertje Nederveen. Pietertje is geboren Giessendam (ZH) op 27 mrt 1817, overleden Giessendam (ZH) op 6 feb 1890. Pietertje werd 72 jaar.

Zij woont januari 1880 bij haar zoon Gerrit.

Van Tijs en Pietertje zijn tien kinderen bekend:

1  Giel Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 9 aug 1836, overleden Giessendam (ZH) op 27 okt 1836.

2  Giel Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 20 nov 1837, jong overleden.

3  Pietertje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 1 nov 1839, overleden Giessendam (ZH) op 22 okt 1902. Pietertje werd 62 jaar.

Pietertje trouwt Giessendam (ZH) op 20 nov 1858 op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Teunis Brand, zoon van Dirk Brand en Ariaantje Dempers. Teunis is geboren Giessendam (ZH) op 16 mrt 1838.

4  Giel Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 20 jan 1842, zie X-T.

5  Gerrit Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 5 jul 1844, zie X-U.

6  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 8 aug 1846, zie X-V.

7  Elisabeth Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 17 feb 1849, overleden Giessendam (ZH) op 2 nov 1852. Elisabeth werd 3 jaar.

8  Leendert Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 7 mei 1851, overleden Giessendam (ZH) op 11 mei 1857. Leendert werd 6 jaar.

9  Elisabeth Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 9 feb 1854.

10  Jannigje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 6 mrt 1856.

IX-S  Jan Huisman, zoon van Jacob Huisman (VIII-S) en Elyzebet de Keizer, arbeider, is geboren Giessendam (ZH) op 16 okt 1818, overleden Giessendam (ZH) op 13 feb 1893. Jan werd 74 jaar.

Jan trouwt Giessendam (ZH) op 5 nov 1840 op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Judith Blokland, dochter van Herbert Blokland en Josina Tak. Judith is geboren Giessendam (ZH) in apr 1815, overleden Giessendam (ZH) op 13 aug 1897. Judith werd 82 jaar.

Van Jan en Judith zijn acht kinderen bekend:

1  Lysbeth Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 23 apr 1842, overleden Giessendam (ZH) op 6 mrt 1911. Lysbeth werd 68 jaar.

Lysbeth trouwt Giessendam (ZH) op 3 dec 1862 op 20-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Gerrit den Uil, zoon van Jacob den Uil en Jannigje van Wijngaaden. Gerrit is geboren Giessendam (ZH) op 31 dec 1839. Lysbeth trouwt Giessendam (ZH) op 19 apr 1890 op 47-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Jan Stam, zoon van Matthijs Stam en Antje Verspuij. Jan is geboren Giessendam (ZH) op 28 nov 1842.

2  Josina Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 24 feb 1844, overleden Giessendam (ZH) op 17 mrt 1844.

3  Josina Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 26 mei 1845, overleden Giessendam (ZH) op 14 apr 1846.

4  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 29 dec 1846, overleden Giessendam (ZH) op 1 mrt 1847.

5  Josina Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 10 mrt 1849, overleden Giessendam (ZH) op 5 mei 1849.

6  Herbert Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 1 mei 1850, zie X-W.

7  Josina Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 10 okt 1852, overleden Giessendam (ZH) op 20 feb 1910. Josina werd 57 jaar.

Josina trouwt Giessendam (ZH) op 18 apr 1875 op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelis den Uil, zoon van Teunis den Uil en Willemina van de Wiel. Cornelis is geboren Giessendam (ZH) op 15 nov 1846.

8  Jannigje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 7 feb 1856, overleden Giessendam (ZH) op 7 jun 1857. Jannigje werd 1 jaar.

IX-T  Jacob Huisman, zoon van Jacob Huisman (VIII-S) en Elyzebet de Keizer, is geboren Giessendam (ZH) op 3 aug 1822, overleden Giessendam (ZH) op 28 jan 1912. Jacob werd 89 jaar.

Jacob trouwt Brandwijk (ZH) op 22 nov 1845 op 23-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Magcheltje Timmer, dochter van Adriaan Cornelisz Timmer en Maria Boerman. Magcheltje is geboren Brandwijk (ZH) in 1811, overleden Giessendam (ZH) op 3 apr 1864. Magcheltje werd 53 jaar.

Van Jacob en Magcheltje zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth Maria Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 8 jun 1848, overleden Giessendam (ZH) op 30 okt 1848.

2  Adriaan Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 10 okt 1849, zie X-X.

3  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 1 jul 1851, zie X-Y.

4  Willem Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 3 feb 1854, overleden Giessendam (ZH) op 15 jun 1854.

Jacob trouwt Dordrecht (ZH) op 11 mei 1865 op 42-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Jenneke de Jong, dochter van Jan de Jong en Angeniet van Hoogdalem. Jenneke is geboren Spijk (Gld) in 1824, overleden op 8 jul 1885. Jenneke werd 61 jaar.

Jacob trouwt Giessendam (ZH) op 17 jul 1886 op 63-jarige leeftijd (3) met de 20-jarige Geertrui de Jong, dochter van Arie Willem de Jong en Jannigje Schalk. Geertrui is geboren Haarlemmermeer (NH) op 12 mei 1866, overleden Giessendam (ZH) op 3 mei 1949. Geertrui werd 82 jaar.

Van Jacob en Geertrui zijn zes kinderen bekend:

5  Tijs Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 1 dec 1886, zie X-Z.

6  Jannigje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 12 dec 1887, overleden Hardinxveld-Giessendam (ZH) op 2 sep 1961. Jannigje werd 73 jaar.

Jannigje trouwt Giessendam (ZH) op 26 nov 1912 op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Teunis Brand, zoon van Teunis Brand en Cornelia van der Vlies. Teunis is geboren Hardinxveld (ZH) op 7 jun 1886.

7  Elizabeth Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 28 jun 1889, overleden Giessendam (ZH) op 18 aug 1891. Elizabeth werd 2 jaar.

8  Elizabeth Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 31 aug 1891, overleden Hardinxveld-Giessendam (ZH) op 14 sep 1974. Elizabeth werd 83 jaar.

Elizabeth trouwt Giessendam (ZH) op 23 okt 1918 op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Putters, zoon van Cornelis Putters en Aaltje Boonstoppel. Jan is geboren Giessendam (ZH) op 6 apr 1892, overleden Hardinxveld-Giessendam (ZH) op 26 jul 1977. Jan werd 85 jaar.

9  Arie Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 22 dec 1894, overleden Brandwijk (ZH) op 21 nov 1956. Arie werd 61 jaar.

Arie trouwt Giessendam (ZH) op 13 nov 1920 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Dirkje Hoogendoorn, dochter van Jacob Hoogendoorn en Dirkje van den Heuvel. Dirkje is geboren Ottoland (ZH) rond 1894, overleden Brandwijk (ZH) op 2 nov 1984. Dirkje werd ongeveer 90 jaar.

10  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 20 jun 1901, zie X-AA.

IX-U  Pieternella Huisman, dochter van Jacob Huisman (VIII-S) en Elyzebet de Keizer, dienstbaar, is geboren Giessendam (ZH) op 8 nov 1823.

Pieternella was gehuwd met N.N..

Van N.N. en Pieternella is een kind bekend:

1  Pieter Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 25 feb 1848.

IX-V  Pieter Huisman, zoon van Jacob Huisman (VIII-S) en Elyzebet de Keizer, arbeider, is geboren Giessendam (ZH) op 3 jan 1827, overleden Giessendam (ZH) op 13 jan 1911. Pieter werd 84 jaar.

Pieter trouwt Giessendam (ZH) op 4 jun 1858 op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Sijgje Blokland. Sijgje is geboren rond 1832.

Van Pieter en Sijgje zijn elf kinderen bekend:

1  Elizabeth Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 25 jul 1858.

2  Gijsbert Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 8 aug 1859, overleden Giessendam (ZH) op 23 aug 1859.

3  Gijsbert Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 28 okt 1860, overleden Giessendam (ZH) op 20 nov 1887. Gijsbert werd 27 jaar.

4  Neeltje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 23 dec 1861, overleden Giessendam (ZH) op 5 apr 1862.

5  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 19 sep 1863, overleden Giessendam (ZH) op 7 nov 1863.

6  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 14 okt 1864, overleden Giessendam (ZH) op 12 dec 1864.

7  Wilhelmina Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 28 mei 1866, jong overleden.

8  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 2 sep 1867, overleden op 18 nov 1867.

9  Neeltje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 20 nov 1869, overleden Sliedrecht (ZH) op 13 sep 1948. Neeltje werd 78 jaar.

Neeltje trouwt op 19 jan 1889 op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Aart Erkelens. Aart is geboren Giessendam (ZH) op 23 apr 1865, overleden Giessendam (ZH) op 27 jun 1916. Aart werd 51 jaar.

10  Wilhelmina Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 26 okt 1871, overleden Giessendam (ZH) op 22 jun 1872.

11  Wilhelmina Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 8 mrt 1873, overleden Giessendam (ZH) op 8 jul 1873.

IX-W  Arie Huisman, zoon van Jacob Huisman (VIII-S) en Elyzebet de Keizer, werkman, is geboren Giessendam (ZH) op 23 okt 1828, overleden Giessendam (ZH) op 15 feb 1887. Arie werd 58 jaar.

Arie trouwt op 26 mei 1853 op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Kamsteeg, dochter van Jan Kamsteeg en Marigje van Houwelingen. Grietje is geboren Giessendam (ZH) op 11 sep 1827, overleden Giessendam (ZH) op 22 jan 1901. Grietje werd 73 jaar.

Van Arie en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Elizabeth Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 29 aug 1854, overleden Giessendam (ZH) op 28 jun 1857. Elizabeth werd 2 jaar.

2  Jan Huisman, werkman, is geboren Giessendam (ZH) op 30 okt 1856, ongehuwd overleden Gorinchem (ZH) op 29 jun 1923. Jan werd 66 jaar.

3  Elizabeth Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 7 jan 1859, overleden Giessendam (ZH) op 8 feb 1918. Elizabeth werd 59 jaar.

Elizabeth trouwt Giessendam (ZH) op 15 nov 1879 op 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Dirk Buik, zoon van Louis Buik en Aagje Breur. Dirk is geboren Hardinxveld (ZH) rond 1853. Elizabeth trouwt op 15 jan 1887 op 28-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Cornelis Verheul, zoon van Ditje Verheul. Cornelis is geboren Giessendam (ZH) op 21 jun 1853.

4  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 8 jun 1861, zie X-AB.

5  Cornelia Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 19 okt 1864.

Woont in 1890 nog bij haar ouders.

Cornelia trouwt Giessendam (ZH) op 27 apr 1888 op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan Johannes Baggerman, zoon van Daniel Baggerman en Janna den Rouwe. Jan Johannes is geboren Hardinxveld (ZH) op 22 mrt 1854, overleden Giessendam (ZH) op 25 jul 1925. Jan Johannes werd 71 jaar.

6  Jannigje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 11 jun 1867, overleden Dordrecht (ZH) op 18 okt 1930. Jannigje werd 63 jaar.

Jannigje trouwt Giessendam (ZH) op 25 apr 1890 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Leendert Cornelis van Houwelingen, zoon van Arie van Houwelingen en Adriana van Ooijen. Leendert Cornelis is geboren Giessendam (ZH) op 23 jan 1867.

7  Marrigje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 14 jun 1870, overleden Giessendam (ZH) op 25 aug 1904. Marrigje werd 34 jaar.

Marrigje trouwt Giessendam (ZH) op 16 mei 1896 op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannis van Houwelingen, zoon van Arie van Houwelingen en Adriana van Ooijen. Johannis is geboren Giessendam (ZH) op 4 feb 1870.

IX-X  Arie Huijsman, zoon van Cornelis Gielsz. Huisman (VIII-U) en Willemijntje Ariensdr. de Graaf, arbeider, wonende Giessendam (ZH), is geboren Giessendam (ZH) op 9 okt 1814, overleden Giessendam (ZH) op 31 dec 1860. Arie werd 46 jaar.

In de geboorteaktes van zijn kinderen staat dat Arie niet kan schrijven.

Arie trouwt Sliedrecht (ZH) op 6 mei 1841 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Grietje de Boo, dochter van Adriaan de Boo en Johanna Visser. Grietje is geboren Papendrecht (ZH) rond 1814, overleden Giessendam (ZH) op 30 aug 1857. Grietje werd ongeveer 43 jaar.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Thomas Nederlof.<111,112>

Van Arie en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Machiel Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 28 nov 1841, overleden Giessendam (ZH) op 12 apr 1842.

2  Cornelia Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 27 nov 1842, zie X-AC.

3  Willemijntje Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 31 mrt 1844.

4  Bastiaan Machiel Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 14 dec 1845, zie X-AD.

5  Leendert Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 26 feb 1849.

6  Johanna Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 4 mrt 1850.

Johanna trouwt Giessendam (ZH) op 2 mei 1874 op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerrit de Beek, zoon van Baltus de Beek en Marigje de Jong. Gerrit is geboren Sliedrecht (ZH) op 21 jul 1843.

7  Marrigje Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 31 dec 1851, overleden Giessendam (ZH) op 24 jun 1854. Marrigje werd 2 jaar.

8  Lena Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 3 sep 1853, overleden Giessendam (ZH) op 7 jul 1866. Lena werd 12 jaar.

9  Pieternella Huijsman is geboren Giessendam (ZH) op 7 dec 1854.

IX-Y  Philippus Huijsman, zoon van Cornelis Gielsz. Huisman (VIII-U) en Willemijntje Ariensdr. de Graaf, arbeider, is geboren Giessendam (ZH) op 19 aug 1817.

Philippus trouwt Sliedrecht (ZH) op 6 mei 1841 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Magdalena Nederlof, dochter van Adrianus Nederlof en Neeltje van Asperen. Magdalena is geboren Sliedrecht (ZH) op 22 jan 1818.

Van Philippus en Magdalena zijn drie kinderen bekend:

1  Kornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 25 nov 1842.

Kornelis trouwt Schiedam (ZH) op 4 mrt 1868 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Cornelia Christina de Jager, dochter van Cornelis de Jager en Anna van Geet. Cornelia Christina is geboren Scherpenisse (Zld) rond 1837.

2  Adriana Huijsman is geboren rond 1845, overleden Zijpe (NH) op 22 jun 1845.

3  Adriaan Huijsman is geboren Sliedrecht (ZH) op 11 dec 1845.

IX-Z  Pietertje Huisman, dochter van Cornelis Gielsz. Huisman (VIII-U) en Willemijntje Ariensdr. de Graaf, is geboren Giessendam (ZH) op 23 okt 1824.

Pietertje trouwt Sliedrecht (ZH) op 23 okt 1845 op 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Jan Greve, zoon van Mees Greve en Bastiaantje Stolk. Jan is geboren Jisp (NH) rond 1824, overleden voor 1852. Jan werd hoogstens 28 jaar.

Van Jan en Pietertje is een kind bekend:

1  Mees Greve is geboren Sliedrecht (ZH) op 30 okt 1849.

Mees trouwt Sliedrecht (ZH) op 3 dec 1870 op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Jannigje Wilhelmina Huisman, dochter van Klaas Huisman (X-H) en Elizabeth Mackaay. Jannigje Wilhelmina is geboren Sliedrecht (ZH) op 2 mei 1851, overleden Sliedrecht (ZH) op 18 jul 1871. Jannigje Wilhelmina werd 20 jaar.

Pietertje trouwt Sliedrecht (ZH) op 25 mrt 1852 op 27-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 22-jarige Huibert Peursum, zoon van Gijsbert Peursum en Neeltje van Genderen. Huibert is geboren Sliedrecht (ZH) rond 1830, overleden voor 1856. Huibert werd hoogstens 26 jaar.

Pietertje trouwt Sliedrecht (ZH) op 8 mrt 1856 op 31-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 49-jarige Willem Roos, zoon van Ariaan Roos en Neeltje Tuitel. Willem is geboren Sliedrecht (ZH) rond 1807.

Willem was eerder gehuwd (1) met Marigje Grootenboer.<113>

IX-AA  Klaas Huisman, zoon van Willem Huisman (VIII-V) en Jannigje de Graaf, werkman, is geboren Giessendam (ZH) op 3 nov 1797, overleden Peursum (ZH) op 19 feb 1833. Klaas werd 35 jaar.

Klaas trouwt Peursum (ZH) op 8 sep 1827 op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Elisabeth Vogel, dochter van Andries Vogel en Dirkje van Es. Elisabeth, dienstbaar, is geboren Noordeloos (ZH) op 23 sep 1807, gedoopt Noordeloos (ZH) op 27 sep 1807 , overleden Noordeloos (ZH) op 11 apr 1894. Elisabeth werd 86 jaar.<114>

Elisabeth was later gehuwd (2) met Abram de Groot.<115,116>

Van Klaas en Elisabeth is een kind bekend:

1  Herber Huisman is geboren Noordeloos (ZH) op 18 dec 1827, zie X-AE.

IX-AB  Jan Huijsman, zoon van Willem Huisman (VIII-V) en Jannigje de Graaf, arbeider, is geboren Giessendam (ZH) op 6 feb 1799.

Jan trouwt Sliedrecht (ZH) op 10 jun 1824 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Neeltje Tuijtel, dochter van Jan Tuijtel en Marigje van Vliet. Neeltje is geboren rond 1800 en afkomstig uit Wijngaarden (ZH).

Neeltje was eerder gehuwd (1) met Bastiaan den Toom.<117>

Van Jan en Neeltje is een kind bekend:

1  Jan Huijsman is geboren Sliedrecht (ZH) op 22 aug 1828, overleden Sliedrecht (ZH) op 18 okt 1828.

IX-AC  Adriaan Huisman, zoon van Johannes Rooijakkers (VIII-W) en Neeltje Huisman, scheepstimmerman, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 20 dec 1820, overleden Leeuwarden (Frl) op 1 mrt 1847 (alwaar hij was gedetineerd?; aangifte overlijden door twee bewakers van het Huis van Opsluiting). Adriaan werd 26 jaar.

Bij aangifte van de geboorte verklaart Johannis Rooijacker de vader van genoemd kind te zijn, bij de geboorte van het kind zijn de ouders niet getrouwd.

Adriaan trouwt Sliedrecht (ZH) op 23 jul 1840 op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Jaapje Wilschut, dochter van Jan Wiltschut en Teuna Tuijtel. Jaapje is geboren Sliedrecht (ZH) op 8 sep 1819, overleden Sliedrecht (ZH) op 23 nov 1855. Jaapje werd 36 jaar.

Jaapje was later gehuwd (2) met Bartholomeis Blokland.<118>

Van Adriaan en Jaapje zijn drie kinderen bekend:

1  Adrianus Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 22 okt 1840, overleden Sliedrecht (ZH) op 17 nov 1840.

2  Janna Johanna Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 27 sep 1841, overleden Lekkerkerk (ZH) op 22 aug 1866. Janna Johanna werd 24 jaar.

Janna Johanna trouwt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 30 nov 1864 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Cornelis Neeven. Cornelis is geboren Lekkerkerk (ZH) rond 1838.

3  Neeltje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 7 dec 1842, overleden Papendrecht (ZH) op 26 jan 1908. Neeltje werd 65 jaar.

Neeltje trouwt Papendrecht (ZH) op 12 sep 1863 op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gerrit van der Tak. Gerrit is geboren Papendrecht (ZH) rond 1839.

IX-AD  Lijntje Huisman, dochter van Willem Klaasz Huisman (VIII-X) en Jannigje Erkelens, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 24 jun 1835.

Zij had waarschijnlijk meerdere relaties.

Lijntje was partner van N.N..

Van N.N. en Lijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 24 dec 1861.

2  Wilhelmina Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 4 jun 1864.

3  Jan Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 10 apr 1871.

Op 25-8-1892 door de moeder erkend.

4  Willem Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 11 apr 1871.

Op 25-8-1892 door de moeder erkend.

IX-AE  Francijntje Huisman, dochter van Willem Klaasz Huisman (VIII-X) en Jannigje Erkelens, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 27 feb 1840.

Francijntje trouwt Oud-Alblas (ZH) op 13 jul 1865 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerrit Groenendijk. Gerrit, schoenmaker, is geboren Alblasserdam (ZH) in 1840.

Van Gerrit en Francijntje is een kind bekend:

1  Arie Pieter Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 15 sep 1864.

Vader genoemd bij zijn geboorte.

IX-AF  Nicolaas Huisman, zoon van Willem Klaasz Huisman (VIII-X) en Jannigje Erkelens, werkman, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 3 feb 1842, overleden Zwaluwe (NBr) op 21 apr 1907. Nicolaas werd 65 jaar.

Nicolaas trouwt Oud-Alblas (ZH) op 31 aug 1866 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Liedewij de Geus. Liedewij is geboren rond 1841.

Van Nicolaas en Liedewij zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Johannes Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 18 aug 1867.

2  Johannes Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 2 okt 1869.

Generatie X

In deze generatie zijn 31 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 202 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1818 en 1931. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Giessendam (ZH) (84x), Sliedrecht (ZH) (29x), Bergambacht (ZH) (16x), Streefkerk (ZH) (11x), Ouderkerk aan den IJssel (ZH) (9x), Brouwershaven (Zld) (8x), Schelluinen (ZH) (7x), Brandwijk (ZH) (6x), Schoonhoven (ZH) (3x), 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) (3x), Stolwijk (ZH) (3x), Vlissingen (Zld) (2x), Vlist (ZH) (2x), Noordeloos (ZH) (2x), Wijngaarden (ZH), Alblasserdam (ZH), Meerkerk (ZH), Lansing (USA) en Giessen-Nieuwkerk (ZH).

X-A  Kornelis Huisman, zoon van Adriaan Huisman (IX-A) en Teuntje Mellegers, is geboren Sliedrecht (ZH) op 1 jan 1860, overleden Sliedrecht (ZH) op 9 okt 1913. Kornelis werd 53 jaar.

Kornelis trouwt Sliedrecht (ZH) op 14 feb 1885 op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Annetje den Toom, dochter van Dirk den Toom en Evertje Bikker. Annetje is geboren Giessendam (ZH) op 29 mei 1861, overleden Sliedrecht (ZH) op 17 mrt 1887. Annetje werd 25 jaar.

Kornelis trouwt Sliedrecht (ZH) op 8 jun 1889 op 29-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 28-jarige Sijgje Stuij, dochter van Jacob Stuij en Maria van Wijnen. Sijgje is geboren rond 1861.

Van Kornelis en Sijgje zijn twee kinderen bekend:

1  Adriaan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 12 apr 1899.

2  Maria Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 8 okt 1902.

Maria trouwt Sliedrecht (ZH) op 7 jul 1923 op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Willem van der Vlies, zoon van Jan van der Vlies en Willemina Leeuwestein. Willem is geboren Sliedrecht (ZH) rond 1899.

X-B  Dirk Huisman, zoon van Jan Huisman (IX-B) en Cornelia Mellegers, is geboren Sliedrecht (ZH) op 3 okt 1847, overleden Rotterdam (ZH) op 22 apr 1916. Dirk werd 68 jaar.

Dirk trouwt op 22 okt 1870 op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Wouterijna van der Zouwen, dochter van Pieter van der Zouwen en Boudewina de Bie. Wouterijna is geboren Alblasserdam (ZH) op 28 feb 1849, overleden Rotterdam (ZH) op 24 nov 1908. Wouterijna werd 59 jaar.

Van Dirk en Wouterijna zijn acht kinderen bekend:

1  Boudewina Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 13 nov 1870, overleden Sliedrecht (ZH) op 2 mrt 1871.

2  Jan Kornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 15 mrt 1873, overleden Sliedrecht (ZH) op 17 jun 1873.

3  Boudewina Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 15 mrt 1873, overleden Sliedrecht (ZH) op 31 jul 1873.

4  Jan Kornelis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 20 sep 1874, overleden Sliedrecht (ZH) op 12 jun 1875.

5  Boudewina Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 dec 1875, overleden Rotterdam (ZH) op 15 jan 1943. Boudewina werd 67 jaar.

Boudewina trouwt rond 1900 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Krijn de Bruijn, zoon van Krijn de Bruijn en Johanna Storm. Krijn is geboren Schiedam (ZH) rond 1867, overleden Rotterdam (ZH) op 2 apr 1942. Krijn werd ongeveer 75 jaar.

6  Neeltje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 27 mrt 1879, overleden Sliedrecht (ZH) op 18 aug 1879.

7  Neeltje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 6 jul 1880, overleden Sliedrecht (ZH) op 1 aug 1880.

8  Pieter Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 6 jul 1880, overleden Sliedrecht (ZH) op 2 aug 1880.

X-C  Geerit Huisman, zoon van Jan Huisman (IX-C) en Hendrika Muilwijk, is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 23 feb 1839, overleden Giessendam (ZH) op 20 apr 1912. Geerit werd 73 jaar.

Geerit trouwt Giessendam (ZH) op 17 jan 1873 op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Jenneke Korevaar, dochter van Gerrit Korevaar en Grietje Kloek. Jenneke is geboren Sliedrecht (ZH) op 19 jan 1843.

Van Geerit en Jenneke zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 26 jun 1873, overleden Amersfoort (Utr) op 10 dec 1941. Jan werd 68 jaar.

Jan trouwt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 8 mei 1913 op 39-jarige leeftijd met de 38-jarige Grietje Aanen. Grietje is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 4 feb 1875.

2  Hendrika Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 16 sep 1874.

Hendrika trouwt Giessendam (ZH) op 27 jun 1895 op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Damsteeg, zoon van Fop Damsteeg en Adriaantje Blokland. Willem is geboren Noordeloos (ZH) op 1 jan 1870.

3  Gerit Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 13 dec 1875, zie XI-A.

4  Dirk Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 14 apr 1877, overleden Giessendam (ZH) op 18 okt 1919. Dirk werd 42 jaar.

Dirk trouwt Giessendam (ZH) op 12 jan 1905 op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Jannigje Heijkoop, dochter van Willem Heijkoop en Annigje Baardman. Jannigje is geboren Giessendam (ZH) op 16 jul 1883.

5  Grietje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 9 nov 1878.

Grietje trouwt Giessendam (ZH) op 27 feb 1902 op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Aart Korevaar, zoon van Jan Korevaar en Aartje Baan. Aart is geboren Giessendam (ZH) op 6 nov 1877.

6  Maria Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 23 mrt 1883.

Maria trouwt Giessendam (ZH) op 30 nov 1905 op 22-jarige leeftijd met de 33-jarige Nicolaas Simon Lankhuizen, zoon van Nicolaas Johannes Lankhuizen en Antonia van Drimmelen. Nicolaas Simon is geboren Mudde op 1 jan 1872.

7  Marigje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 23 aug 1884, overleden Giessendam (ZH) op 16 jun 1936. Marigje werd 51 jaar.

Marigje trouwt Giessendam (ZH) op 24 aug 1905 op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Teunis de Jong, zoon van Teunis de Jong en Neeltje van der Laan. Teunis is geboren Giessendam (ZH) op 15 mrt 1884.

X-D  Hendrik Huisman, zoon van Jan Huisman (IX-C) en Hendrika Muilwijk, is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 1 dec 1842, overleden Noordeloos (ZH) op 31 jan 1922. Hendrik werd 79 jaar.

Hendrik trouwt Schelluinen (ZH) op 29 okt 1870 op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacoba de Kuiper ook genaamd Jacoba de Kuijper, dochter van Ewout de Kuijper en Engeltje van de Griend. Jacoba is geboren Schelluinen (ZH) op 4 nov 1848, overleden Giessendam (ZH) op 28 nov 1886. Jacoba werd 38 jaar.

Van Hendrik en Jacoba zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrika Huisman is geboren Schelluinen (ZH) op 17 apr 1871, overleden Leerbroek (ZH) op 5 jan 1931. Hendrika werd 59 jaar.

Hendrika trouwt Noordeloos (ZH) op 8 mrt 1894 op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Dirk Slob, zoon van Dirk Slob en Geertje Terlouw. Dirk is geboren Noordeloos (ZH) op 26 mei 1865.

2  Engeltje Huisman is geboren Schelluinen (ZH) op 5 okt 1872.

Engeltje trouwt Hoogblokland (ZH) op 26 sep 1890 op 17-jarige leeftijd met de 25-jarige Jakob van Maurik, zoon van Hendrik van Maurik en Dirkje Slob. Jakob is geboren Noordeloos (ZH) op 4 sep 1865.

3  Ewit Huisman is geboren Schelluinen (ZH) op 6 jul 1874.

Ewit trouwt Hoogblokland (ZH) op 18 jun 1908 op 33-jarige leeftijd met de 22-jarige Dirkje de Groot, dochter van Alewijn de Groot en Cornelia den Otter. Dirkje is geboren Leerdam (ZH) op 12 apr 1886.

4  Jan Huisman is geboren Schelluinen (ZH) op 21 mei 1875, overleden Schelluinen (ZH) op 17 jul 1875.

5  Jan Huisman is geboren Schelluinen (ZH) op 18 okt 1876, overleden Leerdam (ZH) op 18 apr 1945. Jan werd 68 jaar.

Jan trouwt Leerdam (ZH) op 12 okt 1905 op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Maria de Wit, dochter van Govert de Wit en Janna van Iperen. Maria is geboren Leerdam (ZH) rond 1873.

6  Jacob Huisman is geboren Schelluinen (ZH) op 22 okt 1879.

Jacob trouwt Hoogblokland (ZH) op 12 mei 1910 op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Grietje de Leeuw, dochter van Jan de Leeuw en Elizabeth Slob. Grietje is geboren Hoogblokland (ZH) op 26 okt 1886.

7  Barbara Huisman is geboren Schelluinen (ZH) op 28 apr 1882, overleden Noordeloos (ZH) op 26 okt 1966. Barbara werd 84 jaar.

Barbara trouwt op 21 dec 1905 op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Hendrik Slob, zoon van Wouter Slob en Janneke Bikker. Jan Hendrik is geboren Noordeloos (ZH) op 10 mei 1876, overleden Noordeloos (ZH) op 19 dec 1958. Jan Hendrik werd 82 jaar.

8  Teunis Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 15 dec 1884.

X-E  Gerrit Huisman, zoon van Jan Huisman (IX-C) en Hendrika Muilwijk, hoofdonderwijzer, is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 8 mei 1844, overleden Noordgouwe (Zld) op 22 jun 1926. Gerrit werd 82 jaar.

Gaat na zijn huwelijk in Brouwershaven wonen.

Gerrit trouwt Haastrecht (ZH) op 4 jan 1877 op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Krijna Johanna Snellema(n), dochter van Willem Snellema en Johanna Pulkus. Krijna Johanna is geboren Haastrecht (ZH) rond 1849, overleden Brouwershaven (Zld) op 9 jan 1920. Krijna Johanna werd ongeveer 71 jaar.

Van Gerrit en Krijna Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Huisman is geboren Brouwershaven (Zld) op 2 apr 1878.

2  Willem Huisman is geboren Brouwershaven (Zld) op 17 aug 1879.

3  Hendrik Huisman, ingenieur, is geboren Brouwershaven (Zld) op 31 mrt 1881.

Hendrik trouwt Zierikzee (Zld) op 25 feb 1908 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Adriana Pieternella Johanna van Os, dochter van Jozua van Os en Jacomina Berman. Adriana Pieternella Johanna is geboren Zierikzee (Zld) rond 1887.

4  Johan Huisman is geboren Brouwershaven (Zld) op 31 aug 1882, overleden Brouwershaven (Zld) op 1 sep 1882.

5  Johanna Huisman is geboren Brouwershaven (Zld) op 2 dec 1883.

6  Hendrika Huisman is geboren Brouwershaven (Zld) op 18 dec 1885, overleden Brouwershaven (Zld) op 27 jun 1894. Hendrika werd 8 jaar.

7  Gerrit Huisman is geboren Brouwershaven (Zld) op 25 okt 1887.

Gerrit trouwt Stellendam (ZH) op 2 jun 1920 op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Neeltje Touw, dochter van Melis Touw en Adriaantje van der Steen. Neeltje is geboren Stellendam (ZH) rond 1890.

8  Wilhelmina Huisman is geboren Brouwershaven (Zld) op 16 jul 1889, ongehuwd overleden Brouwershaven (Zld) op 18 nov 1918. Wilhelmina werd 29 jaar.

X-F  Herbert Huisman, zoon van Jan Huisman (IX-C) en Hendrika Muilwijk, is geboren Giessen-Oudekerk (ZH) op 31 aug 1848, overleden Giessendam (ZH) op 1 apr 1944. Herbert werd 95 jaar.

Herbert trouwt Giessendam (ZH) op 28 apr 1881 op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Maaike Kuiper, dochter van Huijbert Kuiper en Arigje van der Giessen. Maaike is geboren Giessen-Oudekerk (ZH) op 2 dec 1855, overleden Giessendam (ZH) op 10 jan 1927. Maaike werd 71 jaar.

Van Herbert en Maaike zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrika Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 13 jan 1883.

Hendrika trouwt Giessendam (ZH) op 11 mrt 1920 op 37-jarige leeftijd met de 33-jarige Cornelis Verdugt, zoon van Adrianus Verdugt en Elisabeth van der Wolf. Cornelis is geboren Nieuwland (ZH) op 1 jan 1887.

2  Jan Huisman is geboren rond 1886, overleden Giessendam (ZH) op 29 okt 1947. Jan werd ongeveer 61 jaar.

X-G  Herber Huisman, zoon van Cornelis Huisman (IX-D) en Ariaantje de Ruiter, is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 4 dec 1843, overleden Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 16 jan 1925. Herber werd 81 jaar.

Herber trouwt Peursum (ZH) op 24 dec 1870 op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Christina den Besten, dochter van Nijs den Besten en Maria Bovekerk. Christina is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) rond 1841.

Van Herber en Christina is een kind bekend:

1  Nijs Huisman is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 9 jul 1873, zie XI-B.

X-H  Klaas Huisman, zoon van Abraham Huisman (IX-F) en Jannigje van der Aa, is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 dec 1825, overleden Sliedrecht (ZH) op 14 mrt 1897. Klaas werd 71 jaar.

Klaas trouwt Sliedrecht (ZH) op 2 mei 1850 op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Elizabeth Mackaay, dochter van Abraham Mackaay en Sijgje de Baat. Elizabeth is geboren Sliedrecht (ZH) op 17 sep 1827, overleden Sliedrecht (ZH) op 18 okt 1897. Elizabeth werd 70 jaar.

Van Klaas en Elizabeth zijn tien kinderen bekend:

1  Jannigje Wilhelmina Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 2 mei 1851, overleden Sliedrecht (ZH) op 18 jul 1871. Jannigje Wilhelmina werd 20 jaar.

Jannigje Wilhelmina trouwt Sliedrecht (ZH) op 3 dec 1870 op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Mees Greve, zoon van Jan Greve (IX-Z) en Pietertje Huisman. Mees is geboren Sliedrecht (ZH) op 30 okt 1849.

2  Willem Anthonie Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 31 okt 1853, overleden Sliedrecht (ZH) op 10 feb 1922. Willem Anthonie werd 68 jaar.

Willem Anthonie trouwt Sliedrecht (ZH) op 8 nov 1879 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Annigje van Houwelingen, dochter van Arie van Houwelingen en Hendrina Bogaard. Annigje is geboren Sliedrecht (ZH) op 23 okt 1856, overleden Sliedrecht (ZH) op 10 mei 1950. Annigje werd 93 jaar.

3  Marrigje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 30 nov 1856, overleden Sliedrecht (ZH) op 13 mei 1891. Marrigje werd 34 jaar.

Marrigje trouwt Sliedrecht (ZH) op 26 okt 1878 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirk van den Bos. Dirk is geboren Sliedrecht (ZH) op 15 jul 1853, overleden Sliedrecht (ZH) op 9 okt 1934. Dirk werd 81 jaar.

4  Sijgje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 14 feb 1859, overleden Sliedrecht (ZH) op 27 feb 1861. Sijgje werd 2 jaar.

5  Abraham Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 22 nov 1860, zie XI-C.

6  Teunis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 28 nov 1864, overleden Sliedrecht (ZH) op 23 mei 1865.

7  Sijgje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 6 aug 1866, overleden Sliedrecht (ZH) op 8 okt 1866.

8  doodgeboren dochter is doodgeboren Sliedrecht (ZH) op 6 aug 1866.

9  Sijgje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 20 mei 1868.

Sijgje trouwt Sliedrecht (ZH) op 7 dec 1889 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Louwrens van den Berg, zoon van Gerrit Johannis Cornelis van den Berg en Pietje Nederlof. Louwrens, grofsmid, is geboren Sliedrecht (ZH) op 2 dec 1867, overleden Sliedrecht (ZH) op 21 nov 1909. Louwrens werd 41 jaar.

10  Jannigje Elizabeth Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 24 feb 1873.

Jannigje Elizabeth trouwt Sliedrecht (ZH) op 1 okt 1904 op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Dirk Snoek. Dirk is geboren Leeuwarden (Frl) rond 1881.

X-I  Teunis Huisman, zoon van Abraham Huisman (IX-F) en Jannigje van der Aa, arbeider, is geboren Sliedrecht (ZH) op 23 dec 1827, overleden Sliedrecht (ZH) op 11 aug 1862. Teunis werd 34 jaar.

Teunis was gehuwd (1) met Neeltje Muis, dochter van Jan Muis en Adriaantje Kortleve. Neeltje is geboren Papendrecht (ZH) rond 1827, overleden Sliedrecht (ZH) op 4 jul 1857. Neeltje werd ongeveer 30 jaar.

Van Teunis en Neeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Jannigje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) in feb 1851, overleden Sliedrecht (ZH) op 15 apr 1851.

2  Jannigje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 6 apr 1852, ongehuwd overleden Sliedrecht (ZH) op 1 mrt 1920. Jannigje werd 67 jaar.

3  doodgeboren zoon is doodgeboren Sliedrecht (ZH) op 28 aug 1854.

4  Arjaantje Huisman ook genaamd Jaantje Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 25 jun 1855, overleden Papendrecht (ZH) op 15 jan 1858. Arjaantje werd 2 jaar.

Teunis trouwt Sliedrecht (ZH) op 17 apr 1858 op 30-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Petronella van Aken, dochter van Jan van Aken en Maria van Rees. Petronella is geboren Sliedrecht (ZH) op 17 nov 1827, overleden Sliedrecht (ZH) op 12 okt 1912. Petronella werd 84 jaar.

Petronella was eerder gehuwd (1) met Huibert Peursum.<119,120>

Van Teunis en Petronella zijn vijf kinderen bekend:

5  Jan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 30 dec 1858.

6  Maria Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 27 feb 1860, overleden Sliedrecht (ZH) op 4 mrt 1860.

7  Maria Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 4 feb 1861, overleden Sliedrecht (ZH) op 8 apr 1861.

8  doodgeboren zoon is doodgeboren Sliedrecht (ZH) op 23 jan 1862.

9  Teunis Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 24 jan 1863, overleden Sliedrecht (ZH) op 18 okt 1947. Teunis werd 84 jaar.

X-J  Jacobus Huisman, zoon van Cornelis Huijsman (IX-K) en Wijntje van der Wijden, arbeider, is geboren Stolwijk (ZH) op 24 jan 1820, overleden Stolwijk (ZH) op 12 feb 1900. Jacobus werd 80 jaar.

Jacobus trouwt Stolwijk (ZH) op 28 dec 1844 op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Pietertje Kok, dochter van N.N. en Niesje Kok. Pietertje, boerendienstbode, wonende Vlist en Bonrepas (ZH), is geboren Bergambacht (ZH) op 2 jan 1822, overleden Stolwijk (ZH) op 13 jul 1865. Pietertje werd 43 jaar.


<121>

Van Jacobus en Pietertje zijn elf kinderen bekend:

1  Neeltje Huisman is geboren rond 1846, overleden Stolwijk (ZH) op 3 aug 1846.

2  Arie Huisman is geboren rond 1846, overleden Stolwijk (ZH) op 25 dec 1864. Arie werd ongeveer 18 jaar.

3  Neeltje Huisman is geboren rond 1848, overleden Stolwijk (ZH) op 28 sep 1848.

4  Cornelis Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) op 25 mrt 1849, zie XI-D.

5  Wijntje Huisman is geboren rond 1852, overleden Stolwijk (ZH) op 17 mei 1852.

6  Niesje Huisman is geboren rond 1853, overleden Stolwijk (ZH) op 23 jun 1853.

7  Weinand Huisman, militair, is geboren Stolwijk (ZH) rond 1855.

Weinand trouwt Oud-Vossemeer (Zld) op 2 jun 1886 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Pieternella Johanna Bartelson, dochter van Jacobus Bartelson en Johanna Philippina Merk. Pieternella Johanna is geboren Oud-Vossemeer (Zld) rond 1852.

8  Niesje Huisman is geboren rond 1858, overleden Stolwijk (ZH) op 25 sep 1861. Niesje werd ongeveer 3 jaar.

9  Pieter Huisman is geboren rond 1862, overleden Stolwijk (ZH) op 1 okt 1862.

10  Nizetha Huisman is geboren Stolwijk (ZH) rond 1864.

Nizetha trouwt Stolwijk (ZH) op 10 mrt 1882 op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Hendrik de Kwaadsteniet, zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet en Landje Kleiman. Hendrik is geboren Nieuwerkerk aan den IJssel (ZH) rond 1861.

11  Maria Huisman is geboren rond 1865, overleden Stolwijk (ZH) op 6 jun 1865.

X-K  Arie Huisman, zoon van Pieter Huijsman (IX-L) en Adriaantje Burger, koopman en winkelier, is geboren Stolwijk (ZH) op 13 jul 1809, overleden Streefkerk (ZH) op 23 apr 1883. Arie werd 73 jaar.

Arie trouwt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 10 apr 1837 op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Neeltje Geneugelijk, dochter van Pieter Geneugelijk en Fijgje Noorlander. Neeltje is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) rond 1808, overleden Streefkerk (ZH) op 11 dec 1881. Neeltje werd ongeveer 73 jaar.

Van Arie en Neeltje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Pieter Huisman, bouwman, is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) rond 1837, overleden Streefkerk (ZH) op 20 mrt 1917. Pieter werd ongeveer 80 jaar.

2  Adrianus Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 25 nov 1838, overleden Streefkerk (ZH) op 23 mrt 1839.

3  Adrianus Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 7 feb 1840, overleden Streefkerk (ZH) op 4 jun 1841. Adrianus werd 1 jaar.

4  Adrianus Huisman, koopman, is geboren Streefkerk (ZH) op 24 jun 1841, overleden Streefkerk (ZH) op 26 jul 1898. Adrianus werd 57 jaar.

5  Sophia Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 8 jul 1842, overleden Streefkerk (ZH) op 23 jan 1844. Sophia werd 1 jaar.

6  Jacobus Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 21 aug 1843, overleden Streefkerk (ZH) op 6 okt 1843.

7  Jacobus Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 5 dec 1844, overleden Streefkerk (ZH) op 22 feb 1845.

8  Jacobus Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 17 feb 1846, zie XI-E.

9  Willem Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 26 mei 1847, overleden Dordrecht (ZH) op 5 okt 1890. Willem werd 43 jaar.

10  Arie Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 31 jan 1849, overleden Streefkerk (ZH) op 25 okt 1916. Arie werd 67 jaar.

11  Fijgje Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 4 mrt 1850, overleden Streefkerk (ZH) voor 1884. Fijgje werd hoogstens 33 jaar.

Fijgje trouwt Streefkerk (ZH) op 18 dec 1874 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Govert van Namen. Govert is geboren rond 1844.

12  Adriaantje Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 5 jan 1852, overleden Streefkerk (ZH) op 1 mei 1921. Adriaantje werd 69 jaar.

X-L  Dirk Huisman, zoon van Pieter Huijsman (IX-L) en Adriaantje Burger, is geboren Stolwijk (ZH) op 19 sep 1810, overleden Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 14 nov 1859. Dirk werd 49 jaar.

Dirk trouwt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 9 apr 1836 op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Cornelia van Herk ook genaamd Cornelia van der Herk, dochter van Arie Govertse van der Herk en Maggeltje Trouwborst. Cornelia is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 14 sep 1816, overleden Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 20 apr 1893. Cornelia werd 76 jaar.

Van Dirk en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Adriana Huisman is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) rond 1842.

Adriana trouwt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 29 apr 1864 op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Adrianus Brussé, zoon van Jan Brussé en Aagje Spek. Adrianus is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) rond 1834.

2  Marrigje Huisman is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) rond 1844.

Marrigje trouwt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 20 okt 1865 op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Aalbert Westbroek, zoon van Leendert Westbroek en Klaasje Twigt. Aalbert is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) rond 1844.

3  Maria Huisman, dienstbode, is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 25 jan 1847.

Maria trouwt Moordrecht (ZH) op 16 okt 1869 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Arie de Jong, zoon van Jan de Jong en Adriaantje Stierman. Arie is geboren Bleskensgraaf (ZH) rond 1841.

4  Arie Huisman, schipper, is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 14 jun 1850.

Arie gaat in ondertrouw Moordrecht (ZH) op 7 mei 1876, trouwt Moordrecht (ZH) op 20 mei 1876 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Adriana van Leeuwen, dochter van Arie van Leeuwen en Cornelia de Jong. Adriana is geboren Gouderak (ZH) rond 1852.

5  Cornelis Huisman is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 25 feb 1853.

6  Geertje Huisman is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 25 nov 1855.

Geertje trouwt Moordrecht (ZH) op 31 jul 1880 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Gijsbertus Hendrikus Verzaal, zoon van Teunis Verzaal en Christina van Es. Gijsbertus Hendrikus is geboren Gouda (ZH) rond 1853.

X-M  Jan Huisman, zoon van Teunis Huisman (IX-M) en Maria van der Hel, is geboren Polsbroek (Utr) op 3 mrt 1816 (moeder genoemd Van der Veld), overleden Schoonhoven (ZH) op 24 apr 1892. Jan werd 76 jaar.

Jan trouwt Bergambacht (ZH) op 16 jul 1838 op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Aagje Burger, dochter van Cornelis Burger en Aartje Eegdeman. Aagje is geboren 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 20 sep 1819, overleden Schoonhoven (ZH) op 26 sep 1909. Aagje werd 90 jaar.

Van Jan en Aagje zijn negen kinderen bekend:

1  Gerrit Huisman is geboren in 1838, overleden 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 11 nov 1838.

2  Teunis Huijsman is geboren Bergambacht (ZH) rond 1840, overleden Schoonhoven (ZH) op 10 mei 1872. Teunis werd ongeveer 32 jaar.

Teunis trouwt Schoonhoven (ZH) op 25 sep 1867 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Hermina Vermeij, dochter van Gijsbert Vermeij en Margaretha Voormolen. Hermina is geboren Schoonhoven (ZH) rond 1839.

3  Cornelis Huisman is geboren Bergambacht (ZH) rond 1841, overleden 16-7-1915 op 7 okt 1914. Cornelis werd ongeveer 73 jaar.

Cornelis trouwt Schoonhoven (ZH) op 19 aug 1868 op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 28-jarige Aartje van Arkel, dochter van Jasper van Arkel en Cornelia van Vliet. Aartje is geboren Schoonhoven (ZH) rond 1840. Cornelis trouwt Schoonhoven (ZH) op 10 sep 1902 op ongeveer 61-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 49-jarige Cornelia Soethout, dochter van Barend Soethout en Maria van Wel. Cornelia is geboren Willemstad (C) rond 1853.

4  Maria Huisman is geboren 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) rond 1844, overleden Schoonhoven (ZH) op 28 jan 1923. Maria werd ongeveer 79 jaar.

Maria trouwt Schoonhoven (ZH) op 10 aug 1870 op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 31-jarige Aart Karreman, zoon van Gerrit Karreman en Cornelia Verkerk. Aart is geboren Lekkerkerk (ZH) rond 1839. Maria trouwt Lopik (Utr) op 27 apr 1904 op ongeveer 60-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 51-jarige Leendert Burggraaf, zoon van Arie Burggraaf en Jannigje Muilwijk. Leendert is geboren Lexmond (ZH) rond 1853.

Leendert was eerder gehuwd (1) met Martje Huisman (zie X-M.6).<122,123>

5  Aartje Huisman is geboren rond 1847, overleden 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 22 mrt 1848. Aartje werd ongeveer 1 jaar.

6  Martje Huisman is geboren Bergambacht (ZH) rond 1850, overleden Lopik (Utr) op 19 mrt 1903. Martje werd ongeveer 53 jaar.

Martje trouwt Schoonhoven (ZH) op 27 mei 1891 op ongeveer 41-jarige leeftijd met haar zwager de ongeveer 38-jarige Leendert Burggraaf, zie X-M.4.

7  Gerrit Huisman, goudsmid, is geboren Schoonhoven (ZH) op 18 feb 1853, overleden Haarlem (NH) op 27 sep 1936. Gerrit werd 83 jaar.

Gerrit trouwt Amsterdam (NH) op 13 mrt 1895 op 42-jarige leeftijd met de ongeveer 42-jarige Bertha Peusschers, dochter van Berend Peusschers en Johanna Letteboer. Bertha is geboren Almelo (Ov) rond 1853.

8  Gerrigje Huisman is geboren Schoonhoven (ZH) op 30 apr 1858, overleden Schoonhoven (ZH) op 7 okt 1914. Gerrigje werd 56 jaar.

Gerrigje trouwt Schoonhoven (ZH) op 17 aug 1887 op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Evert van Geelen, zoon van Gerrit Frederik van Geelen en Elisabeth Peternella Duel. Evert is geboren Schoonhoven (ZH) in 1862.

9  Elisabeth Huisman is geboren Schoonhoven (ZH) op 10 jan 1863, overleden Schoonhoven (ZH) op 3 okt 1930. Elisabeth werd 67 jaar.

Elisabeth trouwt Langerak (ZH) op 10 okt 1888 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Johannes Mesker, zoon van Jan Johannes Mesker en Dirkje Udo. Johannes is geboren Langerak (ZH) rond 1863.

X-N  Adrianus Huisman, zoon van Teunis Huisman (IX-M) en Maria van der Hel, is geboren Vlist (ZH) op 30 okt 1821, overleden 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 4 feb 1898. Adrianus werd 76 jaar.

Adrianus trouwt Vlist (ZH) op 21 nov 1884 op 63-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Jannigje van der Berg. Jannigje is geboren Haastrecht (ZH) rond 1848, overleden 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 22 nov 1890. Jannigje werd ongeveer 42 jaar.

Van Adrianus en Jannigje zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Huisman is geboren Bergambacht (ZH) rond 1888.

Maria trouwt Schoonhoven (ZH) op 21 sep 1911 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Arie Brussen, zoon van Hendrik Brussen en Jannetje Hoogenboezem. Arie is geboren Schoonhoven (ZH) rond 1878.

2  doodgeboren kind Huisman is doodgeboren Bergambacht (ZH) op 24 nov 1890.

X-O  Teunis Huisman, zoon van Teunis Huisman (IX-M) en Maria van der Hel, is geboren Vlist (ZH) op 30 jan 1825, overleden Vlist (ZH) op 2 mei 1893. Teunis werd 68 jaar.

Teunis trouwt Polsbroek (Utr) op 9 dec 1859 op 34-jarige leeftijd met de 25-jarige Janna Jacoba Huijsman, zie X-R.

Van Teunis en Janna Jacoba zijn zes kinderen bekend:

1  Maria Huisman is geboren Bergambacht (ZH) op 6 nov 1860, overleden Benschop (Utr) op 21 dec 1941. Maria werd 81 jaar.

Maria trouwt Vlist (ZH) op 22 feb 1889 op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Gernst Oskam, zoon van Florus Oskam en Aaltje Oskam. Gernst is geboren Oudenrijn (Utr) rond 1863.

2  Leendert Huisman is geboren Bergambacht (ZH) op 25 okt 1861, overleden 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 10 feb 1947. Leendert werd 85 jaar.

Leendert trouwt Vlist (ZH) op 12 mrt 1886 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Marrigje Schep, dochter van Aart Schep en Jannigje Spek. Marrigje is geboren Vlist (ZH) rond 1862.

3  Annigje Huisman is geboren Bergambacht (ZH) op 8 apr 1863, overleden Schoonhoven (ZH) op 13 mrt 1945. Annigje werd 81 jaar.

Annigje trouwt Bergambacht (ZH) op 12 okt 1911 op 48-jarige leeftijd met de ongeveer 52-jarige Adrianus Stuurman, zoon van Arie Stuurman en Dirkje Dogterom. Adrianus is geboren Ammerstol (ZH) rond 1859.

4  Teunis Huisman is geboren Bergambacht (ZH) op 29 mrt 1865.

Teunis trouwt Ammerstol (ZH) op 6 feb 1919 op 53-jarige leeftijd met de ongeveer 50-jarige Cornelia Stuurman, dochter van Pieter Paulus Stuurman en Pietertje Kenter. Cornelia is geboren Ammerstol (ZH) rond 1869.

5  Maria Cornelia Huisman is geboren Bergambacht (ZH) op 21 dec 1867, overleden Benschop (Utr) op 23 jul 1927. Maria Cornelia werd 59 jaar.

Maria Cornelia trouwt Vlist (ZH) op 15 mrt 1895 op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Hendrik Rijnier Garskamp, zoon van Jan Garskamp en Maria Sara van Donselaar. Hendrik Rijnier is geboren IJsselstein (Utr) rond 1859.

6  doodgeboren kind Huisman is doodgeboren Vlist (ZH) op 16 jun 1873.

X-P  Cornelis Huisman, zoon van Leendert Cornelisze Huijsman (IX-N) en Grietje Hooijkaas, arbeider, wonende Gijbeland (ZH), is geboren Kadijk (ZH) op 5 aug 1795, gedoopt Bergambacht (ZH) op 9 aug 1795, overleden Hofwegen (ZH) op 21 dec 1857. Cornelis werd 62 jaar.


<124>

Cornelis trouwt Brandwijk (ZH) op 13 jun 1818 op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Willempje Broer, dochter van Jan Mouritze Broer en Beertje Janse van de Berg. Willempje is geboren Brandwijk (ZH) op 27 jul 1788, overleden 's-Gravenhage (ZH) op 8 jul 1871. Willempje werd 82 jaar.

woont in 1864 in Den Haag.

<125>

Van Cornelis en Willempje zijn zes kinderen bekend:

1  Leendert Huisman is geboren Brandwijk (ZH) op 14 nov 1818, zie XI-F.

2  Wouterijntje Huisman is geboren Brandwijk (ZH) op 24 jul 1820, overleden Brandwijk (ZH) op 5 okt 1820.

3  Jan Huisman is geboren Brandwijk (ZH) op 19 aug 1821, ongehuwd overleden Utrecht (Utr) op 4 apr 1867. Jan werd 45 jaar.

4  Bastiaan Huisman is geboren Brandwijk (ZH) op 14 nov 1822, overleden Brandwijk (ZH) op 5 sep 1824. Bastiaan werd 1 jaar.

5  Huibert Huisman, bode, is geboren Brandwijk (ZH) op 20 feb 1824, overleden op 3 mei 1877. Huibert werd 53 jaar.

Huibert trouwt Gouda (ZH) op 15 jun 1864 op 40-jarige leeftijd met de 28-jarige Hillegonda van Wankum, dochter van Petrus van Wankum en Maria Tromp. Hillegonda is geboren Reeuwijk op 16 jun 1835, overleden Gouda (ZH) op 26 nov 1879. Hillegonda werd 44 jaar.

6  Baartje Huisman is geboren Brandwijk (ZH) op 24 apr 1825, overleden Brandwijk (ZH) op 22 mei 1825.

Op 27 jan 1849 trouwt in Brandwijk Baardje Huisman met Hannis van Gent.

X-Q  Bastiaan Huisman, zoon van Leendert Cornelisze Huijsman (IX-N) en Grietje Hooijkaas, is geboren Bergambacht (ZH) op 29 jan 1797, overleden Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 7 jun 1829. Bastiaan werd 32 jaar.

Bastiaan trouwt Bergambacht (ZH) op 19 apr 1823 op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Lena Koogje, dochter van Rokus Koogje en Pertonella Trappenberg. Lena is geboren Berkenwoude (ZH) op 3 jul 1789, overleden Moordrecht (ZH) op 17 mrt 1850. Lena werd 60 jaar.

Lena was eerder gehuwd (1) met Dirk Hogendijk.<126,127>

Van Bastiaan en Lena zijn zes kinderen bekend:

1  Leentje Huisman is geboren rond 1822, overleden 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 25 okt 1822.

2  Leentje Huisman is geboren 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 12 nov 1823, overleden Moordrecht (ZH) op 16 feb 1849. Leentje werd 25 jaar.

Leentje trouwt Moordrecht (ZH) op 10 okt 1846 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Pieter Loendersloot, zoon van Pieter Loendersloot en Francijntje Schouten. Pieter is geboren Moordrecht (ZH) op 9 nov 1824.

3  Grietje Huisman is geboren 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 27 feb 1825, overleden Moordrecht (ZH) op 25 jun 1886. Grietje werd 61 jaar.

Grietje trouwt Moordrecht (ZH) op 26 jul 1850 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Stoppelenberg, zoon van Jan Stoppelenberg en Susanna Kortlever. Jan is geboren Streefkerk (ZH) op 11 jul 1825.

4  Rokus Huisman is geboren Bergambacht (ZH) op 25 okt 1826, zie XI-G.

5  Cornelia Huisman is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 20 dec 1827, overleden Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 30 aug 1829. Cornelia werd 1 jaar.

6  Bastiaantje Huisman is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 14 apr 1829, overleden Moordrecht (ZH) op 6 jun 1910. Bastiaantje werd 81 jaar.

Bastiaantje trouwt Moordrecht (ZH) op 17 mei 1851 op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige Peeter Verhoeff ook genaamd Pieter Verhoeff, zoon van Cornelis Verhoeff en Susanna Kortleever. Peeter is geboren Lexmond (ZH) op 16 dec 1818.

Peeter was eerder gehuwd (1) met Teuntje Stuit.<128,129>

X-R  Janna Jacoba Huijsman, dochter van Leendert Huijsman (IX-O) en Aagje Demper, is geboren Noord-Polsbroek (Utr) op 18 jun 1834, overleden 's-Heeraartsberg en Bergambacht (ZH) op 6 apr 1918. Janna Jacoba werd 83 jaar.

Janna Jacoba trouwt Polsbroek (Utr) op 9 dec 1859 op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Teunis Huisman, zie X-O.

X-S  Kornelis Huisman, zoon van Adrianus Huijsman (IX-P) en Celia Mudde, timmerman, is geboren Alblasserdam (ZH) op 23 feb 1831.

Kornelis trouwt Vlissingen (Zld) op 8 okt 1859 op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Maria Jacoba Mouthaan, dochter van Leendert Mouthaan en Jacoba Margritha de Heus. Maria Jacoba is geboren Dordrecht (ZH) rond 1829, overleden Rotterdam (ZH) op 4 sep 1862. Maria Jacoba werd ongeveer 33 jaar.

Van Kornelis en Maria Jacoba zijn drie kinderen bekend:

1  Marinus Huisman is geboren Vlissingen (Zld) op 3 jan 1857, zie XI-H.

2  Celia Huisman is geboren Vlissingen (Zld) op 7 jun 1860, overleden Alblasserdam (ZH) op 19 dec 1861. Celia werd 1 jaar.

3  Jacoba Margaretha Huisman is geboren Alblasserdam (ZH) op 11 okt 1861, overleden Rotterdam (ZH) op 20 feb 1862.

X-T  Giel Huisman, zoon van Tijs Huisman (IX-R) en Pietertje van Noordenne, arbeider en hoepelfabrikant, is geboren Giessendam (ZH) op 20 jan 1842, overleden Giessendam (ZH) op 26 apr 1914. Giel werd 72 jaar.

Giel trouwt Giessendam (ZH) op 21 mrt 1862 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Neeltje van Holten, dochter van Frederik van Holten en Annigje Schage. Neeltje is geboren Hoogblokland (ZH) op 28 sep 1840, overleden Giessendam (ZH) op 11 mei 1917. Neeltje werd 76 jaar.

Van Giel en Neeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Annigje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 6 aug 1862.

Annigje trouwt Giessendam (ZH) op 11 jan 1890 op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Arie Gerardus Mes, zoon van Adriaan Mes en Willemijntje in 't Veld. Arie Gerardus is geboren Sliedrecht (ZH) op 14 aug 1858.

2  Pietertje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 1 feb 1864, overleden Giessendam (ZH) op 30 okt 1918. Pietertje werd 54 jaar.

Pietertje trouwt Giessendam (ZH) op 8 apr 1887 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Versteeg, zoon van Jan Versteeg en Aaltje Muis. Jan, barbier, is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 9 apr 1860, overleden Giessendam (ZH) op 15 okt 1929. Jan werd 69 jaar.


<130>

3  Tijs Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 28 mei 1866, ongehuwd overleden Dordrecht (ZH) op 20 jul 1937. Tijs werd 71 jaar.

4  Frederik Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 23 jan 1869, overleden Sliedrecht (ZH) op 21 nov 1923. Frederik werd 54 jaar.

Frederik trouwt Giessendam (ZH) op 13 jun 1901 op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Tijsina Susanna Kleijn, dochter van Tijs Willemszn Kleijn en Grietje Volker. Tijsina Susanna is geboren Sliedrecht (ZH) op 6 okt 1874.

5  Jannigje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 13 mei 1871, overleden Sliedrecht (ZH) op 17 jun 1934. Jannigje werd 63 jaar.

Jannigje trouwt Giessendam (ZH) op 15 okt 1891 op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Giel Bastiaan van der Vlies, zoon van Kornelis van der Vlies en Geertje de Graaf. Giel Bastiaan is geboren Sliedrecht (ZH) op 11 apr 1862.

6  Elizabeth Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 8 jan 1874, overleden Ottoland (ZH) op 20 jun 1925. Elizabeth werd 51 jaar.

Elizabeth trouwt Giessendam (ZH) op 2 feb 1899 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Pieter Romeijn, zoon van Gerit Romeijn en Sara Catharina Verheul. Pieter is geboren Giessendam (ZH) rond 1872.

7  Jaantje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 30 jan 1876, overleden Rotterdam (ZH) op 15 apr 1952. Jaantje werd 76 jaar.

Jaantje trouwt Giessendam (ZH) op 19 jun 1901 op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Christiaan Simons, zoon van Pieter Simons en Maria Christina Wols. Pieter Christiaan is geboren Hardinxveld (ZH) op 15 nov 1877.

8  Neeltje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 25 nov 1878.

Neeltje trouwt Giessendam (ZH) op 15 okt 1903 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Karel Johan Peverelli, zoon van Laurentius Maria Peverelli en Maria Nartha de Raat. Karel Johan is geboren Gorinchem (ZH) op 1 jan 1879.

9  Lena Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 9 dec 1883, ongehuwd overleden Giessendam (ZH) op 31 dec 1938. Lena werd 55 jaar.

X-U  Gerrit Huisman, zoon van Tijs Huisman (IX-R) en Pietertje van Noordenne, arbeider, is geboren Giessendam (ZH) op 5 jul 1844, overleden Giessendam (ZH) in 1927. Gerrit werd 83 jaar.

Gerrit trouwt Giessendam (ZH) op 7 jul 1866 op 22-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Adriana van Buuren, dochter van Dirk van Buuren en Marie Roos. Adriana is geboren in 1846, overleden op 15 feb 1870. Adriana werd 24 jaar.

Van Gerrit en Adriana zijn drie kinderen bekend:

1  Tijs Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 12 dec 1866.

2  Maria Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 9 jun 1868.

3  Dirk Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 3 feb 1870, overleden Giessendam (ZH) op 25 aug 1870.

Gerrit trouwt Wijngaarden (ZH) op 9 feb 1871 op 26-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Jannigje Schagen, dochter van Adriaan Schagen en Aagje van Vuuren. Jannigje is geboren Wijngaarden (ZH) op 24 jun 1850, overleden op 9 aug 1876. Jannigje werd 26 jaar.

Van Gerrit en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

4  Adriaan Huisman is geboren Wijngaarden (ZH) op 23 apr 1871, overleden Wijngaarden (ZH) op 27 mei 1871.

5  Aagje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 18 mrt 1872, overleden op 14 mrt 1930. Aagje werd 57 jaar.

Aagje was gehuwd (1) met Anton Banaszak. Anton is geboren in 1887, overleden Duitsland in 1949. Anton werd 62 jaar. Aagje trouwt Gorinchem (ZH) op 17 mei 1895 op 23-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Cornelis den Besten (Kees). Cornelis (Kees) is geboren Gorinchem (ZH) op 3 aug 1870.

6  Tijs Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 3 jun 1875, ongehuwd overleden Giessendam (ZH) op 5 jun 1921. Tijs werd 46 jaar.

Gerrit trouwt op 30 apr 1881 op 36-jarige leeftijd (3) met de 34-jarige Lijsje Smits, dochter van Johannis Smits en Johanna van Dijk. Lijsje is geboren Meerkerk (ZH) op 1 jan 1847, overleden Giessendam (ZH) op 29 okt 1893. Lijsje werd 46 jaar.

Van Gerrit en Lijsje zijn drie kinderen bekend:

7  Johannes Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 16 feb 1882, zie XI-I.

8  Joost Johan Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 2 mei 1885, overleden Giessendam (ZH) op 8 mrt 1888. Joost Johan werd 2 jaar.

9  Pietertje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 22 feb 1887.

Pietertje trouwt Giessendam (ZH) op 23 sep 1909 op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerrit den Dunnen, zoon van Leendert den Dunnen en Adriana van den Berg. Gerrit is geboren Giessendam (ZH) op 29 sep 1883.

X-V  Jacob Huisman, zoon van Tijs Huisman (IX-R) en Pietertje van Noordenne, werkman en hoepelmaker, is geboren Giessendam (ZH) op 8 aug 1846, overleden Giessendam (ZH) op 2 feb 1918. Jacob werd 71 jaar.

Jacob trouwt Giessendam (ZH) op 2 okt 1869 op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Huibertje Oldenburg, dochter van Teunis Oldenburg en Metje van der Leeden. Huibertje is geboren Arkel (ZH) op 15 mei 1850, overleden Giessendam (ZH) op 17 feb 1912. Huibertje werd 61 jaar.

Van Jacob en Huibertje zijn vijftien kinderen bekend:

1  Metje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 20 jul 1870, overleden Giessendam (ZH) op 3 nov 1870.

2  Metje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 29 jan 1872, overleden Hardinxveld (ZH) in 1967. Metje werd 95 jaar.

Metje trouwt Giessendam (ZH) op 26 mei 1906 op 34-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Jan Trapman. Jan is geboren Hardinxveld (ZH) op 30 mei 1880. Metje trouwt Hardinxveld (ZH) op 6 jun 1913 op 41-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Jan Vlot. Jan is geboren Hardinxveld (ZH) op 5 mei 1874.

3  Pietertje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 8 dec 1873, zie XI-J.

4  Teuntje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 5 aug 1875, overleden Rotterdam (ZH) in 1969. Teuntje werd 94 jaar.

Teuntje was gehuwd met Arie de Ruiter. Arie is geboren rond 1875.

5  Tijs Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 3 okt 1876, overleden Giessendam (ZH) op 10 feb 1877.

6  Jannigje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 3 okt 1876, overleden Giessendam (ZH) op 24 okt 1876.

7  Tijs Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 6 dec 1877, zie XI-K.

8  doodgeboren kind Huisman is doodgeboren Giessendam (ZH) op 26 dec 1879.

9  Leendert Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 16 apr 1881, overleden Giessendam (ZH) op 13 mei 1889. Leendert werd 8 jaar.

10  Teunis Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 2 mei 1883, overleden Rotterdam (ZH) op 2 sep 1908. Teunis werd 25 jaar.

Teunis trouwt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 1 jun 1906 op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria van Tuil ook genaamd Maria van Tuijl, dochter van Hendrik van Tuijl en Grietje Muilwijk. Maria is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 18 feb 1886.

11  doodgeboren kind is doodgeboren Giessendam (ZH) op 2 mei 1883.

12  Cornelis Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 5 jun 1884, overleden Giessendam (ZH) op 31 jul 1884.

13  doodgeboren kind is doodgeboren Giessendam (ZH) op 3 aug 1885.

14  Jannigje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 29 dec 1886.

Jannigje trouwt Giessendam (ZH) op 20 mei 1911 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Hartog, zoon van Arie Adrianus Hartog en Maria de Borst. Cornelis is geboren Sliedrecht (ZH) op 27 mrt 1887, overleden Hardinxveld-Giessendam (ZH) op 28 dec 1972. Cornelis werd 85 jaar.

15  Lena Huisman is geboren Giessendam (ZH) in 1890, overleden Giessendam (ZH) op 3 sep 1891. Lena werd 1 jaar.

X-W  Herbert Huisman, zoon van Jan Huisman (IX-S) en Judith Blokland, is geboren Giessendam (ZH) op 1 mei 1850, overleden Giessendam (ZH) op 23 jun 1925. Herbert werd 75 jaar.

Herbert trouwt Giessendam (ZH) op 3 apr 1875 op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Dogger, dochter van Cornelis Dogger en Elisabeth Ruiter. Trijntje is geboren Zijpe (NH) op 1 jan 1852, overleden Giessendam (ZH) op 14 jun 1935. Trijntje werd 83 jaar.

Van Herbert en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Judith Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 28 jun 1875, overleden Giessendam (ZH) op 27 feb 1905. Judith werd 29 jaar.

Judith trouwt Giessendam (ZH) op 3 sep 1898 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jan Nederveen, zoon van Korstiaan Nederveen en Maria Johanna Ceelen. Jan is geboren Giessendam (ZH) rond 1874.

2  Cornelis Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 14 aug 1880, zie XI-L.

3  Jan Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 13 aug 1883, overleden Giessendam (ZH) op 8 feb 1887. Jan werd 3 jaar.

4  Jakob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 24 aug 1886, overleden Giessendam (ZH) op 26 nov 1888. Jakob werd 2 jaar.

5  Elisabeth Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 1 jan 1890.

Elisabeth trouwt Giessendam (ZH) op 12 okt 1912 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Philippus Tromp, zoon van Gerrit Tromp en Lena Boelhouder. Philippus is geboren Giessendam (ZH) op 13 apr 1889.

X-X  Adriaan Huisman, zoon van Jacob Huisman (IX-T) en Magcheltje Timmer, werkman, is geboren Giessendam (ZH) op 10 okt 1849, overleden De Werken en Sleeuwijk (NBr) op 5 nov 1920. Adriaan werd 71 jaar.

Adriaan trouwt Giessendam (ZH) op 13 nov 1875 op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Jaantje Aantjes, dochter van Cornelis Aantjes en Willempje Ringeling. Jaantje is geboren Giessendam (ZH) op 14 jun 1851.

Van Adriaan en Jaantje zijn negen kinderen bekend:

1  Magdalina Jenna Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 15 nov 1876.

Magdalina Jenna trouwt De Werken en Sleeuwijk (NBr) op 7 jun 1902 op 25-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus den Hollander, zoon van Dirk Adrianus den Hollander en Adriana Hendrika Zwets. Cornelis Adrianus is geboren De Werken en Sleeuwijk (NBr).

2  Willempje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 21 nov 1877, overleden Giessendam (ZH) op 29 dec 1877.

3  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 17 jun 1879, overleden Giessendam (ZH) op 16 mrt 1880.

4  Willempje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 13 dec 1880, overleden De Werken en Sleeuwijk (NBr) op 4 okt 1896. Willempje werd 15 jaar.

5  Jakob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 15 dec 1882.

6  Cornelis Jan Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 9 jun 1884, overleden Giessendam (ZH) op 10 sep 1884.

7  Geertje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 5 apr 1886.

Geertje trouwt De Werken en Sleeuwijk (NBr) op 13 okt 1916 op 30-jarige leeftijd met Hendrikus Visser, zoon van Gerrit Visser en Pieternella Ippel. Hendrikus is geboren De Werken en Sleeuwijk (NBr).

8  Cornelis Jan Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 14 mei 1887, overleden Giessendam (ZH) op 2 sep 1887.

9  Wilhelmina Cornelia Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 8 jan 1889.

Wilhelmina Cornelia trouwt Arkel (ZH) op 11 mrt 1920 op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis van Daalen, zoon van Jielis van Daalen en Pieternella van Hoven. Cornelis is geboren Arkel (ZH) op 9 mei 1892.

X-Y  Jacob Huisman, zoon van Jacob Huisman (IX-T) en Magcheltje Timmer, is geboren Giessendam (ZH) op 1 jul 1851, overleden Giessendam (ZH) op 10 jul 1915. Jacob werd 64 jaar.

Jacob trouwt Giessendam (ZH) op 29 apr 1876 op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Marigje de Wit, dochter van Arie de Wit en Elisabeth Kroon. Marigje is geboren Giessendam (ZH) op 5 sep 1855, overleden Giessendam (ZH) op 14 dec 1896. Marigje werd 41 jaar.

Van Jacob en Marigje zijn negen kinderen bekend:

1  Maggeltje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 27 sep 1876, overleden Hardinxveld (ZH) op 28 dec 1945. Maggeltje werd 69 jaar.

Maggeltje trouwt Giessendam (ZH) op 30 nov 1901 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerrit Moret, zoon van Leendert Moret en Ingetje Moret. Gerrit is geboren Hardinxveld (ZH) op 14 dec 1875.

2  Arie Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 25 okt 1877, zie XI-M.

3  doodgeboren kind Huisman is doodgeboren Giessendam (ZH) op 16 mei 1880.

4  Jenneke Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 3 jun 1881, overleden Giessendam (ZH) op 22 aug 1881.

5  Jenneke Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 12 okt 1882, overleden Giessendam (ZH) op 1 mei 1883.

6  Jakob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 1 jan 1884, overleden Giessendam (ZH) op 30 apr 1884.

7  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 22 mei 1885, zie XI-N.

8  Elizabeth Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 6 aug 1887.

9  Adriaan Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 7 feb 1896, overleden Giessendam (ZH) op 1 jun 1896.

X-Z  Tijs Huisman, zoon van Jacob Huisman (IX-T) en Geertrui de Jong, medewerker waterl.mij., wonende Gouda (ZH), is geboren Giessendam (ZH) op 1 dec 1886, overleden Gouda (ZH) op 19 okt 1960. Tijs werd 73 jaar.

Hij woonde bij zijn overlijden bij zijn dochter Achter de Vismarkt 62.

Tijs trouwt Giessendam (ZH) op 25 mei 1912 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jobje van der Vlies, dochter van Cornelis van der Vlies en Cornelia Meerkerk. Jobje is geboren Giessendam (ZH) op 3 jun 1886, overleden Gouda (ZH) op 27 feb 1960. Jobje werd 73 jaar.


<131>

Van Tijs en Jobje zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 22 mei 1913, zie XI-O.

2  Cornelis Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 5 jan 1915.


<132>

Cornelis was gehuwd met M.J. Lijster. M.J. is geboren rond 1915.

3  Tijs Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 10 feb 1916.

Tijs trouwt op 14 feb 1940 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige A.M.J. van Os. A.M.J. is geboren rond 1915.

4  Cornelia Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 26 sep 1918.

Cornelia trouwt op 21 mei 1941 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige G. Kamermans. G. is geboren rond 1911.

5  Arie Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 18 mei 1920.

Arie trouwt op 22 mei 1947 op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Neeltje van Dam. Neeltje is geboren rond 1922.

6  Geertrui Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 1 aug 1928.

Geertrui trouwt op 28 jun 1950 op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige C.J. Vermeulen. C.J. is geboren rond 1920.

X-AA  Jacob Huisman, zoon van Jacob Huisman (IX-T) en Geertrui de Jong, is geboren Giessendam (ZH) op 20 jun 1901, overleden Nieuwkoop (ZH) op 20 mei 1974. Jacob werd 72 jaar.

Jacob trouwt Giessendam (ZH) op 8 nov 1924 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Aagje Sluimer, dochter van Rijkus Sluimer en Dirkje Stuij. Aagje is geboren Hardinxveld (ZH) op 4 nov 1902, overleden Alphen A/d Rijn (ZH) op 7 mei 1990. Aagje werd 87 jaar.

Van Jacob en Aagje zijn vijf kinderen bekend:

1  G. Huisman, wonende Ter Aar (ZH), is geboren rond 1931.

G. was gehuwd met J. van Vliet. J. is geboren rond 1931.

2  R. Huisman, wonende Bodegraven (ZH), is geboren rond 1931.

R. was gehuwd met C.H. Hoogendoorn. C.H. is geboren rond 1931.

3  J. Huisman, wonende Nieuwkoop (ZH), is geboren rond 1931.

J. was gehuwd met C.J. Roseboom. C.J. is geboren rond 1931.

4  D. Huisman, wonende Amsterdam (NH), is geboren rond 1931.

D. was gehuwd met C. Poelman. C. is geboren rond 1931.

5  Th. Huisman, wonende Zeist (Utr), is geboren rond 1931.

Th. was gehuwd met J.C. Kleinveld. J.C. is geboren rond 1931.

X-AB  Jacob Huisman, zoon van Arie Huisman (IX-W) en Grietje Kamsteeg, werkman, is geboren Giessendam (ZH) op 8 jun 1861, overleden Giessendam (ZH) op 29 apr 1911. Jacob werd 49 jaar.

Jacob trouwt Giessendam (ZH) op 19 nov 1885 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jannigje Hoeflaak, dochter van Koen Hoeflaak en Anna de Keizer. Jannigje is geboren Giessendam (ZH) op 2 sep 1861, overleden Giessendam (ZH) op 13 okt 1914. Jannigje werd 53 jaar.

Van Jacob en Jannigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Arie Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 29 aug 1886, overleden Utrecht (Utr) op 6 nov 1936. Arie werd 50 jaar.

2  Anna Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 27 okt 1887.

Anna trouwt Giessendam (ZH) op 26 mei 1910 op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Adriaanse, zoon van Adriaan Leendert Adriaanse en Maaike Bongen. Cornelis is geboren Giessendam (ZH) op 27 aug 1885.

3  Grietje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 11 jan 1889.

Grietje trouwt Nederhemert (Gld) op 26 feb 1914 op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Arie Schreuders, zoon van Teunis Schreuders en Maria Lievaart. Arie is geboren Nederhemert (Gld) op 1 jan 1891.

4  Koen Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 30 dec 1889, overleden Giessendam (ZH) op 10 mrt 1890.

5  Marigje Huisman is geboren in feb 1891, overleden Giessendam (ZH) op 3 sep 1891.

6  Koen Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 18 dec 1892, overleden Giessendam (ZH) op 26 dec 1892.

7  Koen Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 7 dec 1895.

Koen trouwt Giessendam (ZH) op 9 mrt 1921 op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Pleuntje van Kekerix, dochter van Hermanus Cornelis van Kekerix en Niesje Maria van Vuren. Pleuntje is geboren Giessendam (ZH) op 16 aug 1899.

X-AC  Cornelia Huijsman, dochter van Arie Huijsman (IX-X) en Grietje de Boo, is geboren Giessendam (ZH) op 27 nov 1842, overleden Giessendam (ZH) op 19 aug 1921. Cornelia werd 78 jaar.

Cornelia trouwt Giessendam (ZH) op 11 aug 1862 op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieter Bezemer, zoon van Pieter Bezemer en Pietertje de Rek. Pieter is geboren Giessendam (ZH) op 10 jan 1836, overleden Giessendam (ZH) op 3 jun 1914. Pieter werd 78 jaar.

Pieter en Cornelia hebben samen negen kinderen, onder wie:

1  Pieter Bezemer is geboren Giessendam (ZH) op 21 jun 1876, zie XI-P.

X-AD  Bastiaan Machiel Huisman, zoon van Arie Huijsman (IX-X) en Grietje de Boo, is geboren Giessendam (ZH) op 14 dec 1845.

Bastiaan Machiel trouwt Hardinxveld (ZH) op 24 dec 1868 op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Gerrigje Brouwer, dochter van Arie Brouwer en Ariaantje van de Grijp. Gerrigje is geboren Hardinxveld (ZH) op 27 aug 1846, overleden Giessendam (ZH) op 21 mei 1880. Gerrigje werd 33 jaar.

Van Bastiaan Machiel en Gerrigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Arie Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 15 jun 1870, zie XI-Q.

2  Johannes Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 30 sep 1871, overleden Giessendam (ZH) op 24 apr 1883. Johannes werd 11 jaar.

3  Leendert Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 28 nov 1872, overleden Giessendam (ZH) op 26 jul 1873.

4  Arie Bastiaan Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 10 mei 1874, overleden Giessendam (ZH) op 29 mrt 1875.

5  Leendert Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 30 aug 1875, zie XI-R.

6  Bastiaan Michiel Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 28 feb 1879, overleden Giessendam (ZH) op 8 sep 1879.

7  Grietje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 31 mrt 1880, overleden Giessendam (ZH) op 18 apr 1880.

Bastiaan Machiel trouwt Giessendam (ZH) op 8 jan 1881 op 35-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Wilhelmina Kroos, dochter van Jacobus Kroos en Neeltje Visser. Wilhelmina is geboren Sliedrecht (ZH) op 14 mrt 1829, overleden Giessendam (ZH) op 27 feb 1918. Wilhelmina werd 88 jaar.

X-AE  Herber Huisman, zoon van Klaas Huisman (IX-AA) en Elisabeth Vogel, is geboren Noordeloos (ZH) op 18 dec 1827, overleden West_Branch Township (Sioux Co. Iowa) (USA) op 31 dec 1898. Herber werd 71 jaar.

"Immigrated in 1856, from Noordeloos, in the Dutch province of Zuid-Holland: Herber(t) Huisman, farmer, male, 29 years old, Dutch Reformed, rather poor, paid taxes (scale 14), in company of a wife and 4 children and a maiden servant, destination Michigan, by economic reasons".
<133> In Noordeloos alleen de geboorte van Matthijs en Neeltje gevonden. Als hij met 4 kinderen emigreerde, dan zijn er nog 2 kinderen geboren.

Herber trouwt Meerkerk (ZH) op 11 apr 1851 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Ravesteijn, dochter van Mathijs Ravesteijn en Neeltje Versluis. Maria is geboren Meerkerk (ZH) op 24 mrt 1829, overleden USA op 28 feb 1906. Maria werd 76 jaar.

Van Herber en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth Huisman is geboren Meerkerk (ZH) op 18 okt 1851.

2  Matthijs Huisman is geboren Noordeloos (ZH) op 13 apr 1853, overleden Noordeloos (ZH) op 25 dec 1853.

3  Neeltje Huisman is geboren Noordeloos (ZH) op 30 okt 1854.

4  Mathijs Huisman is geboren Lansing (USA) op 4 apr 1862, overleden op 5 apr 1952. Mathijs werd 90 jaar.

Mathijs was gehuwd met Wilhelmina Aleida Grotenhuis (Mina).

Generatie XI

In deze generatie zijn 18 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1848 en 1951. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Giessendam (ZH) (41x), Nieuw-Lekkerland (ZH) (9x), Moordrecht (ZH) (8x), Stolwijk (ZH) (6x), Oud-Alblas (ZH) (6x), Sliedrecht (ZH) (5x), Ouderkerk aan den IJssel (ZH) (3x), Molenaarsgraaf (ZH) (3x), Gouda (ZH) (3x), Streefkerk (ZH) (2x), Halsteren (NBr) (2x), Alblasserdam (ZH) (2x), Utrecht (Utr), Farmsum (Gr) en Delfzijl (Gr). Er zijn momenteel nog 3 van de 96 kinderen in leven.

XI-A  Gerit Huisman, zoon van Geerit Huisman (X-C) en Jenneke Korevaar, is geboren Giessendam (ZH) op 13 dec 1875, overleden Giessendam (ZH) op 5 dec 1936. Gerit werd 60 jaar.

Gerit trouwt Giessendam (ZH) op 2 apr 1903 op 27-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Elisabeth Tromp, dochter van Huijg Tromp en Adriana Johanna Romijn. Elisabeth is geboren Giessendam (ZH) op 10 apr 1884, overleden Giessendam (ZH) op 18 sep 1908. Elisabeth werd 24 jaar.

Van Gerit en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Jenneke Huisman is geboren Giessendam (ZH).

Jenneke trouwt Giessendam (ZH) op 2 mrt 1926 op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Cornelis Boerman, zoon van Cornelis Boerman en Johanna Klasina Bakker. Cornelis is geboren Hardinxveld (ZH) rond 1900.

2  Adriana Johanna Huisman.

Adriana Johanna trouwt Utrecht (Utr) op 19 jan 1938 op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Adriaan Jan Veenhof, zoon van Willem Veenhof en Jannetje Misset. Adriaan Jan is geboren Doorn (Utr) rond 1907.

Gerit trouwt Goudriaan (ZH) op 25 mei 1910 op 34-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Aaltje Terlouw, dochter van Cornelis Terlouw en Maria Hoeflaak. Aaltje is geboren Goudriaan (ZH) op 23 nov 1873.

XI-B  Nijs Huisman, zoon van Herber Huisman (X-G) en Christina den Besten, is geboren Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 9 jul 1873.

Nijs trouwt Giessen-Nieuwkerk (ZH) op 30 mei 1901 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Neeltje Pierhagen, dochter van Arie Pierhagen en Cornelia Wallaard. Neeltje is geboren Giessendam (ZH) in 1879, overleden Giessendam (ZH) op 13 okt 1947. Neeltje werd 68 jaar.

Van Nijs en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Herbe Huisman is geboren Utrecht (Utr) op 21 okt 1901 (moeder genoemd: Vierhagen).

Herbe trouwt Molenaarsgraaf (ZH) op 27 feb 1931 op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Aafje Stuij, dochter van Bastiaan Stuij en Metje Bakker. Aafje is geboren Molenaarsgraaf (ZH) rond 1905.

2  Cornelia Aria Huisman is geboren Giessendam (ZH), overleden Giessendam (ZH) op 12 jun 1909.

3  waarschijnlijk Cornelia Aria Huisman is geboren Giessendam (ZH).

XI-C  Abraham Huisman, zoon van Klaas Huisman (X-H) en Elizabeth Mackaay, dagloner en caféhouder, is geboren Sliedrecht (ZH) op 22 nov 1860, overleden Delfzijl (Gr) op 18 nov 1917. Abraham werd 56 jaar.

Abraham trouwt Sliedrecht (ZH) op 3 nov 1883 op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Elizabeth van der Vlies, dochter van Jan van der Vlies en Bastiaantje Middelkoop. Elizabeth is geboren Sliedrecht (ZH) op 5 okt 1861, overleden Sliedrecht (ZH) op 29 nov 1894. Elizabeth werd 33 jaar.

Van Abraham en Elizabeth zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 29 mrt 1884, overleden Sliedrecht (ZH) op 12 mrt 1948. Klaas werd 63 jaar.

Klaas trouwt Sliedrecht (ZH) op 7 nov 1908 op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Geertruida van der Aa, dochter van Pieter van der Aa en Anna Cornelia van Oijen. Geertruida is geboren Sliedrecht (ZH) op 1 apr 1884. Klaas was gehuwd (2) met Hennie N.n.. Hennie, wonende Beekbergen (Gld), is geboren rond 1884.

2  Jan Huisman is geboren Sliedrecht (ZH) op 2 mrt 1886, overleden Sliedrecht (ZH) op 25 mrt 1887. Jan werd 1 jaar.

3  Jan Huisman, cafehouder te Rotterdam-Hillegersberg, is geboren Sliedrecht (ZH) op 14 okt 1887.


<134>

4  Willem Anton Huisman, sergeant knil, is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 mei 1890, overleden Ned. Oost-Indie op 10 apr 1928 . Willem Anton werd 37 jaar.<135>

Als koloniaal naar Indië, getr. met een inlandse. Had 4 kinderen. Hij had op 1 februari 1928 nog voor een jaar bijgetekend als sergeant der infanterie en pleegt op 10 april zelfmoord door een karabijnschot.
<136>

5  Teunis Huisman, ketelmaker, is geboren Sliedrecht (ZH) op 28 mrt 1893.

Teunis trouwt Delfzijl (Gr) op 28 jul 1916 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Sjouke Hoeksema, dochter van Kars Hoeksema en Jantje Kornelia Clason. Sjouke is geboren Delfzijl (Gr) op 14 feb 1889 (24 jaar bij huwelijk).

6  doodgeboren dochter is doodgeboren op 12 jul 1894.

Abraham trouwt Delfzijl (Gr) op 13 apr 1900 (wettiging 1 kind) op 39-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Saartje Cohen van den Berg, dochter van Manuel Cohen van den Berg en Mietje Gans. Saartje is geboren Delfzijl (Gr) op 25 mei 1874.

Van Abraham en Saartje zijn twee kinderen bekend:

7  Hendrika Huisman is geboren Farmsum (Gr) op 16 jul 1896 (vader niet genoemd).

Hendrika trouwt Delfzijl (Gr) op 21 apr 1916 op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Johannes Cornelis Mustert, zoon van Bastiaan Mustert en Cornelia Bouwers. Johannes Cornelis is geboren Made en Drimmelen (NBr) rond 1895.

8  doodgeboren zoon is doodgeboren Delfzijl (Gr) op 9 nov 1900.

XI-D  Cornelis Huijsman, zoon van Jacobus Huisman (X-J) en Pietertje Kok, is geboren Stolwijk (ZH) op 25 mrt 1849, overleden Boskoop (ZH) op 13 jan 1937. Cornelis werd 87 jaar.

Cornelis trouwt Halsteren (NBr) op 14 okt 1881 op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Catharina de Kock, dochter van Cornelis de Kock en Anna Cornelia Jacobs. Johanna Catharina is geboren op 10 aug 1856, overleden Stolwijk (ZH) op 27 okt 1932. Johanna Catharina werd 76 jaar.

Van Cornelis en Johanna Catharina zijn tien kinderen bekend:

1  Jasper Franciscus Huisman is geboren Halsteren (NBr) rond 1883.

Jasper Franciscus trouwt Stolwijk (ZH) op 13 jan 1911 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Aaltje Brandsma, dochter van Arendje Harmens Brandsma. Aaltje is geboren Amsterdam (NH) rond 1891.

2  Cornelis Petrus Marijnus Huisman is geboren Halsteren (NBr) rond 1884.

Cornelis Petrus Marijnus trouwt Reeuwijk op 24 nov 1911 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Antonia Johanna van Gemert, dochter van Gijsbert van Gemert en Sebilla Elizabeth Wilhelmina Kunkeler. Antonia Johanna is geboren Beesd (Gld) rond 1884.

3  Pietertje Klazina Huisman is geboren Stolwijk (ZH) rond 1886.

Pietertje Klazina trouwt Willige Langerak (Utr) op 24 nov 1911 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Gerardus van den Hoek, zoon van Gerrit van den Hoek en Annigje de Keijzer. Gerardus is geboren Willige Langerak (Utr) rond 1885.

4  Anna Cornelia Huisman is geboren Stolwijk (ZH) rond 1888.

Anna Cornelia trouwt Haastrecht (ZH) op 22 nov 1907 op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Koenraad Gerardus Boeren, zoon van Pieter Boeren en Agatha Straver. Koenraad Gerardus is geboren Haastrecht (ZH) rond 1883.

5  Jacoba Huijsman is geboren rond 1890, overleden Stolwijk (ZH) op 30 nov 1890.

6  Klazina Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) op 14 jan 1894, overleden Waddinxveen (ZH) op 20 apr 1977. Klazina werd 83 jaar.

Klazina trouwt Stolwijk (ZH) op 12 mei 1916 op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Cornelis Toor, zoon van Johannes Cornelis Toor en Jannetje van Leeuwen. Johannes Cornelis is geboren Waddinxveen (ZH) op 8 dec 1891, overleden Waddinxveen (ZH) op 18 jul 1977. Johannes Cornelis werd 85 jaar.

7  Catharina Johanna Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) rond 1896.

Catharina Johanna trouwt Stolwijk (ZH) op 8 jan 1915 op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Theodoris Rip, zoon van Leendert Rip en Cornelia Nederhoff. Theodoris is geboren Waddinxveen (ZH) rond 1891.

8  Weintje Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) rond 1897, overleden Stolwijk (ZH) op 10 dec 1922. Weintje werd ongeveer 25 jaar.

Weintje trouwt Stolwijk (ZH) op 20 jul 1917 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Gerhard Joseph Tillemans, zoon van Gerhard Tillemans en Gerarda van Asten. Gerhard Joseph is geboren Waddinxveen (ZH) rond 1892.

9  Janus Huijsman is geboren rond 1898, overleden Stolwijk (ZH) op 22 aug 1898.

10  Johanna Adriana Huijsman is geboren Stolwijk (ZH) rond 1901.

Johanna Adriana trouwt Stolwijk (ZH) op 8 apr 1921 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Joseph Johannes Tillemans, zoon van Gerhard Tillemans en Gerarda van Asten. Joseph Johannes is geboren Waddinxveen (ZH) rond 1895.

XI-E  Jacobus Huisman, zoon van Arie Huisman (X-K) en Neeltje Geneugelijk, arbeider, koopman en landbouwer, is geboren Streefkerk (ZH) op 17 feb 1846, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 5 mrt 1917. Jacobus werd 71 jaar.

Jacobus trouwt Streefkerk (ZH) op 6 sep 1872 Erkenning 1 kind op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaasje Bouwman, dochter van Arie Bouwman en Catharina Hakkesteeg. Klaasje is geboren Streefkerk (ZH) op 19 dec 1843, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 3 jan 1928. Klaasje werd 84 jaar.

Van Jacobus en Klaasje zijn tien kinderen bekend:

1  Cathrina Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 22 jul 1867 (als Catharina Bouwman).

Cathrina trouwt Alblasserdam (ZH) op 9 feb 1911 op 43-jarige leeftijd met de 47-jarige Lavinus Zoeteman, zoon van Bastiaan Zoeteman en Neeltje den Hartog. Lavinus is geboren Alblasserdam (ZH) op 27 mei 1863.

2  Neeltje Huisman is geboren Streefkerk (ZH) op 3 mrt 1873, overleden Streefkerk (ZH) op 13 feb 1927. Neeltje werd 53 jaar.

Neeltje was gehuwd met Arie Braanker.

3  Arie Huisman, werkman en ijzerschaver en -boorder, is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 16 feb 1875.

Arie trouwt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 22 jan 1903 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Willempje van Stek, dochter van Wijnand van Stek en Wijntje Ruiter. Willempje is geboren Alblasserdam (ZH) op 11 aug 1880, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 3 nov 1947. Willempje werd 67 jaar.

4  Gerrit Huisman is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 24 jul 1878, overleden Rotterdam (ZH) op 23 sep 1947. Gerrit werd 69 jaar.

Gerrit trouwt Alblasserdam (ZH) op 22 mrt 1906 op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Maria Schaarman, dochter van Johannes Adam Schaarman en Adriana Elisabeth van Breningen. Johanna Maria is geboren Alblasserdam (ZH) op 7 sep 1882, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 9 jun 1945. Johanna Maria werd 62 jaar.

5  Teunis Huisman is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 16 okt 1880, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 1 nov 1880.

6  Fijgje Huisman is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 16 okt 1880, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 6 nov 1880.

7  Fijgje Huisman is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 22 jul 1882, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 24 jun 1953. Fijgje werd 70 jaar.

Fijgje trouwt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 8 mei 1907 op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Stam, zoon van Jan Stam en Hendrika Streefland. Jan, timmerman, is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 16 sep 1881, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 2 jun 1961. Jan werd 79 jaar.

8  Pieter Huisman, smid, is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 13 sep 1885.

Pieter trouwt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 1 mei 1919 op 33-jarige leeftijd met de 33-jarige Anna de Haan, dochter van Dirk de Haan en Aartje de Leeuw. Anna is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 30 jul 1885.

9  Jacoba Huisman is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 9 mei 1887, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 10 jul 1887.

10  Teunis Huisman is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 23 feb 1890, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 13 mei 1891. Teunis werd 1 jaar.

XI-F  Leendert Huisman, zoon van Cornelis Huisman (X-P) en Willempje Broer, werkman, is geboren Brandwijk (ZH) op 14 nov 1818, overleden Oud-Alblas (ZH) op 15 okt 1876. Leendert werd 57 jaar.

Vestigde zich op 14.11.1854 met vrouw en twee kinderen aan het Oosteind, Zuidzijde No 9 in Oud Alblas. Verhuist later naar kom Noordzijde No 193.
<137>

Leendert trouwt Meerkerk (ZH) op 14 mei 1847 op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Hermina de Jong, dochter van Jan de Jong en Neeltje Heikoop. Hermina is geboren Meerkerk (ZH) op 5 feb 1825, overleden Oud-Alblas (ZH) op 8 mei 1896. Hermina werd 71 jaar.

Van Leendert en Hermina zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelis Huisman, gemeente veldwachter, is geboren Molenaarsgraaf (ZH) op 13 aug 1848, Ned. Herv. gedoopt, overleden Streefkerk (ZH) op 1 jul 1905. Cornelis werd 56 jaar.

Hij verhuist in mei 1877, een maand voor zijn huwelijk met Cornelia Hartkoorn, al naar Streefkerk. Hij heeft dan al zijn aanstelling als veldwachter. Zij volgt hem in november.
<138>

Cornelis trouwt Oud-Alblas (ZH) op 7 jun 1877 op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia Hartkoorn, dochter van Pieter Hartkoorn en Sijgje van Dulst. Cornelia, vroedvrouw, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 26 sep 1854, overleden Gouda (ZH) op 29 apr 1936. Cornelia werd 81 jaar.

Zij verhuist op 23 oktober 1905, na de dood van haar man, met enkele kinderen naar Gouda. In 1920 woont zij bij haar dochter Sijgje op de Markt 41.
<139>

2  Jan Huisman, werkman, is geboren Molenaarsgraaf (ZH) op 31 jan 1851, overleden Oud-Alblas (ZH) op 11 sep 1917. Jan werd 66 jaar.

Hij verhuist in februari 1864 naar Sliedrecht.
<140>

Jan trouwt Oud-Alblas (ZH) op 20 feb 1873 op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Elizabeth Verweerd, dochter van Gerrit Verweerd en Sijgje van Dulst. Elizabeth is geboren Oud-Alblas (ZH) op 3 okt 1849, overleden Oud-Alblas (ZH) op 6 feb 1897. Elizabeth werd 47 jaar.

3  Willempje Huisman is geboren Molenaarsgraaf (ZH) op 29 nov 1853, overleden Molenaarsgraaf (ZH) op 10 jan 1856. Willempje werd 2 jaar.

4  doodgeboren kind Huisman is doodgeboren Oud-Alblas (ZH) op 18 nov 1856.

5  Jan Cornelis Huisman, koopman, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 20 okt 1857, overleden Oud-Alblas (ZH) op 8 mei 1916. Jan Cornelis werd 58 jaar.

Volgens het bev.reg. van Oud Alblas (1860-1880; folio 11) woont hij na het overlijden van zijn vader in 1876 in het ouderlijk huis met zijn moeder, vrouw en twee zoons.
<141>

Jan Cornelis trouwt Oud-Alblas (ZH) op 30 apr 1885 op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Verwaal, dochter van Teunis Verwaal en Bastiaantje Kok. Grietje is geboren Streefkerk (ZH) op 24 jan 1859, overleden Oud-Alblas (ZH) op 8 apr 1910. Grietje werd 51 jaar.

6  Willempje Hermina Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 30 okt 1860, overleden Oud-Alblas (ZH) op 13 jan 1927. Willempje Hermina werd 66 jaar.

Willempje Hermina trouwt Oud-Alblas (ZH) op 25 mei 1882 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Arie Hartkoorn, zoon van Pieter Hartkoorn en Sijgje van Dulst. Arie, bouwknecht, is geboren Oud-Alblas (ZH) op 6 okt 1859, overleden Alblasserdam (ZH) op 20 nov 1946. Arie werd 87 jaar.

7  Neeltje Lena Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 21 nov 1863, overleden Oud-Alblas (ZH) op 15 nov 1870. Neeltje Lena werd 6 jaar.

8  Jannigje Janna Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 28 nov 1866, overleden Oud-Alblas (ZH) op 9 feb 1867.

9  Jannigje Janna Huisman is geboren Oud-Alblas (ZH) op 13 sep 1868, overleden Oud-Alblas (ZH) op 15 dec 1870. Jannigje Janna werd 2 jaar.

XI-G  Rokus Huisman, zoon van Bastiaan Huisman (X-Q) en Lena Koogje, is geboren Bergambacht (ZH) op 25 okt 1826, overleden Gouderak (ZH) op 21 mrt 1902. Rokus werd 75 jaar.

Rokus trouwt Moordrecht (ZH) op 5 jun 1852 op 25-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Krijntje de Bruijn, dochter van Jan de Bruijn en Geertrui van Vliet. Krijntje is geboren Gouderak (ZH) op 5 sep 1822, overleden Moordrecht (ZH) op 17 dec 1866. Krijntje werd 44 jaar.

Van Rokus en Krijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Bastiaan Huisman is geboren Moordrecht (ZH) op 16 mrt 1853, verdronken op 9 jul 1878 (Lijk gevonden op 17-07-1878 op den oever der Maas, herkend door de vader aan de kledingstukken. Overlijdensdatum niet bekend. Overboord geslagen op 9 juli tussen Zwartewaal en Nieuwesluis.), als overleden aangegeven Brielle (ZH) op 18 jul 1878. Bastiaan werd 25 jaar.

2  Jan Huisman is geboren Moordrecht (ZH) op 6 okt 1856.

3  Johanna Huisman is geboren Moordrecht (ZH) op 26 aug 1858, overleden Moordrecht (ZH) op 24 okt 1859. Johanna werd 1 jaar.

4  Johanna Huisman is geboren Moordrecht (ZH) op 18 jul 1861.

Johanna trouwt Gouderak (ZH) op 18 nov 1898 op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 44-jarige Pieter Brussee. Pieter is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) rond 1854.

5  Willem Huisman is geboren Moordrecht (ZH) op 27 nov 1864, overleden Moordrecht (ZH) op 24 sep 1865.

6  Willem Huisman is geboren Moordrecht (ZH) op 20 mei 1866, overleden Moordrecht (ZH) op 7 jul 1866.

Rokus trouwt Moordrecht (ZH) op 14 nov 1867 op 41-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Maria de Jong, dochter van Arie de Jong en Sijgje de Bruijn. Maria is geboren rond 1837.

Van Rokus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

7  Lena Huisman is geboren Moordrecht (ZH) op 13 sep 1868.

Lena trouwt Gouderak (ZH) op 4 nov 1893 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Gerrit de Bruijn. Gerrit is geboren Gouderak (ZH) rond 1860.

8  Sijtje Huisman is geboren Moordrecht (ZH) op 9 apr 1870, overleden Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 18 mei 1881. Sijtje werd 11 jaar.

9  Rokus Huisman is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 2 sep 1873.

Rokus trouwt Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 5 okt 1900 op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Maartje Trouwborst, dochter van Jan Trouwborst en Cornelia Verburg. Maartje is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) rond 1879.

10  Arie Huisman is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 15 mrt 1877.

Arie trouwt Moordrecht (ZH) op 24 mrt 1900 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Stijntje Bloot, dochter van Arij Bloot en Stijntje Vermeij. Stijntje is geboren Moordrecht (ZH) rond 1881.

11  Bastiaan Huisman is geboren Ouderkerk aan den IJssel (ZH) op 11 mei 1880.

XI-H  Marinus Huisman, zoon van Kornelis Huisman (X-S) en Maria Jacoba Mouthaan, is geboren Vlissingen (Zld) op 3 jan 1857, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 20 dec 1936. Marinus werd 79 jaar.

Marinus trouwt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 23 aug 1884 op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Adriana de Bondt, dochter van Adrianus de Bondt en Johanna Kemp. Adriana is geboren Zwijndrecht (ZH) rond 1848, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 29 mei 1926. Adriana werd ongeveer 78 jaar.

Van Marinus en Adriana zijn drie kinderen bekend:

1  Adrianus Huisman is geboren Alblasserdam (ZH) op 19 sep 1884.

Adrianus trouwt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 1 mrt 1906 op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Teuna Erkelens, dochter van Cornelia Erkelens. Teuna is geboren Oud-Alblas (ZH) rond 1883, overleden Nieuw-Lekkerland (ZH) op 7 aug 1936. Teuna werd ongeveer 53 jaar.

2  Maria Jacoba Huisman is geboren Alblasserdam (ZH) op 5 mei 1886.

Maria Jacoba trouwt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 20 okt 1910 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Gerrit Berkouwer, zoon van Arie Berkouwer en Adriaantje Noorland. Gerrit is geboren Zwijndrecht (ZH) rond 1887.

3  Huiberdina Maria Huisman is geboren Nieuw-Lekkerland (ZH) op 12 sep 1891.

Huiberdina Maria trouwt Nieuw-Lekkerland (ZH) op 12 okt 1916 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Cornelis Snijders, zoon van Leendert Snijders en Hendrika van der Pligt. Cornelis is geboren Mijnsheerenland (ZH) rond 1889.

XI-I  Johannes Huisman, zoon van Gerrit Huisman (X-U) en Lijsje Smits, is geboren Giessendam (ZH) op 16 feb 1882, overleden op 26 jan 1965. Johannes werd 82 jaar.

Johannes trouwt Sliedrecht (ZH) op 21 okt 1905 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Gerdina Visser. Johanna Gerdina is geboren Sliedrecht (ZH) op 12 feb 1880, overleden op 23 aug 1972. Johanna Gerdina werd 92 jaar.

Van Johannes en Johanna Gerdina zijn zes kinderen bekend:

1  Lijsje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 15 nov 1906.

Lijsje trouwt Giessendam (ZH) met Dirk den Uil. Dirk is geboren Giessendam (ZH) op 6 sep 1903, overleden op 2 feb 1973. Dirk werd 69 jaar.

2  Cornelis Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 18 sep 1908.

Cornelis trouwt Giessendam (ZH) op 10 jun 1933 op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Elizabeth van Heukelom. Elizabeth is geboren Hardinxveld (ZH) op 19 aug 1911.

3  Anna Pieternella Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 4 jul 1912.

Anna Pieternella trouwt Giessendam (ZH) met Adrianus Boer. Adrianus is geboren Sliedrecht (ZH) op 3 jan 1919.

4  Pietertje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 19 jun 1914.

Pietertje trouwt Giessendam (ZH) met Johannes Dubbeldam. Johannes is geboren op 25 aug 1919, overleden op 4 dec 1975. Johannes werd 56 jaar.

5  Gerrit Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 10 sep 1917.

Gerrit was gehuwd met Jacoba Chatarina de Groot. Jacoba Chatarina is geboren Rotterdam (ZH) op 7 sep 1919.

6  Johanna Gerdina Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 19 feb 1925.

Johanna Gerdina trouwt Giessendam (ZH) op 24 jul 1945 op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Marinus van der Weiden. Marinus, wonende Wijngaarden (ZH), is geboren op 19 nov 1919.

XI-J  Pietertje Huisman, dochter van Jacob Huisman (X-V) en Huibertje Oldenburg, is geboren Giessendam (ZH) op 8 dec 1873, overleden Hardinxveld-Giessendam (ZH) in 1970. Pietertje werd 97 jaar.

Pietertje was gehuwd met Bastiaan de Mik. Bastiaan is geboren rond 1899, overleden Hardinxveld-Giessendam (ZH) in 1969. Bastiaan werd ongeveer 70 jaar.

Van Bastiaan en Pietertje is een kind bekend:

1  Leendert de Mik is geboren Giessendam (ZH) rond 1905.

Leendert trouwt Giessendam (ZH) op 11 okt 1932 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Judith Huisman, dochter van Cornelis Huisman (XI-L) en Maaike Verwoerd. Judith is geboren Giessendam (ZH).

XI-K  Tijs Huisman, zoon van Jacob Huisman (X-V) en Huibertje Oldenburg, hoepelmaker, is geboren Giessendam (ZH) op 6 dec 1877, overleden Giessendam (ZH) op 20 nov 1967. Tijs werd 89 jaar.


<142>

Tijs trouwt Giessendam (ZH) op 28 apr 1900 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Jannigje van der Berg, dochter van Johannes van der Berg en Dirkje den Breejen. Jannigje is geboren Hardinxveld (ZH) op 12 aug 1878, overleden Hardinxveld-Giessendam (ZH) op 29 okt 1966. Jannigje werd 88 jaar.

Van Tijs en Jannigje zijn vijftien kinderen bekend:

1  Huibertje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 8 sep 1900.

Huibertje trouwt Giessendam (ZH) op 31 okt 1923 op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Leendert de Kok, zoon van Teunis de Kok en Lena van Noordennen. Leendert, scheepmaker, wonende Dordrecht (ZH), is geboren Hardinxveld (ZH) op 23 jul 1899.

2  Johannes Huisman, manufacturier, is geboren Giessendam (ZH) op 9 nov 1902, overleden na 1978. Johannes werd minstens 76 jaar.

Johannes trouwt Sliedrecht (ZH) op 4 okt 1927 op 24-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Maria Cleton, dochter van Willem Adriaan Cleton en Jozina Bakker. Maria is geboren Sliedrecht (ZH) op 17 apr 1906, overleden Hardinxveld-Giessendam (ZH) op 8 feb 1959. Maria werd 52 jaar. Johannes trouwt Hardinxveld-Giessendam (ZH) op 11 jun 1969 op 66-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Adriana Slob, dochter van Govert Slob en Geertje Rietveld. Adriana is geboren Hardinxveld (ZH) op 30 nov 1923.

3  Dirkje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 19 dec 1903.

Dirkje trouwt Giessendam (ZH) op 28 apr 1923 op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Koppelaar, zoon van Nicolaas Koppelaar en Fijgje Leenman. Jan, schipper, is geboren op 19 jan 1901.

4  Jacob Huisman, kantonnier, is geboren Giessendam (ZH) op 23 aug 1905.

Jacob trouwt Giessendam (ZH) op 14 okt 1930 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelia Adriana Leeuwestein, dochter van Arie Leeuwestein en Pieternella Cornelia de Raad. Cornelia Adriana is geboren Sliedrecht (ZH) op 30 mei 1906.

5  Hendrik Huisman, aannemer, is geboren Giessendam (ZH) op 24 apr 1907.

Hendrik trouwt Giessendam (ZH) op 11 apr 1933 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Pietertje van Tuyl, dochter van Jan van Tuyl en Engelbertha van Herpen. Pietertje is geboren Hardinxveld (ZH) op 20 sep 1908.

6  Teunis Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 2 sep 1908.

Teunis trouwt Giessendam (ZH) met Willemijntje de Boon, dochter van Pieter de Boon en Klaziena Schreuders. Willemijntje is geboren Hardinxveld (ZH) op 13 apr 1909, overleden Gorinchem (ZH) op 29 jan 1973. Willemijntje werd 63 jaar.

7  Leendert Huisman, rijswerker, is geboren Giessendam (ZH) op 31 okt 1909.

Leendert trouwt Giessendam (ZH) met Helena Teuna de Kok, dochter van Jan de Kok en Neeltje Weppelman. Helena Teuna is geboren Hardinxveld (ZH) op 10 okt 1911.

8  Hendrika Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 10 nov 1911.

Hendrika trouwt Giessendam (ZH) op 26 mei 1936 op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Adam Ooms, zoon van Jan Ooms en Neeltje Huizer. Jan Adam is geboren Hardinxveld (ZH) op 15 okt 1908, overleden Hardinxveld-Giessendam (ZH) op 23 jul 1968. Jan Adam werd 59 jaar.

9  Tijs Huisman, rijswerker, is geboren Giessendam (ZH) op 18 jan 1913.

Tijs trouwt Giessendam (ZH) op 5 mei 1945 op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Maria Kwakernaak, dochter van Leendert Kwakernaak en Maria Bakker. Maria is geboren Sliedrecht (ZH) op 14 mrt 1912.

10  Jan Huisman, steigermaker, is geboren Giessendam (ZH) op 27 feb 1914.

Jan trouwt Giessendam (ZH) op 27 jan 1948 op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Sijgje Cornelia Huizer, dochter van Gijsbert Huizer en Wilhelmina Laurina Brandt. Sijgje Cornelia is geboren Hardinxveld (ZH) op 28 jun 1917.

11  Giel Huisman, meubelmaker, is geboren Giessendam (ZH) op 9 apr 1915.

Giel trouwt Giessendam (ZH) op 4 apr 1939 op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jozina Broere, dochter van Cornelis Broere en Aaltje Muilwijk. Jozina is geboren Giessendam (ZH) op 25 apr 1914.

12  Metje Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 22 aug 1916.

Metje trouwt Den Helder (NH) op 27 okt 1938 op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige Aalbert de Boon, zoon van Pieter de Boon en Klaziena Schreuders. Aalbert, wonende Dordrecht (ZH), is geboren Hardinxveld (ZH) op 19 dec 1905, overleden Dordrecht (ZH) op 11 dec 1972. Aalbert werd 66 jaar.

13  Gerrit Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 20 okt 1917, overleden Giessendam (ZH) op 18 jul 1919. Gerrit werd 1 jaar.

14  Gerrit Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 7 jul 1920, overleden Utrecht (Utr) op 20 apr 1949. Gerrit werd 28 jaar.

Gerrit trouwt Sliedrecht (ZH) op 13 sep 1941 op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Maaike de Jong, dochter van Arie de Jong en Maaike van Golverdingen. Maaike is geboren Arkel (ZH) op 29 jun 1922.

Maaike is later gehuwd (2) met Arie Huisman.<143,144>

15  Berthus Philippus Huisman, vletschipper, wonende Papendrecht (ZH), is geboren Giessendam (ZH) op 7 dec 1921.

Berthus Philippus trouwt Tilburg (NBr) op 3 apr 1945 op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna Geertruida Dubbeldam, dochter van Andries Dubbeldam en Catharina Garskamp. Anna Geertruida is geboren Giessendam (ZH) op 31 aug 1924.

XI-L  Cornelis Huisman, zoon van Herbert Huisman (X-W) en Trijntje Dogger, is geboren Giessendam (ZH) op 14 aug 1880.

Cornelis trouwt Giessendam (ZH) op 15 okt 1904 op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Maaike Verwoerd, dochter van Willem Verwoerd en Hendriksje de Krijger. Maaike is geboren Giessendam (ZH) op 29 jan 1882.

Van Cornelis en Maaike zijn twee kinderen bekend:

1  Hendriksje Huisman.

Hendriksje trouwt Giessendam (ZH) op 17 apr 1929 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Adriaan Gerrit Baas, zoon van Jan Cornelis Baas en Jaapje Baardman. Adriaan Gerrit is geboren Giessendam (ZH) rond 1906.

2  Judith Huisman is geboren Giessendam (ZH).

Judith trouwt Giessendam (ZH) op 11 okt 1932 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Leendert de Mik, zoon van Bastiaan de Mik (XI-J) en Pietertje Huisman. Leendert is geboren Giessendam (ZH) rond 1905.

XI-M  Arie Huisman, zoon van Jacob Huisman (X-Y) en Marigje de Wit, is geboren Giessendam (ZH) op 25 okt 1877, overleden Giessendam (ZH) op 19 feb 1945. Arie werd 67 jaar.

Arie trouwt Hardinxveld (ZH) op 31 mei 1902 op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirkje de Ruiter, dochter van Dirk de Ruiter en Pietertje Stuij. Dirkje is geboren Hardinxveld (ZH) op 1 sep 1878.

Van Arie en Dirkje zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH).

Jacob trouwt Rotterdam (ZH) op 30 sep 1925 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Marigje Baartman, dochter van Matthijs Baartman en Aartje van der Sterren. Marigje is geboren Sliedrecht (ZH) rond 1906.

2  Dirk Huisman is geboren Giessendam (ZH), overleden Giessendam (ZH) op 13 apr 1938. Dirk werd 33 jaar.

Dirk was gehuwd met Johanna Sluimer.

3  Marrigje Huisman is geboren Giessendam (ZH).

Marrigje trouwt Giessendam (ZH) op 13 dec 1927 op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Nicolaas Koppelaar, zoon van Nicolaas Koppelaar en Fijgje Leenman. Nicolaas is geboren Giessendam (ZH) rond 1903.

4  Cornelia Huisman is geboren Giessendam (ZH), overleden Giessendam (ZH) op 14 mei 1909.

XI-N  Jacob Huisman, zoon van Jacob Huisman (X-Y) en Marigje de Wit, is geboren Giessendam (ZH) op 22 mei 1885.

Jacob trouwt Giessendam (ZH) op 28 dec 1907 op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Aagje Annigje van de Minkelis, dochter van Arie van de Minkelis en Neeltje Alting. Aagje Annigje is geboren Giessendam (ZH) op 26 aug 1885.

Van Jacob en Aagje Annigje is een kind bekend:

1  Jacob Huisman is geboren Giessendam (ZH), overleden Giessendam (ZH) op 23 dec 1911.

XI-O  Jacob Huisman, zoon van Tijs Huisman (X-Z) en Jobje van der Vlies, wonende Gouda (ZH), is geboren Giessendam (ZH) op 22 mei 1913, overleden Gouda (ZH) op 13 feb 1967. Jacob werd 53 jaar.


<145>

Jacob trouwt Gouda (ZH) op 15 jan 1947 op 33-jarige leeftijd met de 33-jarige Neeltje Cornelia Koomans van den Dries, dochter van Leendert Koomans van den Dries en Segerina Pieternella Oostdijck. Neeltje Cornelia Koomans is geboren Fijnaart en Heiningen (NBr) op 12 feb 1913, overleden Gouda (ZH) op 26 aug 1985. Neeltje Cornelia Koomans werd 72 jaar.

Neeltje Cornelia Koomans was eerder gehuwd (1) met Reinier Veerman.<146,147>

Van Jacob en Neeltje Cornelia Koomans zijn drie kinderen bekend:

1  Thijs Huisman, wonende Gouda (ZH), is geboren Gouda (ZH) op 2 apr 1948.

Thijs trouwt Gouda (ZH) op 15 nov 1973 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Willempje Hendrina Schouten. Willempje Hendrina is geboren Vlaardingen (ZH) op 7 sep 1948.

2  Hermanus Leendert Huisman, wonende Gouda (ZH), is geboren Gouda (ZH) op 16 jan 1950.


<148>

Hermanus Leendert trouwt Gouda (ZH) op 10 sep 1974 op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Jannetje Cornelia Mak. Jannetje Cornelia is geboren Schiedam (ZH) op 1 nov 1954.

3  Jobje Segerina Huisman is geboren Gouda (ZH) op 27 apr 1951.

Jobje Segerina is gehuwd met Gerardus Marie Jozeph Peter Stams. Gerardus Marie Jozeph Peter is geboren op 20 nov 1949.

XI-P  Pieter Bezemer, zoon van Pieter Bezemer (X-AC) en Cornelia Huijsman, is geboren Giessendam (ZH) op 21 jun 1876, overleden Hardinxveld-Giessendam (ZH) op 30 okt 1957. Pieter werd 81 jaar.

Pieter trouwt Giessendam (ZH) op 15 okt 1898 op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Pietertje de Ruiter. Pietertje is geboren Hardinxveld (ZH) op 30 nov 1878, overleden Dordrecht (ZH) op 6 nov 1952. Pietertje werd 73 jaar.

Pieter en Pietertje hebben samen zeven kinderen, onder wie:

1  Geertje Bezemer is geboren Giessendam (ZH) op 8 jan 1899, overleden Dordrecht (ZH) op 14 okt 1982. Geertje werd 83 jaar.

Geertje trouwt Giessendam (ZH) op 31 jan 1920 op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Bastiaan Machiel Huisman, zoon van Arie Huisman (XI-Q) en Willempje Stabij. Bastiaan Machiel is geboren Giessendam (ZH) op 9 jan 1900, overleden Nijmegen (Gld) op 4 okt 1924. Bastiaan Machiel werd 24 jaar.

XI-Q  Arie Huisman, zoon van Bastiaan Machiel Huisman (X-AD) en Gerrigje Brouwer, is geboren Giessendam (ZH) op 15 jun 1870, overleden Giessendam (ZH) op 15 jan 1946. Arie werd 75 jaar.

Arie trouwt Giessendam (ZH) op 23 apr 1898 op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Willempje Stabij, dochter van Willem Stabij en Neeltje Kroos. Willempje is geboren Sliedrecht (ZH) rond 1876.

Van Arie en Willempje zijn vier kinderen bekend:

1  Bastiaan Machiel Huisman is geboren Giessendam (ZH) op 9 jan 1900, overleden Nijmegen (Gld) op 4 okt 1924. Bastiaan Machiel werd 24 jaar.

Bastiaan Machiel trouwt Giessendam (ZH) op 31 jan 1920 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Geertje Bezemer, dochter van Pieter Bezemer (XI-P) en Pietertje de Ruiter. Geertje is geboren Giessendam (ZH) op 8 jan 1899, overleden Dordrecht (ZH) op 14 okt 1982. Geertje werd 83 jaar.

2  doodgeboren kind Huisman is doodgeboren Giessendam (ZH) op 23 okt 1900.

3  doodgeboren kind Huisman is doodgeboren Giessendam (ZH) op 3 apr 1902.

4  Gerrigje Adriana Huisman is geboren Giessendam (ZH) in 1903, overleden Giessendam (ZH) op 15 jul 1903.

XI-R  Leendert Huisman, zoon van Bastiaan Machiel Huisman (X-AD) en Gerrigje Brouwer, is geboren Giessendam (ZH) op 30 aug 1875.

Leendert trouwt Utrecht (Utr) op 9 mei 1906 op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Antonia Westerman, dochter van Christiaan Westerman en Clasina Verhaak. Antonia is geboren Utrecht (Utr) rond 1880.

Van Leendert en Antonia zijn drie kinderen bekend:

1  Klazina Huisman is geboren Giessendam (ZH).

Klazina trouwt Rotterdam (ZH) op 22 sep 1926 op 18-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem van Dongen, zoon van Adam van Dongen en Willemijntje Bos. Willem is geboren Rotterdam (ZH) in 1904.

2  Gerritje Huisman is geboren Giessendam (ZH).

Gerritje trouwt Rotterdam (ZH) op 21 mrt 1934 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Cornelis de Wit, zoon van Johannes de Wit en Jacoba Kralt. Cornelis is geboren 's-Gravenhage (ZH) rond 1908.

3  Johannes Christiaan Huisman is geboren Giessendam (ZH).

Johannes Christiaan trouwt Rotterdam (ZH) op 12 sep 1934 op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Peternella Stevens. Peternella is geboren Rotterdam (ZH) rond 1916.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 1 januari 2016 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door F.Ph. Jantzen, EPE.

1)  J.Heijns, Weesk. NL nr3.

2)  Bron: WK N.L.

3)  Bronnen: Onze Voorouders in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland Blz.155; Verpondingen en Heffingen in de Alblasserwaard (1997); Werenkroniek Bleskensgraaf; ORA Wijngaarden.

4)  bron: .jarodomi.nl/famtr-eikelb

5)  Bron: OV 1996; Onze voorouders Alblasserdam en Nw. Lekkerland.

6)  Bron: Onze voorouders in A en N-L blz 147.

7)  Bron: J.Heijns.

8)  Bronnen: Onze voorouders in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, p.193; O.V. 1996.

9)  Bron kinderen: ORA Blesgr.2

10)  Jan Polsbroek. Jan is geboren rond 1588.

11)  Neeltgen trouwt in 1650 met Arien.

12)  Arien Ariensz. de Jongh. Arien, wonende Bleskensgraaf (ZH), is geboren rond 1619. In 1667 wordt hij in Bleskensgraaf aangeslagen voor de 200e penning.

13)  Bron: J.Heijns: RNL 13/2 .

14)  Bron: ORA Dordrecht inv.nr. 154-C. (L.v.d. Hoeven)

15)  Bron: ORA Blesgr.2

16)  Cornelis trouwt (kerk) Ridderkerk (ZH) op 21 mei 1646 met Barber.

17)  Barber Cleijsen van Driel. Barber is geboren rond 1621 en afkomstig uit Ridderkerk (ZH).

18)  Bron: Heijns H16b; Kwartierstatenboek Alblasserwaard, enz.; Verpondingen en Heffingen in de Alblasserwaard (1997).

19)  Bron: ORA Blesgr.10 en 62. (origineel niet gevonden: tussen 1666 en 1668 ontbreekt folio over 1667); ORA Blesgr.3, fol.11. c.a.

20)  bron: ORA Blesgr.4. fol. 21.

21)  Bron: R.A. Z.H., ORA Blesgr.4 fol. 17 en 18; RA nr 18/3 (schuldboek Brandwijk en Gijbeland).

22)  Bron: ORA Bleskensgraaf p.101 door J.E.Heijns (2000).

23)  Bronnen: DTL Blesgr; Rekenkamer ter Auditie 13, fol. 177; ORA Blesgr.4, fol. 17.

24)  Bron: Rekenkamer ter Auditie 13, fol 177; ONA Dordr. 446 f.96 20-7-1685.

25)  Bron: ORA Blesgr.4, fol. 21.

26)  Bron: ORA Blesgr.3, fol. 7en 9.

27)  Bron: ORA Molenaarsgraaf (2001) 25-4-1717.

28)  Bronnen: Enno van der Graaf; ORA Molenaarsgraaf (2001) 25-4-1717.

29)  Bron: ORA Molenaarsgraaf (2001) 25-4-1717.

30)  L.vd Hoeven.

31)  Bron: Kwstbk Albl.waard enz.

32)  Werenkroniek Wijngaarden p.92.

33)  Werenkroniek Wijngaarden p.87.

34)  Werenkroniek Wijngaarden p.62.

35)  Bron: Kwartierstatenboek alblasserwaard, enz.

36)  Bron: Kwartierstatenboek alblasserwaard, enz.

37)  neeltje was in 1716 zijn weduwe (werenkroniek Wijngaarden p.63)

38)  Leendert Claassen 't Riet. Leendert is geboren rond 1672.

39)  Bron: zie Gerrit Jansen Huisman.

40)  Niesje trouwt (kerk) Lekkerkerk (ZH) op 17 mei 1699 met Jasper.

41)  Jasper Claesse den Blieck. Jasper is geboren rond 1669.

42)  Bron: ORA Bleskrnsgraaf door J.E.Heijns (2000).

43)  Bron: ORA Bleskensgraaf p.101, 113 door J.E.Heijns (2000).

44)  Bron: GYB 1/2 34.

45)  Pieternella trouwt (kerk) rond 1675 met Arien.

46)  Arien Jansen Bakker. Arien is geboren rond 1645, overleden voor apr 1685. Arien werd hoogstens 40 jaar. Hij verkoopt in 1672 land aan Cornelis Poulisse Sterrenburg (zie aldaar).

47)  Bron: J.Heijns.

48)  Bron: ORA Bleskensgraaf p.86 door J.E.Heijns (2000).

49)  Bron: ORA Wijngaarden, J.Heijns.

50)  Werenkroniek Wijngaarden p.70.

51)  Jan trouwt (kerk) Wijngaarden (ZH) op 9 jun 1709 met Neeltje.

52)  Neeltje Jans Hofwegen, dochter van Jan Jacobs en Mariken Jacobs. Neeltje is geboren rond 1654, overleden Wijngaarden (ZH) in 1717. Neeltje werd ongeveer 63 jaar.

53)  Jan trouwt (kerk) Wijngaarden (ZH) op 11 sep 1718 met Baartje.

54)  Baartje Willems Streefkerk. Baartje is geboren rond 1693 en afkomstig uit Gijbeland (ZH). Haar oom Hendrik Pietersz. Swartbol uit Bleskensgraaf geeft, omdat haar ouders zijn overleden, toestemming voor het huwelijk.

55)  Werenkroniek Wijngaarden p.92.

56)  Werenkroniek Wijngaarden p.87.

57)  Bron: KW XVII.

58)  Bron: ORA Blesgr.4 fol.17

59)  Bronnen: Werenkroniek Wijngaarden p. 29; ORA Molenaarsgraaf.

60)  Bron: W1, p60

61)  Bron: ORA Molenaarsgraaf (2001) 25-4-1717.

62)  Bron overl: Kwartierst.boek Alblw. enz.

63)  Bron: J. Heijns S16.

64)  Bronnen: Heijns T16a; ORA Molenaarsgraaf (2001).

65)  Bron: Kwartierstatenboek Albaserwaard enz.

66)  Bron: OV 1984.

67)  Bron: GN 1984.

68)  Bron: Jako Sterrenburg.

69)  Jan Ariensz Hartog. Jan is geboren rond 1702.

70)  Bron: Heijns F15.

71)  bron: Akten van indemniteit Krimpenerwaard 1695-1814; Gaarder Bergambacht.

72)  bronnen: doopboek Berkenwoude; Gaarder Bergambacht.

73)  Barbara trouwt (kerk) Alblasserdam (ZH) op 15 dec 1779 met Hermanus.

74)  Hermanus Leendertsz Pijl. Hermanus is gedoopt Oud-Alblas (ZH) op 11 jul 1756.

75)  Bron: Kwartierst.boek Alblw. enz.

76)  Bron:Kwst.boek Albl. enz.

77)  Bron:Kwst.boek Albl. enz.

78)  Bron: Kw XIV.

79)  Aaltje gaat in ondertrouw Sliedrecht (ZH) op 11 jul 1783 met Baan.

80)  Baan Ariensz. Baan. Baan is geboren rond 1753.

81)  Doopgetuige in februari 1788.

82)  Lena gaat in ondertrouw Sliedrecht (ZH) op 8 feb 1788 met Marcelis.

83)  Marcelis Groenewegen. Marcelis is geboren rond 1758.

84)  Bron: Kronieken 1998-1.

85)  Willem trouwt Stolwijk (ZH) op 8 mrt 1767 met Eigje.

86)  Jan Pieterse de Bouter. Jan is geboren rond 1742.

87)  Eigje Tysse Verkaijk. Eigje is geboren rond 1742. Eigje was eerder gehuwd (1) met Jan Pieterse de Bouter.

88)  bronnen: doopregister Bergambacht; Akten van indemniteit Kr.waard.

89)  (zie Den Toom)

90)  Teunis van Muggen. Teunis is geboren rond 1750.

91)  Rudolf trouwt Alblasserdam (ZH) op 31 dec 1823 met Jannigje.

92)  Jannigje Stout. Jannigje is gedoopt Alblasserdam (ZH) op 4 jun 1797, overleden Alblasserdam (ZH) op 26 aug 1834. Jannigje werd 37 jaar.

93)  acte nog te zien

94)  Ariaantje gaat in ondertrouw Stolwijk (ZH) op 6 feb 1756 met Daam.

95)  Daam Aartse Boer. Daam is gedoopt Stolwijk (ZH) op 5 mrt 1730.

96)  Jannigje trouwt Stolwijk (ZH) op 22 sep 1765 met Jacob.

97)  Bron: Gaarder Bergambacht: aangifte lijk vrouw in 1800 en schoonvader in 1801.

98)  Bron: GN 1976

99)  Bron: G.W. Kuijk, Aduard

100)  Bron data en ouders: Freek Huisman, Vlissingen

101)  Bron: Supplementen Ovl.akten 1831 Giessendam.

102)  Geboorteakte slecht leesbaar. Geboortejaar klopt met leeftijd bij geboorteaangiften van zijn kinderen. Hij vernoemt twee kinderen: Baligje en Nicolaas. Ovl volgens Bevreg.

103)  Volgens Bevreg. Op 14-4-1857 geboorteaangifte van een Willemijntje Huisman. Akte ontbreekt. Vader zou al in 1853 ovl. zijn.

104)  volgens Bevreg.

105)  Gerrigje trouwt Sliedrecht (ZH) op 17 jun 1813 met Arie.

106)  Bron: Ad Murck, Rotterdam.

107)  Bron: Ad Murck, Rotterdam.

108)  Bron: huw.bijl. Brandwijk zoon; klapper DTB Bergambacht; Gaarders Bg.

109)  Bron: Holl. St en Naam.II.

110)  Bron: GN 1976.

111)  Grietje trouwt Oud-Alblas (ZH) op 16 apr 1836 met Thomas.

112)  Thomas Nederlof, zoon van Thomas Nederlof en Annigje Brandwijk. Thomas is geboren Wijngaarden (ZH) rond 1803, overleden voor 1841. Thomas werd hoogstens 38 jaar.

113)  Marigje Grootenboer. Marigje is geboren rond 1807, overleden voor 1856. Marigje werd hoogstens 49 jaar.

114)  Bron: Huwelijkse bijlagen.

115)  Elisabeth trouwt Noordeloos (ZH) op 16 aug 1834 met Abram.

116)  Abram de Groot, zoon van Abram de Groot en Maria de Greef. Abram is geboren Benschop (Utr) rond 1808.

117)  Bastiaan den Toom. Bastiaan is geboren rond 1800, overleden voor 1824. Bastiaan werd hoogstens 24 jaar.

118)  Jaapje trouwt Sliedrecht (ZH) op 7 okt 1852 met Bartholomeis.

119)  Petronella trouwt Sliedrecht (ZH) op 20 apr 1850 met Huibert.

120)  Huibert Peursum, zoon van Adriaan Peursum en Lijntje Versluis. Huibert is geboren Sliedrecht (ZH) op 18 mrt 1823, overleden voor 1858. Huibert werd hoogstens 34 jaar.

121)  Bron: Ad Murck, Rotterdam.

122)  Leendert trouwt Schoonhoven (ZH) op 27 mei 1891 met Martje (zie X-M.6).

123)  Martje Huisman, dochter van Jan Huisman (X-M) en Aagje Burger. Martje is geboren Bergambacht (ZH) rond 1850, overleden Lopik (Utr) op 19 mrt 1903. Martje werd ongeveer 53 jaar.

124)  bronnen: Doopboek Bergambacht; Huw.bijl. Brandwijk

125)  bron: huwelijksacte; doc: huw.akte.

126)  Lena trouwt voor 1812 met Dirk.

127)  Dirk Hogendijk. Dirk is overleden op 26 sep 1817.

128)  Peeter trouwt Moordrecht (ZH) op 30 mrt 1844 met Teuntje.

129)  Teuntje Stuit. Teuntje is geboren Gouderak (ZH) op 21 jun 1805, overleden Moordrecht (ZH) op 27 nov 1849. Teuntje werd 44 jaar.

130)  Bron: Kronieken 1998-1.

131)  geb.dat. is akte dat.

132)  N. van Goorstraat 12, 2806RA Gouda (brief d.d. 7-12-1992)

133)  bron: Albert Geurink

134)  Bron: Teun Huisman, Emmen.

135)  bron: Ton Zimmerman.

136)  Bron: Teun Huisman, Emmen; Ton Zimmerman.

137)  bron:BevReg Oud Alblas folio 225 en 147

138)  bron: BevReg Oud Alblas en Streefkerk.

139)  bron: Bev.reg. Sreefkerk; Kiezerslijst Gouda 1920.

140)  bron: Bev.reg. Oud Alblas.

141)  bron: Bev.reg. Oud Alblas.

142)  Bron: G. Huisman, H'veld-G'dam en G.M. Huisman, Haarlem.

143)  Maaike trouwt Gouderak (ZH) op 8 feb 1957 met Arie.

144)  Arie Huisman. Arie is geboren rond 1927. Volgens G. Huisman geboren 18-3-1915, zoon van Arie en Neeltje van Dam. Volgens onze gegevens trouwen zij in 1947.

145)  Bron: H.L. Huisman, Agatha Dekenstraat 8, 2806PP Gouda.

146)  Neeltje Cornelia Koomans trouwt Gouda (ZH) op 1 jun 1938 met Reinier.

147)  Reinier Veerman. Reinier is geboren Gouda (ZH) op 20 nov 1915, gesneuveld aan het Oostfront op 21 jun 1942. Reinier werd 26 jaar.

148)  A. Dekenstraat 8 2806PP Gouda 01820-24842


Index

A, van der

Teunis Hendrikszn (1761) IX-F.

Aa, van der

Geertruida (1884) XI-C.1; Jannigje (1793) IX-F; Pieter (1852) XI-C.1.

Aaldijk

Jana Bastiana (?) IX-A.6.

Aanen

Grietje (1875) X-C.1.

Aantjes

Cornelis (?) X-X; Jaantje (1851) X-X.

Adriaanse

Adriaan Leendert (?) X-AB.2; Cornelis (1885) X-AB.2.

Aken, van

Jan (1795) X-I; Petronella (1827) X-I.

Alblas

Pieter (1765) VI-M.4.

Alting

Neeltje (?) XI-N.

Ambagtsheer

Cornelia Pietersdr. (?) VIII-R.

Anker

Hendrik (1749) VII-J.4.

Ardenne, van

Marie (1722) VI-M.

Arkel, van

Aartje (1840) X-M.3; Jasper (?) X-M.3.

Asperen, van

Neeltje (1792) IX-Y.

Asten, van

Gerarda (?) XI-D.10, XI-D.8.

Baan

Aartje (?) X-C.5; Baan Ariensz. (1753) VII-F, *80.

Baardman

Annigje (?) X-C.4; Jaapje (?) XI-L.1.

Baardwijk

Giel (?) VII-E.6.

Baart

Cornelis Hendricksz (1559) II-B; Floris Cornelisz (1561) II-B.1; Hendrik Dircksz (1527) I.

Baartman

Marigje (1906) XI-M.1; Matthijs (?) XI-M.1.

Baas

Adriaan Gerrit (1906) XI-L.1; Arij (1739) VI-L.1; Jan Cornelis (?) XI-L.1; Jannigje (1746) VI-L.2.

Baas, den

Teunis Ingensz (1705) VI-L.

Baat, de

Eijgje (?) IX-C.8; Sijgje (1801) X-H.

Baggerman

Daniel (?) IX-W.5; Jan Johannes (1854) IX-W.5.

Bakker

Aartje (1778) VII-W; Arien Jansen (1645) V-G, *46; Huig (1750) VII-W; Johanna Klasina (?) XI-A.1; Jozina (1880) XI-K.2; Maria (1886) XI-K.9; Metje (?) XI-B.1.

Banaszak

Anton (1887) X-U.5.

Bartelson

Jacobus (?) X-J.7; Pieternella Johanna (1852) X-J.7.

Beek, de

Baltus (?) IX-X.6; Gerrit (1843) IX-X.6.

Berg, van de

Beertje Janse (1756) X-P.

Berg, van den

Adriana (?) X-U.9; Gerrit Johannis Cornelis (1835) X-H.9; Louwrens (1867) X-H.9; Neeltje (1723) VI-B.3.

Berg, van der

Dirk Janse (1675) VI-B.3; Jannigje (1848) X-N; Jannigje (1878) XI-K; Johannes (1846) XI-K.

Berkouwer

Arie (?) XI-H.2; Gerrit (1887) XI-H.2.

Berman

Jacomina (?) X-E.3.

Bes, de

Baligje (1772) VII-U; Jannigje (?) VIII-J; Neeltje (?) VIII-J.5.

Besemer

Frederik (1727) VIII-L.1; Johannis (1763) VIII-L.1, VIII-L; Lijntje (1777) VIII-X.

Besten, den

Christina (1841) X-G; Cornelis (1870) X-U.5; Nijs (?) X-G.

Bezemer

Geertje (1899) XI-P.1, XI-Q.1; Pieter (?) X-AC; Pieter (1836) X-AC; Pieter (1876) XI-P.

Bie, de

Boudewina (1823) X-B.

Bikker

Evertje (?) X-A; Janneke (1854) X-D.7.

Blieck

Jasper Claesse den Blieck (1669) V-F, *41.

Blok

Frank (1802) IX-P.5; Frank (1834) IX-P.5.

Blokland

Adriaantje (?) X-C.2; Bartholomeis (?) IX-AC, *119; Herbert (?) IX-S; Judith (1815) IX-S; Sijgje (1832) IX-V.

Blonk

Arie (1722) VIII-M; Jacob (?) VIII-J, *97; Lena (1755) VIII-M.

Bloot

Arij (?) XI-G.10; Stijntje (1881) XI-G.10.

Bode

Marigje Cornelisd. (1649) V-L.

Boelhouder

Lena (?) X-W.5.

Boer

Adrianus (1919) XI-I.3; Daam Aartse (1730) VIII-J, *95; Geertrui Jacobsdr (?) VIII-T; Jannigje Jans (1737) VII-B; Zijgje Teunis (1706) VI-J.

Boer, den

Gerrit (?) IX-D.3; Jan (1818) IX-D.3.

Boeren

Koenraad Gerardus (1883) XI-D.4; Pieter (?) XI-D.4.

Boerman

Cornelis (?) XI-A.1; Cornelis (1900) XI-A.1; Maria (?) IX-T.

Bogaard

Hendrina (1830) X-H.2.

Bondt, de

Adriana (1848) XI-H; Adrianus (?) XI-H.

Bongen

Maaike (?) X-AB.2.

Boo, de

Adriaan (1767) IX-X; Grietje (1814) IX-X; Willemijntje Thomasdr (1679) VI-B.3.

Boon, de

Aalbert (1905) XI-K.12; Pieter (1873) XI-K.12, XI-K.6; Willemijntje (1909) XI-K.6.

Boonstoppel

Aaltje (?) IX-T.8.

Borst, de

Maria (1861) X-V.14.

Bos

Neeltje (?) IX-D.12; Willemijntje (?) XI-R.1.

Bos, van den

Dirk (1853) X-H.3.

Both

Pietertje (?) IX-D.4.

Bouter, de

Jan Pieterse (1742) *86, *87.

Bouwers

Cornelia (?) XI-C.7.

Bouwman

Arie (1811) XI-E; Klaasje (1843) XI-E.

Bovekerk

Maria (?) X-G.

Braanker

Arie (?) XI-E.2.

Brand

Dirk (?) IX-R.3; Engeltje Paulusdr (1778) VIII-Q; Jacob Claasz (1660) IV-I.1; Paulus (?) VIII-Q; Teunis (?) IX-T.6; Teunis (1838) IX-R.3; Teunis (1886) IX-T.6.

Brande, van den

Cornelis (1685) V-B.5; Fop (1680) V-B.2; Gerrit Gijsbertse (1645) V-B; Gijsbert (1677) V-B.1; Gijsbert (1683) V-B.4; Jannetie (1681) V-B.3.

Brandsma

Aaltje (1891) XI-D.1; Arendje Harmens (?) XI-D.1.

Brandt

Wilhelmina Laurina (1891) XI-K.10.

Brandwijk

Annigje (?) *112; Dirkje Klaasdr. (1769) VIII-E; Klaas Cornelisz. (1737) VIII-E.

Breejen, den

Dirkje (1852) XI-K.

Breningen, van

Adriana Elisabeth (1856) XI-E.4.

Breur

Aagje (?) IX-W.3.

Breure

Martijntje (?) IX-N.6.

Broer

Bastiaan (1764) VII-Q.4; Jacomijntje Peeters (1717) VI-B.2; Jan Mouritze (1764) X-P; Leendert Bastiaanse (1727) VII-Q.4; Peter Ariens Maurits (1686) VI-B.2; Willempje (1788) X-P.

Broere

Cornelis (1882) XI-K.11; Jozina (1914) XI-K.11.

Broers

Mansje (?) VIII-E.13.

Brouwer

Arie (?) X-AD; Gerrigje (1846) X-AD; Maria Philipse (1697) VI-I; Philip (1665) VI-I.

Bruijn

Eijgje (1843) IX-D.13.

Bruijn, de

Gerrit (1860) XI-G.7; Jan (?) XI-G; Klaas (1748) VII-J.3; Krijn (?) X-B.5; Krijn (1867) X-B.5; Krijntje (1822) XI-G; Sijgje (?) XI-G.

Bruin, de

Grietje (?) IX-D.

Brussé

Adrianus (1834) X-L.1; Jan (?) X-L.1.

Brussee

Pieter (1854) XI-G.4.

Brussen

Arie (1878) X-N.1; Hendrik (?) X-N.1.

Buijser

Floris Jacobszn (1785) VIII-C.3.

Buijzert

Neeltje (1793) IX-A, IX-B.

Buik

Dirk (1853) IX-W.3; Louis (?) IX-W.3.

Burg, van der

Ingetje Jense (1725) VIII-M.

Burger

Aagje (1819) X-M; Adriaantje (1783) IX-L; Cornelis (?) X-M; Teuntje (?) IX-K.5; Thijs (1751) IX-L.

Burggraaf

Anna Barentse (1719) VI-M; Arie (?) X-M.4; Leendert (1853) X-M.4, X-M.6.

Buuren, van

Adriana (1846) X-U; Dirk (1814) X-U.

Cacq

Teuntje Pieters (1642) V-F.

Ceelen

Maria Johanna (?) X-W.1.

Ceton

Johannis (1795) VII-W.1.

Clason

Jantje Kornelia (?) XI-C.5.

Cleton

Maria (1906) XI-K.2; Willem Adriaan (1874) XI-K.2.

Cohen van den Berg

Manuel Cohen van den Berg (?) XI-C; Saartje Cohen van den Berg (1874) XI-C.

Conjong

Rudolf (1805) VII-V.7; Teunis (1773) VII-V.7.

Cort

Neeltge Cornelis (1644) IV-J.

Cramer

Jacomijntje Hendrikse (1728) VII-K.

Daalen, van

Cornelis (1892) X-X.9; Jielis (?) X-X.9.

Dam, van

Neeltje (1922) X-Z.5.

Damsteeg

Fop (?) X-C.2; Willem (1870) X-C.2.

Dekker

Maria Ariesd. (1758) VIII-A.

Demper

Aagje (1804) IX-O; Pieter (1768) IX-O.

Dempers

Ariaantje (?) IX-R.3.

Dijk, van

Jasper (1795) IX-P.2; Johanna (?) X-U; Pieter (1827) IX-P.2.

Dikken, den

Huibert (?) IX-D.12; Jacob (1861) IX-D.12.

Dogger

Cornelis (?) X-W; Trijntje (1852) X-W.

Dogterom

Dirkje (?) X-O.3.

Dompeling

Cornelis (1691) VII-O; Jakomijntje (1723) VII-O.

Dongen, van

Adam (?) XI-R.1; Willem (1904) XI-R.1.

Donk, van den

Cornelia (1767) IX-F.

Donselaar, van

Maria Sara (?) X-O.5.

Driel, van

Barber Cleijsen (1621) III-D, *17.

Dries, van den

Leendert Koomans (1871) XI-O; Neeltje Cornelia Koomans (1913) XI-O.

Drimmelen, van

Antonia (?) X-C.6.

Dubbeldam

Andries (1892) XI-K.15; Anna Geertruida (1924) XI-K.15; Hendrik Klaasz. (1743) VIII-C; Jannigje (1775) VIII-C; Johannes (1919) XI-I.4; Klaas (1801) VIII-C.9.

Duel

Elisabeth Peternella (?) X-M.8.

Duijter

Johanna Cecilia (?) IX-C.10.

Dulst, van

Claes Hermanse (1684) VI-K; Sijgje (1825) XI-F.1, XI-F.2, XI-F.6; Susanna Claase (1718) VI-K.

Dunnen, den

Gerrit (1883) X-U.9; Leendert (?) X-U.9.

Eegdeman

Aartje (?) X-M.

Erkelens

Aart (1865) IX-V.9; Cornelia (?) XI-H.1; Frans (1772) VIII-X; Jannigje (1805) VIII-X; Teuna (1883) XI-H.1.

Es, van

Christina (?) X-L.6; Dirkje (1781) IX-AA; Fredrik (?) IX-K.5; Gerrigje (1801) IX-P.2; Gijsje (1819) IX-K.5; Hermen (?) VII-D; Teuntje (1741) VII-D.

Gans

Mietje (?) XI-C.

Garskamp

Catharina (1898) XI-K.15; Hendrik Rijnier (1859) X-O.5; Jan (?) X-O.5.

Geelen, van

Evert (1862) X-M.8; Gerrit Frederik (?) X-M.8.

Geet, van

Anna (?) IX-Y.1.

Gelderen, van

Anna Catarina (1766) VII-U.

Gemert, van

Antonia Johanna (1884) XI-D.2; Gijsbert (?) XI-D.2.

Genderen, van

Arie Bastiaanszn. (1792) IX-G; Marigje (1827) IX-G.1; Neeltje (1804) IX-Z.

Geneugelijk

Neeltje (1808) X-K; Pieter (1776) X-K.

Geus, de

Liedewij (1841) IX-AF.

Giessen, van der

Arigje (?) X-F; Pietertje (?) VIII-B.

Golverdingen, van

Maaike (1896) XI-K.14.

Graaf, de

Geertje (1836) X-T.5; Jannigje (1771) VIII-V; Lena (?) VIII-V.2; Willemijntje Ariensdr. (1787) VIII-U.

Graaf, van de

Neeltje Korssen (1670) V-E.

Graaf, van der

Cornelis Maartensz (1803) VIII-C.10; Pieter Hendriks (1667) IV-I.4.

Graauw, de

Arie (1759) VIII-U.

Greef, de

Maria (?) *116.

Greve

Anna Jansdr (?) VIII-Q.1; Jan (1824) IX-Z; Mees (1792) IX-Z; Mees (1849) IX-Z.1, X-H.1.

Griend, van de

Engeltje (?) X-D.

Grijp, de

Annigje Jansdr. (1777) VIII-G.

Grijp, van de

Ariaantje (?) X-AD.

Groenendijk

Gerrit (1840) IX-AE.

Groeneveld

Dirkje (1774) VII-V.

Groenewegen

Marcelis (1758) VII-H, *83.

Groot, de

Abram (?) *116; Abram (1808) IX-AA, *116; Alewijn (?) X-D.3; Dirkje (1886) X-D.3; Jacob (1695) V-O.1; Jacoba Chatarina (1919) XI-I.5; Jan Dirks (1663) V-O; Neeltje (1712) VI-D.7.

Grootenboer

Marigje (1807) IX-Z, *113.

Grotenhuis

Wilhelmina Aleida (?) X-AE.4.

Haan, de

Anna (1885) XI-E.8; Dirk (1853) XI-E.8; Geertje (1800) VIII-B.

Hakkesteeg

Catharina (1817) XI-E.

Hardenbol

Ariaentie Gijsberts (1683) VI-C.

Harthals, van

Ary (1739) VI-C.7.

Hartkoorn

Arie (1859) XI-F.6; Cornelia (1854) XI-F.1; Pieter (1815) XI-F.1, XI-F.6.

Hartog

Arie Adrianus (1855) X-V.14; Cornelis (1887) X-V.14; Floor (?) IX-A.3; Jacobus Corneliszn. (1729) VI-E.4; Jan Ariensz (1702) VI-E, *69; Jan (1851) IX-A.3.

Hartog, den

Neeltje (?) XI-E.1.

Heck, van der

Marygie Pieters (1687) VI-G.

Heijkoop

Jannigje (1883) X-C.4; Willem (?) X-C.4.

Heikoop

Neeltje (1798) XI-F.

Hel, van der

Cornelis (?) IX-M; Maria (1782) IX-M; Neeltje (?) IX-M.2.

Hengstman

Arij Adriaansz. (?) VIII-R; Machteltje Adriaanse (1726) VII-E; Maria (1784) VIII-O; Pietertje (1787) VIII-R.

Herk, van

Cornelia (1816) X-L.

Herk, van der

Arie Govertse (?) X-L; Cornelia (1816) X-L.

Herpen, van

Engelbertha (1882) XI-K.5.

Heukelom, van

Elizabeth (1911) XI-I.2.

Heus, de

Jacoba Margritha (?) X-S.

Heuvel, van den

Dirkje (?) IX-T.9.

Hoeflaak

Jannigje (1861) X-AB; Koen (1829) X-AB; Maria (?) XI-A.

Hoek, van den

Gerardus (1885) XI-D.3; Gerrit (?) XI-D.3.

Hoeksema

Kars (?) XI-C.5; Sjouke (1889) XI-C.5.

Hof, van

Ary (1706) VI-D.7.

Hof, van 't

Jan (1738) VI-D.7.

Hofman

Marichje Cornelisdr. (1702) VI-E.

Hofwegen

Neeltje Jans (1654) V-J, *52.

Hogendijk

Dirk (?) X-Q, *127.

Hollander, den

Cornelis Adrianus (?) X-X.1; Dirk Adrianus (?) X-X.1.

Holst

Berber (1697) VII-O.

Holten, van

Frederik (1799) X-T; Neeltje (1840) X-T.

Hoogdalem, van

Angeniet (1798) IX-T.

Hoogenboezem

Jannetje (?) X-N.1.

Hoogendonk

Willem (1805) VIII-P.1.

Hoogendoorn

C.H. (1931) X-AA.2; Dirkje (1894) IX-T.9; Jacob (?) IX-T.9.

Hooggeboren

Johanna (1759) VIII-N.

Hoogstraten

Jannigje (?) IX-I.

Hooijkaas

Cornelis (1734) IX-N; Grietje (1765) IX-N.

Houniet

Cornelia (1761) VII-L.4; Jan Cornelisz. (1729) VII-L.4.

Houtkoper

Sijgje Simonsdr. (1666) V-D; Sijmon Adriaensz. (1627) V-D.

Houwelingen, van

Annigje Jans (1632) V-E; Annigje (1856) X-H.2; Arie (?) IX-W.6, IX-W.7; Arie (1824) X-H.2; Geertie Willems (1664) VI-E; Johannis (1870) IX-W.7; Leendert Cornelis (1867) IX-W.6; Marigje (?) IX-W.

Hoven, van

Pieternella (?) X-X.9.

Huijsman

Aagje (1775) VI-M.11; Aaltje (1703) V-D.4; Aart Gerritsz. (1663) V-D; Aartje (1785) VII-T.2; Aartje (1789) VII-T.3; Aartje (1792) VII-T.4; Abraham (1795) VIII-D.1; Adriaan Gerritse (1731) VII-B; Adriaan Huibertsen (1707) VI-J; Adriaan (1746) VII-M.8; Adriaan (1845) IX-Y.3; Adriana (1686) V-G.1; Adriana (1700) V-D.3; Adriana (1845) IX-Y.2; Adrianus (1795) VIII-N.9; Adrianus (1796) IX-P; Anna (1765) VI-M.4; Anna (1784) VIII-N.2; Anna (1787) VIII-N.4; Anna (1788) VIII-C.3; Anna (1791) VIII-N.7; Anna (1798) VIII-N.11; Anthonij (1750) VII-M.10; Ariaantje (1710) V-R.1; Arie (1811) IX-K.2; Arie (1814) IX-X; Arie (1818) IX-K.3; Arij (1746) VIII-I; Arij (1789) VIII-N.5; Arij (1795) VII-T.5; Arij Janse (1629) IV-B; Arij Pieterse (1679) V-R; Arij Teunisse (1751) VIII-K; Arije (1684) V-H.1; Arijen Foppen (1685) V-C.1; Ary (1768) VI-M.6; Ary (1778) VII-V; Barbara (1782) VIII-I.2; Barbara Pieters (1663) V-Q; Bastiaan (1793) IX-N.2; Catharina Johanna (1896) XI-D.7; Celis Leendert (1838) IX-P.6; Cornelia Ariens (1662) V-K; Cornelia (1696) V-F.3; Cornelia (1739) VI-J.6; Cornelia (1842) X-AC; Cornelis (1702) V-P.2; Cornelis (1781) IX-K; Cornelis (1792) IX-N.1; Cornelis (1821) VIII-U.5; Cornelis (1823) IX-P.1; Cornelis (1849) XI-D; Cornelis Jansz. (1624) III-A.3; Cornelis Knelis (1756) VI-K.9; Cornelis Leendertze (1743) VIII-L; Cornelis Leendertze (1743) IX-N.2, VII-N; Dirck (1500) I; Dirk (1733) VI-D.4; Dirk (1734) VII-E; Dirk (1750) VI-K.4; Dirk (1751) VI-K.5; Dirk (1758) VI-K.10; Dirk (1764) VII-C.1; Dirk (1780) VIII-A; Dirksje (1767) VII-E.5; Ernst (1754) VII-J.6; Fijgje (1785) VIII-C.2; Flora (1791) VIII-C.5; Floris (1784) VIII-C.1; Floris (1790) VIII-C.4; Fop Gerritsz. (1652) V-C; Fop Jansz. (1624) III-A.2; Geeloff (1736) VI-D.6; Geeloff (1742) VI-D.9; Geerit (1771) VII-D.3; Geertje (1731) VI-D.2; Geertje (1738) VI-D.7; Geertje (1767) VII-C.3; Geertje (1769) VII-C.4; Geertje (1785) VIII-I.4; Geertje (1792) VIII-I.9; Geertje (1796) VIII-I.11; Geertrui (1704) V-D.5; Geertrui (1736) VI-J.4; Geertruij (1735) VI-J.3; Geloff (1747) VI-D.10; Gerret (1765) VII-E.4; Gerrit Aartse (1697) VI-C; Gerrit (1732) VI-D.3; Gerrit (1762) VII-E.3; Gerrit (1763) VII-B.1; Gerrit (1767) VII-D.1; Gerrit (1773) VII-C.5; Gerrit (1778) VII-C.6; Gerrit Jansen (1701) VI-D; Gerritje (1771) VII-E.6; Grietien Ariens (1657) V-I; Grietje Cornelis (1655) IV-E.1; Grietje Cornelis (1770) VIII-L.1; Grietje (1748) VII-J.3; Grietje (1749) VII-N.5; Grietje (1786) VIII-I.5; Grietje (1804) IX-N.6; Grietje Pieters (1676) IV-I.6; Hendricus (1731) VI-H.8; Hendrik Ariens (1654) V-H; Hendrik Flore (1757) VIII-C; Hendrik (1723) VI-H.4; Hendrik (1747) VIII-M; Hendrik Jansz. (1655) IV-D.1; Hendrik Pieters (1676) IV-I.5; Hendrikje (1745) VII-M.7; Herber (1769) VIII-B; Herbert Jansz. (1705) VI-E; Huibert Pieters (1661) V-P; Huybert (1732) VI-J.1; Huybert Willemse (1746) VI-K.1; Huych Gerritsz. (1651) IV-A.3; Huyg (1818) VII-W.5; Ingetje (1782) VIII-M.2; Jacob (1709) V-P.4; Jacob (1751) VII-J.5; Jacob (1786) VIII-N.3; Jacob (1790) VIII-I.8; Jacob (1794) VIII-I.10; Jacob (1797) VIII-I.12; Jacob (1829) IX-P.3; Jacoba (1744) VII-J.1; Jacoba (1890) XI-D.5; Jacomijntje (1800) VIII-N.12; Jan Ariens (1666) V-F; Jan Ariensz. (1724) VI-M; Jan Celis (1843) IX-P.7; Jan Cornelis (1592) III-A; Jan Gerritsz (1730) VII-D; Jan Gerritsz. (1666) V-E; Jan (1728) VII-F; Jan (1789) VIII-N.6; Jan (1793) VIII-N.8; Jan (1799) IX-AB; Jan (1828) IX-AB.1; Jan Teunisse (1742) VIII-J; Janna Jacoba (1834) X-O, X-R; Jannigje (1766) VII-C.2; Janus (1898) XI-D.9; Johanna Adriana (1901) XI-D.10; Johanna (1835) IX-P.5; Johanna (1850) IX-X.6; Klaas Floriszn. (1760) VIII-D; Klazina (1894) XI-D.6; Knelia (1749) VI-J.9; Knelia (1763) VI-K.13; Kornelis (1783) VIII-J.5; Leendert Cornelisze (1771) IX-N; Leendert (1780) IX-O; Leendert (1849) IX-X.5; Leendert Teunisse (1721) VII-N; Lena (1853) IX-X.8; Lijsbeth (1694) V-F.2; Lijsbeth (1754) VI-K.7; Lijsbeth (1755) VI-K.8; Lijsbeth (1760) VI-K.12; Lucas (1795) VIII-C.7; Machiel (1841) IX-X.1; Maeijcken Gerrits (1646) V-A; Maijken (1708) V-D.7; Marghjen (1727) V-R.5; Maria (1774) VII-D.4; Maria (1788) VIII-I.6; Maria (1809) IX-K.1; Maria (1825) IX-P.2; Maria (1827) IX-O.2; Marichie (1686) V-H.2; Marigje Jans (1655) IV-D.2; Marij (1749) VII-N.6; Marijchien Ariens (1659) V-J; Marrigje (1749) VII-J.4; Marrigje (1769) VI-M.7; Marrigje (1770) VI-M.8; Marrigje (1773) VIII-J.2; Marrigje (1851) IX-X.7; Marygie Jans (1622) IV-A; Neeltje Aartsdr. (1695) V-D.1; Neeltje Ariens (1712) VI-L; Neeltje (1708) V-E.3; Neeltje (1726) VI-H.6; Neeltje (1728) VI-H.7; Neeltje (1740) VI-D.8; Neeltje (1760) VII-E.2; Neeltje (1761) VI-M.3; Neeltje (1767) VI-M.5; Neeltje (1799) IX-N.5; Neeltje (1827) IX-K.6; Neeltje Pietersdr. (1675) IV-I.4; Philippus (1817) IX-Y; Pieter Arijens (1654) V-G; Pieter Cornelis (1655) IV-E.2; Pieter Hendrikz (1626) IV-I; Pieter (1699) V-P.1; Pieter (1706) VI-F.2; Pieter (1716) V-R.3; Pieter (1734) VI-J.2; Pieter (1744) VI-J.8; Pieter (1752) VI-K.6; Pieter (1759) VI-K.11; Pieter (1771) VI-M.9; Pieter (1781) VII-W; Pieter (1783) VIII-N.1; Pieter (1784) IX-L; Pieter (1824) IX-K.5; Pieter Jacobse (1717) VII-J; Pieter Jansz. (1644) III-A.6; Pieternella (1854) IX-X.9; Pietertje (1692) V-F.1; Pietertje (1717) VI-H.2; Pietertje (1741) VI-C.7; Pietertje (1756) VII-J.7; Pietertje (1773) VI-M.10; Pietertje (1793) VIII-C.6; Pietertje Pieters (1660) IV-I.1; Sijgje (1774) VIII-J.3; Sijmon (1705) V-D.6; Teunis (1707) VI-F.3; Teunis (1738) VI-J.5; Teunis (1742) VI-J.7; Teunis (1745) VII-N.3; Teunis (1772) VIII-J.1; Teunis (1778) VIII-K.1; Teunis (1790) VIII-I.7; Teunis (1815) VIII-B.3; Teunis (1840) X-M.2; Teunis Pieterse (1689) VI-H; Teunis Teunisse (1715) VII-M; Teuntien Ariens (1655) IV-F.3; Teuntje (1743) VII-M.6; Teuntje (1758) VII-E.1; Teuntje (1776) VII-D.5; Teuntje (1779) VIII-K.2; Teuntje (1785) VIII-K.3; Teuntje (1839) VIII-B.4; Trijntje (1725) VI-H.5; Weijntje (1742) VII-N.1; Weintje (1897) XI-D.8; Willem Huibertsen (1712) VI-K; Willem (1748) VII-M.9; Willemijntje (1844) IX-X.3; Willempje Ariens (1672) IV-B.2; Willempje (1783) VII-T.1.

Huisman

Aagje (1758) VII-G.2; Aagje (1872) X-U.5; Aart (1726) VI-C.1; Aartje (1847) X-M.5; Abraham (1694) V-N.5; Abraham (1702) V-N.9; Abraham (1797) IX-F; Abraham (1860) XI-C; Adriaan Gerritsz. (1732) VII-C; Adriaan (1809) VIII-A.1; Adriaan (1810) VIII-A.2; Adriaan (1819) IX-A; Adriaan (1820) IX-AC; Adriaan (1822) VIII-A.7; Adriaan (1828) IX-I.1; Adriaan (1846) IX-A.2; Adriaan (1849) X-X; Adriaan (1871) X-U.4; Adriaan (1896) X-Y.9; Adriaan (1899) X-A.1; Adriaantje (1730) VI-C.3; Adriaantje (1852) X-K.12; Adriana (1763) VII-O.7; Adriana (1842) X-L.1; Adriana Johanna (1907) XI-A.2; Adrianus (1821) X-N; Adrianus (1838) X-K.2; Adrianus (1840) IX-AC.1, X-K.3; Adrianus (1841) X-K.4; Adrianus (1884) XI-H.1; Alida (1804) VIII-V.4; Anna Arientz (1721) VI-I.1; Anna Cornelia (1888) XI-D.4; Anna (1794) IX-G; Anna (1801) VIII-D.3; Anna (1887) X-AB.2; Anna Pieternella (1912) XI-I.3; Annigie (1751) VII-P.1; Annigje (?) VIII-Q; Annigje (1740) VII-M.4; Annigje (1862) X-T.1; Annigje (1863) X-O.3; Ariaantje (1738) VII-M.3; Ariaantje (1802) IX-I; Ariaantje (1806) VIII-F.1; Ariaentje (1809) IX-M.2; Arie Bastiaan (1874) X-AD.4; Arie (1809) X-K; Arie (1810) VIII-R.3; Arie (1825) VIII-S.10; Arie (1828) IX-W; Arie (1835) IX-D.1; Arie (1846) X-J.2; Arie (1849) X-K.10; Arie (1850) X-L.4; Arie (1857) IX-D.9; Arie (1858) IX-D.10; Arie (1870) XI-Q; Arie (1875) XI-E.3; Arie (1877) XI-G.10, XI-M; Arie (1886) X-AB.1; Arie (1894) IX-T.9; Arie (1920) X-Z.5; Arie (1927) XI-K.14, *144; Arie Pieter (1864) IX-AE.1; Arij (1749) VII-O.1; Arij (1758) VII-O.5; Arij (1762) VII-Q.1; Arij (1764) VII-Q.2; Arij (1766) VIII-O; Arij (1769) VII-R.2; Arij (1809) VIII-E.15; Arij Pieterse (1691) VI-I; Arjaantje (1855) X-I.4; Baartje (1825) X-P.6; Baligje (1836) VIII-X.3; Barbara (1882) X-D.7; Barber (1760) VII-O.6; Barbera (1840) IX-C.3; Barbera (1845) IX-C.7; Barbera (1847) IX-C.8; Bastiaan (1735) VII-M.1; Bastiaan (1797) X-Q; Bastiaan (1822) X-P.4; Bastiaan (1853) XI-G.1; Bastiaan (1880) XI-G.11; Bastiaan Machiel (1845) X-AD; Bastiaan Machiel (1900) XI-P.1, XI-Q.1; Bastiaan Michiel (1879) X-AD.6; Bastiaantje (1829) X-Q.6; Berthus Philippus (1921) XI-K.15; Boudewina (1870) X-B.1; Boudewina (1873) X-B.3; Boudewina (1875) X-B.5; Cathrina (1867) XI-E.1; Celia (1860) X-S.2; Chiel (1810) VIII-S.1; Cornelia Aria (1909) XI-B.2; Cornelia Aria (1916) XI-B.3; Cornelia (1727) VI-C.2; Cornelia (1815) VIII-R.6; Cornelia (1821) VIII-O.1; Cornelia (1827) X-Q.5; Cornelia (1863) IX-D.12; Cornelia (1864) IX-W.5; Cornelia (1909) XI-M.4; Cornelia (1918) X-Z.4; Cornelis Gielsz. (1786) VIII-U; Cornelis (1772) VII-H.5; Cornelis (1795) X-P; Cornelis (1797) VIII-E.7; Cornelis (1805) VIII-E.12; Cornelis (1806) VIII-E.13; Cornelis (1814) IX-D; Cornelis (1816) VIII-R.7; Cornelis (1819) IX-M.7; Cornelis (1841) X-M.3; Cornelis (1848) XI-F.1; Cornelis (1851) IX-C.11; Cornelis (1853) X-L.5; Cornelis (1880) XI-L; Cornelis (1884) X-V.12; Cornelis (1908) XI-I.2; Cornelis (1915) X-Z.2; Cornelis Jacobsz. (1731) VII-L; Cornelis Jan (1884) X-X.6; Cornelis Jan (1887) X-X.8; Cornelis Petrus Marijnus (1884) XI-D.2; Cornelis Pietersz (1755) VIII-N; Cornelis Willemsz. (1748) VII-T; Cuner (1732) VI-I.7; D. (1931) X-AA.4; Dirk (1725) VII-P; Dirk (1806) VII-V.6; Dirk (1810) X-L; Dirk (1845) IX-A.1; Dirk (1847) X-B; Dirk (1870) X-U.3; Dirk (1877) X-C.4; Dirk (1904) XI-M.2; Dirkje (1768) VII-Q.4; Dirkje (1903) XI-K.3; Dirksje (1775) VII-R.6; Eijgje (1722) VI-G.4; Elisabeth (1849) IX-R.7; Elisabeth (1851) X-AE.1; Elisabeth (1854) IX-R.9; Elisabeth (1863) X-M.9; Elisabeth (1890) X-W.5; Elisabeth Maria (1848) IX-T.1; Elizabeth (1854) IX-W.1; Elizabeth (1858) IX-V.1; Elizabeth (1859) IX-W.3; Elizabeth (1874) X-T.6; Elizabeth (1887) X-Y.8; Elizabeth (1889) IX-T.7; Elizabeth (1891) IX-T.8; Engeltje (1872) X-D.2; Ewit (1874) X-D.3; Eygje (1737) VI-I.9; Fijgje (1850) X-K.11; Fijgje (1880) XI-E.6; Fijgje (1882) XI-E.7; Flip (1833) IX-Q.1; Floris Herbers (1734) VII-G; Floris (1804) VIII-C.12, VIII-D.4; Francijntje (1840) IX-AE; Frederik (1869) X-T.4; G. (1931) X-AA.1; Geerit (1839) X-C; Geertje (1855) X-L.6; Geertje (1886) X-X.7; Geertrui (1928) X-Z.6; Geertruy (1738) VI-E.4; Geertruyd (1733) VI-E.2; Gerit (1875) XI-A; Gerrigje Adriana (1903) XI-Q.4; Gerrigje (1771) VII-E.6; Gerrigje (1810) IX-M.3; Gerrigje (1858) X-M.8; Gerrit (1824) VIII-A.8; Gerrit (1828) VIII-A.9; Gerrit (1837) IX-D.2; Gerrit (1838) X-M.1; Gerrit (1841) IX-D.4; Gerrit (1844) X-E, X-U; Gerrit (1853) X-M.7; Gerrit (1878) XI-E.4; Gerrit (1887) X-E.7; Gerrit (1917) XI-I.5, XI-K.13; Gerrit (1920) XI-K.14; Gerritje (1910) XI-R.2; Giel (1814) VIII-R.5; Giel (1836) IX-R.1; Giel (1837) IX-R.2; Giel (1842) X-T; Giel (1915) XI-K.11; Gijsbert (1859) IX-V.2; Gijsbert (1860) IX-V.3; Grietien Teunis (1656) V-M; Grietje Hendriks (1709) VI-F.4; Grietje (1775) VII-S.2; Grietje (1825) X-Q.3; Grietje (1878) X-C.5; Grietje (1880) X-AD.7; Grietje (1889) X-AB.3; Hendrik (1736) VII-M.2; Hendrik (1773) VII-H.6; Hendrik (1775) VII-H.7; Hendrik (1783) VIII-G; Hendrik (1798) VIII-C.8; Hendrik (1808) VIII-E.14; Hendrik (1842) X-D; Hendrik (1881) X-E.3; Hendrik (1907) XI-K.5; Hendrik Janse (1675) VI-F; Hendrik Arientz (1654) V-H, V-N.3, VI-I; Hendrika (1802) VIII-C.11; Hendrika (1812) VIII-E.17; Hendrika (1852) IX-C.12; Hendrika (1856) IX-C.14; Hendrika (1858) IX-C.15; Hendrika (1871) X-D.1; Hendrika (1874) X-C.2; Hendrika (1883) X-F.1; Hendrika (1885) X-E.6; Hendrika (1896) XI-C.7; Hendrika (1911) XI-K.8; Hendriksje (1905) XI-L.1; Herbe (1901) XI-B.1; Herber (1762) VII-G.5; Herber (1827) X-AE; Herber (1843) X-G; Herber Willemsz. (1766) VIII-E; Herbert (1765) VII-H.1; Herbert (1802) VIII-V.3; Herbert (1848) X-F; Herbert (1850) X-W; Hermanus Leendert (1950) XI-O.2; Huiberdina Maria (1891) XI-H.3; Huibert (1695) V-N.6; Huibert (1824) X-P.5; Huibertje (1900) XI-K.1; Huig (1777) VII-H.8; Huybert (1713) VI-G.1; Huyg (1799) VIII-E.8; J. (1931) X-AA.3; Jaantje (1855) X-I.4; Jaantje (1876) X-T.7; Jacob (1757) VII-L.1; Jacob (1763) VII-L.4; Jacob (1778) VIII-S; Jacob (1819) VIII-S.6; Jacob (1821) VIII-S.7; Jacob (1822) IX-T; Jacob (1846) IX-S.4, X-V; Jacob (1851) X-Y; Jacob (1855) IX-D.8; Jacob (1861) X-AB; Jacob (1863) IX-V.5; Jacob (1864) IX-V.6; Jacob (1867) IX-D.14, IX-V.8; Jacob (1879) X-D.6, X-X.3; Jacob (1885) XI-N; Jacob (1901) X-AA; Jacob (1903) XI-M.1; Jacob (1905) XI-K.4; Jacob (1911) XI-N.1; Jacob (1913) XI-O; Jacob Pieterz. (1688) VI-G; Jacoba (1865) IX-D.13; Jacoba (1887) XI-E.9; Jacoba Margaretha (1861) X-S.3; Jacobus (1820) X-J; Jacobus (1843) X-K.6; Jacobus (1844) X-K.7; Jacobus (1846) XI-E; Jakob (1882) X-X.5; Jakob (1884) X-Y.6; Jakob (1886) X-W.4; Jan Cornelis (1857) XI-F.5; Jan (1694) V-N.4; Jan (1704) V-N.10; Jan (1708) V-N.12; Jan (1709) V-N.13; Jan (1771) VII-Q.6; Jan (1775) VII-Q.8; Jan (1781) VIII-T; Jan (1792) VII-U.1, VIII-E.4; Jan (1804) VIII-Y; Jan (1808) IX-M.1; Jan (1810) VIII-E.16; Jan (1812) IX-C; Jan (1815) VIII-E.18; Jan (1816) VIII-A.4, X-M; Jan (1818) IX-S; Jan (1821) X-P.3; Jan (1822) IX-B; Jan (1830) VIII-Y.1; Jan (1832) IX-J.1; Jan (1839) IX-C.1; Jan (1844) VIII-X.7; Jan (1846) VIII-X.10; Jan (1851) XI-F.2; Jan (1852) IX-B.4; Jan (1854) IX-C.13; Jan (1856) IX-W.2, XI-G.2; Jan (1858) X-I.5; Jan (1871) IX-AD.3; Jan (1873) X-C.1; Jan (1875) X-D.4; Jan (1876) X-D.5; Jan (1878) X-E.1; Jan (1883) X-W.3; Jan (1886) X-F.2, XI-C.2; Jan (1887) XI-C.3; Jan (1914) XI-K.10; Jan Kornelis (1873) X-B.2; Jan Kornelis (1874) X-B.4; Jan Teunis (1655) V-L; Jan Willemsz. (1768) VIII-F; Janna (1810) VII-W.4; Janna Johanna (1841) IX-AC.2; Janna Klaassen (1799) VII-U.5; Jannigje Elizabeth (1873) X-H.10; Jannigje (1793) VII-U.2; Jannigje (1812) IX-Q; Jannigje (1813) VIII-A.3; Jannigje (1851) X-I.1; Jannigje (1852) X-I.2; Jannigje (1854) IX-D.7; Jannigje (1856) IX-R.10, IX-S.8; Jannigje (1860) IX-D.11; Jannigje (1867) IX-W.6; Jannigje (1871) X-T.5; Jannigje (1876) X-V.6; Jannigje (1886) X-V.14; Jannigje (1887) IX-T.6; Jannigje Janna (1866) XI-F.8; Jannigje Janna (1868) XI-F.9; Jannigje Wilhelmina (1851) IX-Z.1, X-H.1; Jannitie (1766) VII-O.8; Japik (1764) VII-G.6; Japik (1765) VII-G.7; Jasper Franciscus (1883) XI-D.1; Jenneke (1881) X-Y.4; Jenneke (1882) X-Y.5; Jenneke (1904) XI-A.1; Jobje Segerina (1951) XI-O.3; Johan (1882) X-E.4; Johanna Gerdina (1925) XI-I.6; Johanna (1858) XI-G.3; Johanna (1861) XI-G.4; Johanna (1883) X-E.5; Johannes Christiaan (1912) XI-R.3; Johannes (1795) VII-U.3; Johannes (1822) VIII-U.6; Johannes (1869) IX-AF.2; Johannes (1871) X-AD.2; Johannes (1882) XI-I; Johannes (1902) XI-K.2; Joost Johan (1885) X-U.8; Josina (1844) IX-S.2; Josina (1845) IX-S.3; Josina (1849) IX-S.5; Josina (1852) IX-S.7; Judith (1875) X-W.1; Judith (1909) XI-J.1, XI-L.2; Klaas (1742) VI-E.5; Klaas (1747) VII-S; Klaas (1761) VII-U; Klaas (1770) VII-H.4; Klaas (1790) VIII-E.2; Klaas (1791) VIII-E.3; Klaas (1797) IX-AA; Klaas (1825) X-H; Klaas (1884) XI-C.1; Klazina (1908) XI-R.1; Koen (1889) X-AB.4; Koen (1892) X-AB.6; Koen (1895) X-AB.7; Kornelia (1850) IX-B.3; Kornelis (1750) VII-O.2; Kornelis (1779) VII-H.9; Kornelis (1831) X-S; Kornelis (1842) IX-Y.1; Kornelis (1849) IX-B.2; Kornelis (1851) IX-A.4; Kornelis (1852) IX-A.5; Kornelis (1860) X-A; Krijntje (1801) VII-U.6; Krijntje (1833) VIII-X.1; Leendert (1818) XI-F; Leendert (1819) VIII-U.4; Leendert (1851) IX-R.8; Leendert (1861) X-O.2; Leendert (1872) X-AD.3; Leendert (1875) XI-R; Leendert (1881) X-V.9; Leendert (1909) XI-K.7; Leentje (1715) VII-I; Leentje (1770) VII-R.3; Leentje (1822) X-Q.1; Leentje (1823) X-Q.2; Lena (1796) IX-H; Lena (1824) IX-H.1; Lena (1829) IX-H.2; Lena (1868) XI-G.7; Lena (1883) X-T.9; Lena (1890) X-V.15; Lijntien Teunis (1661) V-O; Lijntje (1802) VII-V.2; Lijntje (1803) VII-V.3; Lijntje (1806) VII-V.5; Lijntje (1807) VII-V.7; Lijntje (1813) VIII-T.3; Lijntje (1835) IX-AD; Lijntje Jansd. (1678) V-L.2; Lijsje (1906) XI-I.1; Lucas (1826) IX-E.1; Lysbeth (1842) IX-S.1; Maargje (1812) IX-M.4; Maargje (1817) IX-M.6; Machiel (1730) VI-I.6; Machiel (1812) VIII-U.1; Magdalena (1815) VIII-T.4; Magdalina Jenna (1876) X-X.1; Maggeltje (1876) X-Y.1; Maria Cornelia (1867) X-O.5; Maria (1753) VII-O.3; Maria (1757) VII-K.2; Maria (1766) VII-R.1; Maria (1769) VIII-P; Maria (1783) VII-R.11; Maria (1801) VII-V.1, VIII-E.9; Maria (1807) VIII-R.1, VIII-V.5; Maria (1808) VIII-R.2; Maria (1844) X-M.4; Maria (1847) X-L.3; Maria (1854) IX-A.6; Maria (1860) X-I.6, X-O.1; Maria (1861) X-I.7; Maria (1865) X-J.11; Maria (1868) X-U.2; Maria (1883) X-C.6; Maria (1888) X-N.1; Maria (1902) X-A.2; Maria Jacoba (1886) XI-H.2; Marigje Cornelis (1655) IV-E.3; Marigje (1703) VI-F.1; Marigje (1754) VII-K.1; Marigje (1759) VII-L.3; Marigje (1774) VII-R.5; Marigje (1832) IX-F.3; Marigje (1837) IX-F.4; Marigje (1839) IX-D.3; Marigje (1841) IX-C.4; Marigje (1850) IX-C.10; Marigje (1884) X-C.7; Marigje (1891) X-AB.5; Marija (1805) VII-U.7; Marija (1806) VII-W.1; Marija (1816) VII-U.11; Marinus (1857) XI-H; Marrigje (1761) VII-G.4; Marrigje (1766) VII-G.8; Marrigje (1777) VII-G.10; Marrigje (1780) VII-R.9; Marrigje (1825) IX-O.1; Marrigje (1844) X-L.2; Marrigje (1856) X-H.3; Marrigje (1870) IX-W.7; Marrigje (1906) XI-M.3; Martje (1850) X-M.4, X-M.6, *123; Mathijs (1862) X-AE.4; Matthijs (1853) X-AE.2; Merrigje (1825) VIII-O.2; Metje (1870) X-V.1; Metje (1872) X-V.2; Metje (1916) XI-K.12; Michiel Ariensz (1739) VII-R, VIII-H; Michiel (1724) VI-I.3; N.N. (1856) XI-F.4; N.N. (1873) X-O.6; N.N. (1879) X-V.8; N.N. (1880) X-Y.3; N.N. (1890) X-N.2; N.N. (1900) XI-Q.2; N.N. (1902) XI-Q.3; Neeltje (1748) VI-M.1; Neeltje (1773) VII-Q.7; Neeltje (1780) VII-H.10; Neeltje (1782) VII-H.11; Neeltje (1785) VII-H.13; Neeltje (1798) VIII-W; Neeltje (1799) VIII-C.9; Neeltje (1803) VIII-E.11; Neeltje (1808) VII-W.2; Neeltje (1809) VII-W.3; Neeltje (1810) VII-V.8; Neeltje (1842) IX-AC.3; Neeltje (1846) X-J.1; Neeltje (1848) X-J.3; Neeltje (1849) IX-A.3; Neeltje (1854) X-AE.3; Neeltje (1861) IX-V.4; Neeltje (1869) IX-V.9; Neeltje (1873) XI-E.2; Neeltje (1878) X-T.8; Neeltje (1879) X-B.6; Neeltje (1880) X-B.7; Neeltje Lena (1863) XI-F.7; Nicolaas (1838) VIII-X.4; Nicolaas (1842) IX-AF; Niesje (1853) X-J.6; Niesje (1858) X-J.8; Nijs (1873) XI-B; Nizetha (1864) X-J.10; Philippus Arentz. (1734) VII-Q; Philippus (1777) VIII-R; Pieter (1722) VII-O; Pieter (1727) VI-G.6; Pieter (1758) VII-L.2; Pieter (1771) VIII-Q; Pieter (1813) VIII-S.3; Pieter (1827) IX-V; Pieter (1837) X-K.1; Pieter (1846) IX-D.6; Pieter (1848) IX-U.1; Pieter (1862) X-J.9; Pieter (1880) X-B.8; Pieter (1885) XI-E.8; Pieter Jacobse (1729) VII-K; Pieter Teunis (1656) V-N; Pieter Teunisz (1656) V-N, V-O.1; Pieternella (1823) IX-U; Pietertje (1697) V-N.7; Pietertje (1724) VI-G.5; Pietertje (1727) VI-I.5; Pietertje (1800) VIII-C.10; Pietertje (1808) VIII-T.1; Pietertje (1810) VIII-T.2; Pietertje (1812) VIII-R.4; Pietertje (1818) VIII-Q.1; Pietertje (1824) IX-Z; Pietertje (1839) IX-R.3; Pietertje (1864) X-T.2; Pietertje (1873) XI-J; Pietertje (1887) X-U.9; Pietertje (1914) XI-I.4; Pietertje Klazina (1886) XI-D.3; Pleuntje (1809) VII-U.9; R. (1931) X-AA.2; Rokus (1826) XI-G; Rokus (1873) XI-G.9; Sijgje (1859) X-H.4; Sijgje (1866) X-H.7; Sijgje (1868) X-H.9; Sijtje (1870) XI-G.8; Soetje (1714) VI-F.5; Sophia (1842) X-K.5; Susanna (1777) VII-S.3; Sychien (1705) V-N.11; Sychje (1699) V-N.8; Teunis (1777) IX-M; Teunis (1825) X-O, X-R; Teunis (1827) X-I; Teunis (1863) X-I.9; Teunis (1864) X-H.6; Teunis (1865) X-O.4; Teunis (1880) XI-E.5; Teunis (1883) X-V.10; Teunis (1884) X-D.8; Teunis (1890) XI-E.10; Teunis (1893) XI-C.5; Teunis (1908) XI-K.6; Teuntje (1875) X-V.4; Th. (1931) X-AA.5; Thijs (1948) XI-O.1; Tijs (1816) IX-R; Tijs (1866) X-T.3, X-U.1; Tijs (1875) X-U.6; Tijs (1876) X-V.5; Tijs (1877) XI-K; Tijs (1886) X-Z; Tijs (1913) XI-K.9; Tijs (1916) X-Z.3; Weinand (1855) X-J.7; Wijntje (1772) VII-G.9; Wijntje (1852) X-J.5; Wilhelmina Cornelia (1889) X-X.9; Wilhelmina (1857) IX-A.7; Wilhelmina (1864) IX-AD.2; Wilhelmina (1866) IX-V.7; Wilhelmina (1871) IX-V.10; Wilhelmina (1873) IX-V.11; Wilhelmina (1889) X-E.8; Willem Anthonie (1853) X-H.2; Willem Anton (1890) XI-C.4; Willem Herberts (1744) VII-H; Willem (1772) VIII-V; Willem (1789) VIII-E.1; Willem (1803) VIII-G.1; Willem (1806) VII-U.8; Willem (1808) IX-J; Willem (1846) VIII-X.9; Willem (1847) X-K.9; Willem (1854) IX-T.4; Willem (1861) IX-AD.1; Willem (1864) XI-G.5; Willem (1866) XI-G.6; Willem (1871) IX-AD.4; Willem (1879) X-E.2; Willem Johannes (1867) IX-AF.1; Willem Klaasz (1814) VIII-X; Willemijntje (1805) VIII-G.2; Willemijntje (1846) VIII-X.8; Willempje Hermina (1860) XI-F.6; Willempje (1853) XI-F.3; Willempje (1877) X-X.2; Willempje (1880) X-X.4; Wouterijntje (1820) X-P.2; Zijgje (1736) VI-C.6; Zwaantje (1806) IX-E.

Huizer

Gijsbert (1885) XI-K.10; Neeltje (1882) XI-K.8; Sijgje Cornelia (1917) XI-K.10.

Huybrechtsz.

Marygie Leenderts (1618) IV-J.

Huysman

Arien Hendriksz (1624) IV-F; Cornelis Hendriksz (1624) IV-E; Hendrick Cornelisz (1593) III-B; Jan Hendriksz (1624) IV-D; Teunis Hendriksz (1624) IV-G.

Iperen, van

Janna (?) X-D.5.

Ippel

Pieternella (?) X-X.7.

Jacobs

Anna Cornelia (?) XI-D.

Jager, de

Cornelia Christina (1837) IX-Y.1; Cornelis (?) IX-Y.1; Neeltien Ariens (1665) V-H; Pietertje Arijsdr. (1749) VIII-C.

Jong, de

Arie (?) XI-G; Arie (1841) X-L.3; Arie (1890) XI-K.14; Arie Willem (1834) IX-T; Cornelia (?) X-L.4; Cornelis (1821) VII-V.1; Geertrui (1866) IX-T; Hermina (1825) XI-F; Jan (?) X-L.3; Jan (1789) XI-F; Jan (1792) IX-T; Jenneke (1824) IX-T; Maaike (1922) XI-K.14; Maria (1837) XI-G; Marigje (?) IX-X.6; Pieternella Arijnse (1650) V-G; Teunis (?) X-C.7; Teunis (1884) X-C.7.

Jongh, de

Arien Ariensz. (1619) III-C, V-G, *12; Cornelis (1695) V-D.1.

Kamermans

G. (1911) X-Z.4.

Kamsteeg

Grietje (1827) IX-W; Jan (?) IX-W.

Karreman

Aart (1839) X-M.4; Gerrit (?) X-M.4.

Keijzer, de

Annigje (?) XI-D.3; Trijntje (1808) IX-P.5.

Keizer, de

Anna (1835) X-AB; Cornelis (1775) VII-R.6; Elyzebet (1786) VIII-S; Pieter Janse (1756) VIII-S.

Kekerix, van

Hermanus Cornelis (?) X-AB.7; Pleuntje (1899) X-AB.7.

Kemp

Johanna (?) XI-H.

Kenter

Pietertje (?) X-O.4.

Kleijn

Neeltje (1784) VIII-A; Tijs Willemszn (?) X-T.4; Tijsina Susanna (1874) X-T.4.

Kleiman

Landje (?) X-J.10.

Klein

Adriaan Willemsz. (1752) VIII-A.

Kleinveld

J.C. (1931) X-AA.5.

Kloek

Grietje (?) X-C.

Klop

Gerrit (1780) VII-R.6.

Kock, de

Cornelis (?) XI-D; Johanna Catharina (1856) XI-D.

Koijman

Marija Teunis (1658) V-H.

Kok

Bastiaantje (1833) XI-F.5; Digna Woutersdr (1743) VIII-C.2; Dingena Woutersdr. (1757) VIII-C.3; Niesje (1796) X-J; Pietertje (1822) X-J.

Kok, de

Helena Teuna (1911) XI-K.7; Jan (1879) XI-K.7; Leendert (1899) XI-K.1; Teunis (1867) XI-K.1.

Koogje

Lena (1789) X-Q; Rokus (?) X-Q.

Kool

Abraham Gerritsz. (1738) VIII-D; Alida Abrahamsdr. (1772) VIII-D; Marigje Abrahamsdr. (1770) VIII-D.

Koppelaar

Jan (1901) XI-K.3; Nicolaas (?) XI-M.3; Nicolaas (1869) XI-K.3; Nicolaas (1903) XI-M.3.

Korevaar

Aart (1877) X-C.5; Gerrit (?) X-C; Jan (?) X-C.5; Jenneke (1843) X-C.

Kortleever

Susanna (?) X-Q.6.

Kortleve

Adriaantje (1801) X-I.

Kortlever

Susanna (?) X-Q.3.

Kralt

Jacoba (?) XI-R.2.

Krijger, de

Hendriksje (?) XI-L.

Kroefftem

Aerjaentje Leenderts (1647) V-P.

Kroon

Elisabeth (?) X-Y.

Kroos

Jacobus (?) X-AD; Neeltje (?) XI-Q; Wilhelmina (1829) X-AD.

Kuijl

Aaltje Melsdr. (1726) VII-F.

Kuijper, de

Ewout (?) X-D; Jacoba (1848) X-D.

Kuiper

Gerrit (?) IX-C.8; Huijbert (?) X-F; Krijn (1850) IX-C.8; Maaike (1855) X-F.

Kuiper, de

Jacoba (1848) X-D.

Kunkeler

Sebilla Elizabeth Wilhelmina (?) XI-D.2.

Kwaadsteniet, de

Hendrik (1861) X-J.10; Jan Vink (?) X-J.10.

Kwakernaak

Leendert (1880) XI-K.9; Maria (1912) XI-K.9.

Laan, van der

Neeltje (?) X-C.7.

Lankhuizen

Nicolaas Johannes (?) X-C.6; Nicolaas Simon (1872) X-C.6.

Leeden, van der

Metje (1824) X-V.

Leegendijck

Cornelis Michielsz (1601) III-D; Dirck Cornelisz (1633) III-D.1.

Leenman

Fijgje (?) XI-M.3; Fijgje (1875) XI-K.3.

Leer, van der

Gijsbert (1824) IX-I; Hendrik (?) IX-I.

Leeuw, de

Aartje (1859) XI-E.8; Grietje (1886) X-D.6; Jan (?) X-D.6.

Leeuwen, van

Adriana (1852) X-L.4; Arie (?) X-L.4; Jannetje (?) XI-D.6.

Leeuwestein

Arie (1874) XI-K.4; Cornelia Adriana (1906) XI-K.4; Willemina (?) X-A.2.

Lek, van de

Jan Simonse (1676) V-L.2.

Letteboer

Johanna (?) X-M.7.

Lievaart

Maria (?) X-AB.3.

Lijster

M.J. (1915) X-Z.2.

Linge

Claas Jansse (1711) VI-M.

Lingen

Maria Claesze (1742) VI-M.

Loendersloot

Pieter (?) X-Q.2; Pieter (1824) X-Q.2.

Loeve

Cornelis (1839) VIII-X.1.

Mackaay

Abraham (1796) X-H; Elizabeth (1827) IX-Z.1, X-H.

Mak

Jannetje Cornelia (1954) XI-O.2.

Man, de

Cornelis Jacobs (1708) VIII-L; Neeltje Cornelisse (1748) VIII-L.

Marcus

Johannes (1799) VII-U.9.

Maurik, van

Hendrik (?) X-D.2; Jakob (1865) X-D.2.

Meerkerk

Cornelia (1855) X-Z.

Meijeren, van

Angenietje Teunisse (1689) VI-H; Tonis (1649) VI-H.

Mellegers

Cornelia (1823) IX-B; Cornelis (1787) IX-A, IX-B; Teuntje (1819) IX-A.

Merk

Johanna Philippina (?) X-J.7.

Mes

Adriaan (?) X-T.1; Arie Gerardus (1858) X-T.1; Maria (1773) IX-P.

Mesker

Jan Johannes (?) X-M.9; Johannes (1863) X-M.9.

Middag

Gerrigje (?) IX-M.1, IX-M.

Middelkoop

Bastiaantje (1837) XI-C; Kuindertje Teunissen (1736) VII-Q.4.

Mik, de

Bastiaan (1899) XI-J; Leendert (1905) XI-J.1, XI-L.2.

Minkelis, van de

Aagje Annigje (1885) XI-N; Arie (?) XI-N.

Misset

Jannetje (?) XI-A.2.

Moret

Gerrit (1875) X-Y.1; Ingetje (?) X-Y.1; Leendert (?) X-Y.1.

Mouthaan

Leendert (?) X-S; Maria Jacoba (1829) X-S.

Mudde

Celia (1799) IX-P; Jacob (1767) IX-P.

Muggen, van

Teunis (1750) VII-S, *90.

Muilwijk

Aaltje (1888) XI-K.11; Grietje (?) X-V.10; Hendrik (?) IX-C; Hendrika (1816) IX-C; Hendriksje (1816) IX-C; Jannigje (?) X-M.4.

Muis

Aaltje (1837) X-T.2; Jan (1795) X-I; Neeltje (1827) X-I.

Mustert

Bastiaan (?) XI-C.7; Johannes Cornelis (1895) XI-C.7.

Muylwijck, van

Marycke Jansdr. (1498) II-B.

N.n.

Dirk (?) V-N, V-O; Hennie (1884) XI-C.1.

Namen, van

Govert (1844) X-K.11.

Nederburg

Christina (1732) VIII-L.1.

Nederhoff

Cornelia (?) XI-D.7.

Nederlof

Adrianus (1786) IX-Y; Annigje (?) IX-A.3; Jasper (1795) VIII-E.9; Magdalena (1818) IX-Y; Pietje (1841) X-H.9; Thomas (?) *112; Thomas (1803) IX-X, *112.

Nederveen

Jan (1874) X-W.1; Korstiaan (?) X-W.1; Pietertje (1796) IX-R.

Neeven

Cornelis (1838) IX-AC.2.

Noordenne, van

Gerrit (1790) IX-R; Pietertje (1817) IX-R.

Noordennen, van

Lena (1873) XI-K.1.

Noorland

Adriaantje (?) XI-H.2.

Noorlander

Fijgje (1778) X-K.

Oijen, van

Anna Cornelia (1858) XI-C.1.

Olden baron, den

Marrigje Bastiaanse (1709) VII-M.

Oldenburg

Huibertje (1850) X-V; Teunis (1818) X-V.

Ooijen, van

Adriana (?) IX-W.6, IX-W.7.

Ooijkaas

Grietje (1765) IX-N.

Ooms

Jan Adam (1908) XI-K.8; Jan (1876) XI-K.8.

Oostdijck

Segerina Pieternella (1881) XI-O.

Os, van

A.M.J. (1915) X-Z.3; Adriana Pieternella Johanna (1887) X-E.3; Jozua (?) X-E.3.

Oskam

Aaltje (?) X-O.1; Florus (?) X-O.1; Gernst (1863) X-O.1.

Otter, den

Cornelia (?) X-D.3.

Oude, den

Cornelis Sijbrandse (1670) VII-N.

Ouden, den

Baartje Cornelisse (1720) VII-N.

Overrijnder

Neeltje Pieters (1725) VII-L; Pieter Kornelisse (1693) VII-L.

Peursum

Adriaan (1791) *120; Gijsbert (1798) IX-Z; Huibert (1823) X-I, *120; Huibert (1830) IX-Z.

Peusschers

Berend (?) X-M.7; Bertha (1853) X-M.7.

Peverelli

Karel Johan (1879) X-T.8; Laurentius Maria (?) X-T.8.

Pierhagen

Arie (?) XI-B; Neeltje (1879) XI-B.

Pijl

Hendrik (1796) VIII-N.12; Hermanus Leendertsz (1756) VI-K.1, *74; Lauwerens (1784) VIII-C.5.

Pligt, van der

Hendrika (?) XI-H.3.

Pluimert

Hendriksje (1827) VIII-E.13; Johannis (?) VIII-E.13.

Poelman

C. (1931) X-AA.4.

Polsbroek

Jan Harmens (1643) V-O; Jan (1588) III-B, *10.

Pons

Annigje Claasse (1752) VIII-K.

Prins

Anna Hendriksdr. (1735) VII-G; Hendrik Pietersz. (1694) VII-G; Jacob Claesz. (1635) V-F; Niesje Jacobs (1670) V-F; Wouter (1807) VII-V.7.

Pronk

Wijntje (?) VIII-O.1.

Pulkus

Johanna (?) X-E.

Putten, van

Gerrigje (1790) IX-J; Grietje (1790) IX-J; Hermanus (?) IX-J.

Putters

Cornelis (?) IX-T.8; Jan (1892) IX-T.8.

Raad, de

Johannis Jacob (1854) IX-A.6; Pieternella Cornelia (1880) XI-K.4; Teunis (?) IX-A.6.

Raat, de

Maria Nartha (?) X-T.8.

Ravesteijn

Maria (1829) X-AE; Mathijs (?) X-AE.

Rees, van

Maria (1801) X-I.

Rek, de

Pietertje (?) X-AC.

Rhee, van der

Adrianus (1760) VIII-P; Maaike (1799) VIII-P.1.

Ridder, de

Adriaantje (1746) VII-T; Arie Jansz. (1714) VII-T.

Riet, 't

Leendert Claassen (1672) V-E, *38.

Rietveld

Alida (1750) VII-S, VII-T.1; Geertje (1897) XI-K.2; Herbert Klaasse (1722) VII-S.

Ringeling

Willempje (?) X-X.

Rip

Leendert (?) XI-D.7; Theodoris (1891) XI-D.7.

Romeijn

Gerit (?) X-T.6; Pieter (1872) X-T.6.

Romijn

Adriana Johanna (?) XI-A; Jacob (?) VII-D.4.

Rooijakkers

Johannes (1796) VIII-W.

Roos

Ariaan (1775) IX-Z; Arie (?) IX-J, *106; Lijntje Jaquesse (?) VI-K.1; Marie (1820) X-U; Willem (1807) IX-Z.

Roseboom

C.J. (1931) X-AA.3.

Roskam

Ariaantie (1691) V-J.1; Ariaantje Jans (1704) V-J.4; Arij (1694) V-J.3; Dirck Wouters (1624) V-J; Jan Dirksz. (1669) V-A.1, V-J; Theunis Jans (1692) V-A.1, V-J.2.

Rouwe, de

Arie (1814) VIII-Q.1; Jan Dirkszn (?) VIII-Q.1.

Rouwe, den

Janna (?) IX-W.5.

Rover, de

Aagje Florisdr. (1704) VI-E; Floris Jans (1677) VI-E.

Ruijter, de

Maria (?) VII-D.

Ruiter

Elisabeth (?) X-W; Wijntje (1855) XI-E.3.

Ruiter, de

Ariaantje (1811) IX-D; Arie (?) IX-D; Arie (1875) X-V.4; Dirk (?) XI-M; Dirkje (1878) XI-M; Gerit (?) VIII-B.4; Grietje (1830) IX-D; Jacob (?) IX-D; Pietertje (1878) XI-P.

Ruyter, de

Floor Gerritsz. (1591) II-B.2.

Schaar

Jannigje Cornelisse (1759) VIII-S.

Schaarman

Johanna Maria (1882) XI-E.4; Johannes Adam (1850) XI-E.4.

Schage

Annigje (1800) X-T.

Schagen

Adriaan (?) X-U; Jannigje (1850) X-U.

Schalk

Jannigje (1840) IX-T.

Schalkwijk, van

Cornelis (?) VI-F.4.

Schee, van der

Adriana (?) IX-O.1.

Scheer

Ariaantje Abramse (1720) VII-T.

Schep

Aart (?) X-O.2; Marrigje (1862) X-O.2.

Schilt

Elizabeth (1757) IX-L; Lijsbeth Dirks (1692) VI-K.

Schoonderwoert

Jannigje Dirksdr. (1737) VII-C.

Schouten

Cornelis (1775) VII-V.7; Francijntje (?) X-Q.2; Jacob (1807) VII-V.7; Willempje Hendrina (1948) XI-O.1.

Schreuders

Arie (1891) X-AB.3; Cornelis (?) IX-C.10; Daniel Johannes (1856) IX-C.10; Klaziena (1879) XI-K.12, XI-K.6; Teunis (?) X-AB.3.

Schutte

Jan (1813) VII-W.4.

Seret

Fijgje Abrahamsdr. (1736) VIII-C.

Simons

Pieter Christiaan (1877) X-T.7; Pieter (?) X-T.7.

Slagboom

Aaltje (1781) VII-V.7.

Slappendel

Ariaantje Pouwlisse (1736) VIII-J.

Slob

Adriana (1923) XI-K.2; Cornelis (1841) IX-D.13; Dirk (1826) X-D.1; Dirk (1865) X-D.1; Dirkje (?) X-D.2; Elizabeth (?) X-D.6; Frederik (1865) IX-D.13; Govert (1891) XI-K.2; Jan Hendrik (1876) X-D.7; Wouter (1852) X-D.7.

Sluimer

Aagje (1902) X-AA; Johanna (?) XI-M.2; Rijkus (?) X-AA.

Smits

Johannis (?) X-U; Lijsje (1847) X-U.

Snellema

Willem (?) X-E.

Snellema(n)

Krijna Johanna (1849) X-E.

Snijder, de

de Snijder (1655) IV-E.1.

Snijders

Cornelis (1889) XI-H.3; Leendert (?) XI-H.3.

Snoek

Dirk (1881) X-H.10.

Soethout

Barend (?) X-M.3; Cornelia (1853) X-M.3.

Solbol

Ariaantje Dane (1699) VII-L.

Souwe, van der

Neeltje Cornelis (1716) VIII-L.

Spek

Aagje (?) X-L.1; Jannigje (?) X-O.2.

Spron, de

Pieter (1799) VII-U.6.

Stabij

Willem (?) XI-Q; Willempje (1876) XI-P.1, XI-Q.

Stam

Jan (1842) IX-S.1; Jan (1849) XI-E.7; Jan (1881) XI-E.7; Matthijs (?) IX-S.1.

Stams

Gerardus Marie Jozeph Peter (1949) XI-O.3.

Starrenburg

Cornelia Pauwels (1685) VI-B.2.

Steeg, van der

Lena Jansdr. (1740) VII-H.

Steen, van der

Adriaantje (?) X-E.7.

Stek, van

Wijnand (1854) XI-E.3; Willempje (1880) XI-E.3.

Stel, van der

Maria (1782) IX-M.

Sterren, van der

Aartje (?) XI-M.1.

Sterrenburg

Anna (1743) VIII-E; Garrichje Cornelis (1689) VII-A; Ingetje (1725) VII-P.

Stevens

Peternella (1916) XI-R.3.

Stierman

Adriaantje (?) X-L.3.

Stigter

Jannigje (1732) IX-N.

Stolk

Bastiaantje (1798) IX-Z.

Stoppelenberg

Jan (?) X-Q.3; Jan (1825) X-Q.3.

Storm

Johanna (?) X-B.5.

Stout

Barbara Leendertze (1750) VI-K.1; Jannigje (1797) VII-V.7, *92; Leendert Jansz (?) VI-K.1.

Straver

Agatha (?) XI-D.4.

Streefkerk

Baartje Willems (1693) V-J, *54.

Streefland

Hendrika (1855) XI-E.7.

Stuij

Aafje (1905) XI-B.1; Bastiaan (?) XI-B.1; Cornelis Ariensz. (1680) V-Q.1, VI-A; Dirkje (?) X-AA; Jacob (?) X-A; Maijcken Cornelisdr. (1711) V-Q.1, VI-A.1; Pietertje (?) XI-M; Sijgje (1861) X-A.

Stuit

Teuntje (1805) X-Q.6, *129.

Stuivenberg

Pieter Willems (1655) IV-E.1.

Stuurman

Adrianus (1859) X-O.3; Arie (?) X-O.3; Cornelia (1869) X-O.4; Pieter Paulus (?) X-O.4.

Stuy

Arij Claassen (1708) V-E.3.

Swartbol

Geertje Hendrikse (1709) VI-C; Hendrick Pietersz. (1677) VI-C; Hendrik Huyberts (1625) IV-H.

Swijnenburg

Teuntje Gerrits (1704) VI-D.

Tak

Josina (?) IX-S.

Tak, van der

Gerrit (1839) IX-AC.3.

Tang, van der

Marrigje Cornelis (1722) VI-M.

Teeuw

Aagje Klaasdr. (1774) IX-H; Adriaan Ariensz. (1783) VIII-C.3; Arie Andries (1737) VIII-C.2; Arij Andriesz. (1751) VIII-C.3; Wouter Arijsz (1769) VIII-C.2.

Terlouw

Aaltje (1873) XI-A; Cornelis Nijszn (?) VIII-T; Cornelis (?) XI-A; Geertje (1825) X-D.1; Lijsbeth (1782) VIII-T.

Tillemans

Gerhard Joseph (1892) XI-D.8; Gerhard (?) XI-D.10, XI-D.8; Joseph Johannes (1895) XI-D.10.

Timmer

Adriaan Cornelisz (?) IX-T; Magcheltje (1811) IX-T.

Timmerman

Grietje Matijse (1720) VII-S.

Toom, den

Annetje (1861) X-A; Barbara (1782) VIII-T; Bastiaan (1800) IX-AB, *117; Dirk (?) X-A.

Toor

Johannes Cornelis (?) XI-D.6; Johannes Cornelis (1891) XI-D.6.

Touw

Melis (?) X-E.7; Neeltje (1890) X-E.7.

Trapman

Jan (1880) X-V.2.

Trappenberg

Pertonella (?) X-Q.

Trappenburg

Neeltje (1765) IX-K.

Tromp

Elisabeth (1884) XI-A; Gerrit (?) X-W.5; Huijg (?) XI-A; Maria (?) X-P.5; Philippus (1889) X-W.5.

Trouwborst

Jan (?) XI-G.9; Maartje (1879) XI-G.9; Maggeltje (?) X-L; Maria (1755) VIII-I.

Tuijl, van

Hendrik (?) X-V.10; Maria (1886) X-V.10.

Tuijtel

Jan (1768) IX-AB; Neeltje (1800) IX-AB; Teuna (?) IX-AC.

Tuil, van

Maria (1886) X-V.10.

Tuitel

Fop Klaasze (1715) VI-B.2; Neeltje (1781) IX-Z; Pieter (1717) VI-B.3.

Tuyl, van

Jan (1876) XI-K.5; Pietertje (1908) XI-K.5.

Tuytel

Claes Maertensz. (1684) VI-B; Gerrigje Maartens (1741) VII-A.1; Maarten Claasz. (1714) VII-A.

Twigt

Klaasje (?) X-L.2.

Udo

Dirkje (?) X-M.9.

Uijl, den

Willem (1737) VII-J.7.

Uil, den

Cornelis (1846) IX-S.7; Dirk (1903) XI-I.1; Gerrit (1839) IX-S.1; Jacob (?) IX-S.1; Teunis (?) IX-S.7.

Vasen

Neeltje Jans (1651) V-R.

Veen, van

Jan (1763) VIII-Y; Maria (1795) VIII-Y.

Veenhof

Adriaan Jan (1907) XI-A.2; Willem (?) XI-A.2.

Veerman

Reinier (1915) XI-O, *147.

Veld, in 't

Willemijntje (?) X-T.1.

Veld, van der

Maria (1782) IX-M.

Velde, van der

Barber Ariens (1711) VII-J; Niesje (?) VIII-B.3.

Velthuizen

Marrigje (1769) VIII-Y.

Verburg

Cornelia (?) XI-G.9.

Verdugt

Adrianus (?) X-F.1; Cornelis (1887) X-F.1.

Verduin

Teuntje (?) IX-D.3.

Verhaak

Clasina (?) XI-R.

Verhek

Neeltje (1815) VIII-B.3; Pieter (?) VIII-B.3.

Verheul

Cornelis (1853) IX-W.3; Ditje (?) IX-W.3; Hendrik Jacobse (1713) VI-I.1; Hendrik (1813) VIII-T.3; Sara Catharina (?) X-T.6.

Verhoef

Cornelis Jans (1686) VII-A; Jan Teunis Aarts (1657) V-R; Kornelis (?) VIII-B; Marrigje (?) VIII-B; Neeltje Jansdr. (1688) V-R; Neeltje (1716) VII-A.

Verhoeff

Cornelis (?) X-Q.6; Peeter (1818) X-Q.6; Pieter (1818) X-Q.6.

Verhoek

Swana Ariens (1700) VII-G.

Verkaa

Pieter Tijssen (1709) VII-I.

Verkaayk

Marigje Pieters (1736) VII-Q; Pietertje Pietersdr. (1747) VII-R, VIII-H.

Verkaijk

Eigje Tysse (1742) VII-J.7, VII-J, *86.

Verkerk

Cornelia (?) X-M.4.

Vermeer

Wilhelmina Huibregts (1735) VII-L.4.

Vermeij

Gijsbert (?) X-M.2; Hermina (1839) X-M.2; Stijntje (?) XI-G.10.

Vermeulen

C.J. (1920) X-Z.6; Cornelis Centen (1685) V-F.1; Neeltje (1752) VII-W.

Verschoor

Jan (1793) VII-V.1.

Versluis

Lijntje (1797) *120; Neeltje (?) X-AE.

Verspuij

Antje (?) IX-S.1.

Versteeg

Jan (1833) X-T.2; Jan (1860) X-T.2.

Verveen

Marrigje (1773) IX-O.

Verwaal

Grietje (1859) XI-F.5; Teunis (1827) XI-F.5.

Verweerd

Elizabeth (1849) XI-F.2; Gerrit (1824) XI-F.2.

Verwoerd

Maaike (1882) XI-J.1, XI-L; Willem (?) XI-L.

Verzaal

Gijsbertus Hendrikus (1853) X-L.6; Teunis (?) X-L.6.

Vink

Jan (?) VII-D.1; Neeltje (1754) VII-D.1.

Visser

Bastiaan (1800) IX-H; Gerrit (?) X-X.7; Hendrikus (?) X-X.7; Jannigje Lucasdr. (1762) VIII-C; Jannigje (?) IX-J; Johanna Gerdina (1880) XI-I; Johanna (1783) IX-X; Lucas Ariensz. (1730) VIII-C; Neeltje (?) X-AD; Willem Pieterszn. (1768) IX-H; Willemijntje (1835) IX-H.3.

Vlaardingen, van

Abraham (1800) IX-N.6; Leendert (?) IX-N.6.

Vlies, van der

Cornelia (?) IX-T.6; Cornelis (1851) X-Z; Elizabeth (1861) XI-C; Giel Bastiaan (1862) X-T.5; Jan (?) X-A.2; Jan (1831) XI-C; Jobje (1886) X-Z; Kornelis (1830) X-T.5; Willem (1899) X-A.2.

Vliet, van

Cornelia (?) X-M.3; Elisabeth (1785) IX-K; Geertrui (?) XI-G; J. (1931) X-AA.1; Marigje (1774) IX-AB; Marrigje Janse (1677) VI-F; Teuntje (?) VII-D.1.

Vlist, van der

Gerrit (?) IX-O.1; Kornelis (1815) IX-O.1.

Vlot

Jan (1874) X-V.2; Jannigje (?) IX-D; Marygje Cornelis (1743) VIII-D.

Vogel

Aaltje Maartensdr. (1688) VI-B; Andries (1775) IX-AA; Elisabeth (1807) IX-AA; Maerten Pietersz. (1643) V-A; Maria Maertens (1676) V-A.1, V-J.2; Marigje Pons (1743) VII-Q; Niesje Maertens (1679) VI-A; Pieter Maertensz. (1611) V-A.

Volker

Grietje (?) X-T.4.

Voormolen

Margaretha (?) X-M.2.

Vos, de

Geen Sijmons (1649) V-M; Sijmon Reijniers (1609) V-M; Willem (1685) V-M.1.

Vuren, van

Niesje Maria (?) X-AB.7.

Vuuren, van

Aagje (?) X-U.

Vuurens

Cornelis (?) IX-D.4; Teuntje (1850) IX-D.4.

Wallaard

Cornelia (?) XI-B.

Wankum, van

Hillegonda (1835) X-P.5; Petrus (?) X-P.5.

Weiden, van der

Marinus (1919) XI-I.6.

Weijde, van der

Ary (1759) IX-K.

Wel, van

Maria (?) X-M.3.

Weppelman

Neeltje (1885) XI-K.7.

Westbroek

Aalbert (1844) X-L.2; Leendert (?) X-L.2.

Westerman

Antonia (1880) XI-R; Christiaan (?) XI-R.

Wiel, aan de

Arie (1820) VIII-O.1; Bastiaan (?) VIII-O.1.

Wiel, van de

Willemina (?) IX-S.7.

Wijden, van der

Wijntje (1791) IX-K.

Wijk, van

Janna (1780) VIII-F.

Wijnen, van

Maria (?) X-A.

Wijngaaden, van

Jannigje (?) IX-S.1.

Wilschut

Jaapje (1819) IX-AC.

Wiltschut

Jan (?) IX-AC.

Winden, van der

Antje (?) IX-K.3.

Wingerden, van

Arij Arijsz. (1799) VII-U.5.

Wit, de

Arie (?) X-Y; Cornelis (1908) XI-R.2; Govert (?) X-D.5; Johannes (?) XI-R.2; Maria (1873) X-D.5; Marigje (1855) X-Y; Pieterje Jans (1627) IV-G.

Wolf, van der

Elisabeth (?) X-F.1.

Wols

Maria Christina (?) X-T.7.

Ze elen

Kornelia Ze Elen (1779) VII-V.7.

Zoeteman

Bastiaan (?) XI-E.1; Lavinus (1863) XI-E.1.

Zouwen, van der

Barbera (?) IX-C; Pieter (1817) X-B; Wouterijna (1849) X-B.

Zwets

Adriana Hendrika (?) X-X.1.

zonder achternaam

Adriaen Jacobsz. (1679) VI-A; Adriaen Reinen (1654) IV-A.5; Adriaen Pieters (1598) III-B; Adriaentge Hendricx (1625) IV-H; Adriaentgen Jans (1565) II-B; Aeltien Gerrits (1650) V-B; Aert Gerritsen (1653) V-I; Ariaentgen Cornelis (1591) II-B.2; Ariaentie (1687) V-I.2; Ariaentje Huijbertsdr. (1630) IV-I; Ariaentje Jans (1631) IV-C; Ariaentje Teunis (1628) IV-F; Arien (1671) IV-C.1; Arien Hendrick Dircksz. (1558) II-A; Arien Nelen (1527) II-A; Arien Dirksz (?) V-N.2, VI-H; Arijen Woutersz. (1618) V-C; Ary (1696) V-K.1; Barbara Cornelis (1598) III-D; Claas Jansz (1676) IV-I.6; Cornelia Gerrits (1653) IV-A.5; Cornelia Jacobsdr. (1673) V-P; Cornelis (1636) III-D.2; Cornelis Chielen (1670) IV-J.1; Cornelis Hendricksz (1559) II-B; Cornelis Pietersz. (1640) III-C.1; Cornelis Pouwelsz (1612) IV-J; Corst Dirksen (1640) V-E; Elisabeth Jans (1606) III-A.3; Engelken Frederick Dirxdr (1540) II-B; Fijgje Jans (1628) IV-E; Fop Gerritsz. (1589) IV-A; Frederick Dircksz. (1505) II-B; Gerrit Foppen (1621) IV-A; Grietgen Pieters (1598) III-B; Grietje Barends (1686) VII-N; Grietje Theunis (1631) V-J; Haesken Cornelis (1594) III-B; Heijndrick (1656) IV-H.2; Hendrik Dircksz (1527) I; Hendrik Maartense (1668) IV-B.2; Huijbert Adriaensz. (1590) IV-H, IV-I; Ida Claes (1636) III-D.1; IJgien Dirks (1664) V-N; IJgien Dirks (1664) V-O.1; Jacob Cornelis (1641) V-P; Jacob Johanneszn. (1695) V-Q.1, VI-A.1; Jaepken Willems (1615) V-M; Jan Jacobs (1609) *52; Jan Vrancken (1533) II-B; Jan Dirkz (1663) V-N.1, V-N.3, V-O, VI-G, VI-I; Jan Teunisz (1655) V-L, V-N.1, V-N.2, VI-G, VI-H; Johannes Jacobszn. (1664) V-Q; Leentgen Ariens (1585) II-A.1; Lijntien Teunisd (1661) V-N.2, V-O, VI-H; Lijntje Willems (1640) IV-B; Marchgen Arien Nelendr. (1559) II-A; Margie Cornelisse (1655) VI-H; Maria Jaspersdr. (?) II-B.1; Marichen Foppen (1599) III-A; Marigje Cornelis (1624) III-A.2; Mariken Jacobs (1610) *52; Marrigje Ariensdr. (1617) V-A; Marrigje Cornelis (1591) II-B.3; Michiell Cornelis (1638) IV-J; N.N. (?) II-A, III-B, IV-A, IX-AD, IX-E, IX-H, IX-I, IX-Q, IX-U, I, V-C, V-P, VI-I, VIII-U, X-J; N.N. (1752) VII-F.1; N.N. (1854) X-I.3; N.N. (1862) X-I.8; N.N. (1866) X-H.8; N.N. (1883) X-V.11; N.N. (1885) X-V.13; N.N. (1894) XI-C.6; N.N. (1900) XI-C.8; Neeltgen (1539) II-B; Neeltgen Goossens (1613) III-C; Neeltie (1685) V-I.1; Neeltje Dirksdr. (1639) V-D; Neeltje Heijndrijcx (1594) IV-H, IV-I; Neeltje Jans (1688) V-R, VI-M.1; Pieter (1655) IV-H.1; Pieter Ariensz (1663) V-K; Pieter Cornelisz. (1594) III-C; Pieter Meusz. (1566) III-B; Pietertien Jacobsd (?) V-N.1, VI-G; Reijer Meertens (1639) IV-C; Saartje Gerrits (1628) IV-D; Soetien Ariens (1656) V-C; Teuntje Dirksd (?) V-N.3, VI-I; Willem Aries (1591) II-B.3; Yntje Maartens (1655) IV-E.2.

* verwijzing naar noot.